Borstverkleining

Inleiding

U overweegt een operatie om uw borsten te laten verkleinen. Deze brochure bevat algemene, aanvullende informatie over borstverkleining. De brochure wordt u aangeboden door de plastisch chirurgen van het Anna Ziekenhuis. Deze folder heeft niet de bedoeling volledig te zijn, of een gesprek met uw plastisch chirurg te vervangen. Het is goed om u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Het komt regelmatig voor dat vrouwen last hebben van te zware borsten. Door het abnormale gewicht van de borsten kunnen lichamelijke klachten als rug-, nek- en schouderpijn ontstaan. In extreme gevallen kan het zelfs moeilijk zijn een passende BH te vinden. Ook bij het sporten kunnen vrouwen hinder ondervinden van hun zware borsten. Als de borsten ook verslapt zijn, kan smetten van de huid in de onderste borstplooi voorkomen. Ook kunnen psychische klachten voorkomen, zoals schaamtegevoelens. Vaak is sprake van een slechte houding, doordat de vrouw enigszins voorovergebogen loopt, om de grootte van de borsten te verbergen.

Verwachtingen en mogelijkheden

Bij een borstverkleining verkleint de plastisch chirurg uw borsten één of meer cupmaten. Het streven is meestal een cupmaat die bij uw lichaam past. Dit is afhankelijk van uw figuur, met name van de omtrek van de borstkas. Als u graag een grotere of kleinere cupmaat wenst, kunt u dit altijd bespreken met uw behandelend plastisch chirurg.

Zoals bij elke operatie ontstaan bij een borstverkleining blijvende littekens. Deze littekens lopen rond de tepelhof, van de tepelhof af naar beneden enin de onderste borstplooi. Soms is het mogelijk om een operatie uit te voeren waarbij het litteken in de onderste borstplooi wordt vermeden.

Vóór de operatie

Voordat u wordt opgenomen, wordt uw algemene gezondheid onderzocht. Tevens vindt een intakegesprek plaats bij Bureau Opname.

Aandachtspunten vóór de operatie

 • Als u bloedverdunnende middelen gebruikt dient u (in overleg met uw arts) hiermee minstens een week voor de operatie te stoppen. Neem hiervoor op tijd contact op.
 • Roken is niet toegestaan 2 weken voor en 2 weken na de operatie. Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing.
 • Voor de operatie mag u ook geen pijnstillers zoals Aspirine of Naprosyne en dergelijke nemen. Mocht u voor de operatie pijnstillers willen gebruiken, dan mag u alleen paracetamol innemen. Andere pijnstillers, ook die u zonder recept kunt verkrijgen, kunnen het risico van bloedingen verhogen.
 • Zorg voor een passende sportbeha in uw nieuwe cupmaat, het liefst met voorsluiting. Deze neemt u de dag van de operatie mee naar het ziekenhuis.
 • U mag de dag van de operatie geen bodylotion gebruiken.

De opname

U wordt opgenomen op de afdeling kortverblijf/ dagbehandeling. Meestal is het een opname van 2 dagen en 1 nacht.

 Wat gebeurt er bij de operatie

Vlak voor de operatie tekent de plastisch chirurg op uw borsten het operatiepatroon af. De operatie vindt plaats onder algehele narcose en duurt ruim anderhalf uur. Een gedeelte van de huid en het borstklierweefsel wordt weggenomen en de tepel wordt meestal wat hoger geplaatst. Zo ontstaat een vermindering in het volume van de borst. Dit gebeurt volgens een methode waarbij de natuurlijke vorm van de borst zoveel mogelijk behouden blijft.
Overtollig wondvocht wordt uit de borsten afgevoerd via een slangetje (drain) dat uitkomt in een plastic flesje. Aan het eind van de operatie worden uw borsten verbonden met een steunend en drukkend verband.

Na de operatie

U wordt wakker met een verband rond de borsten. Na de operatie zijn de borsten gezwollen, gevoelig en/of pijnlijk. De eerste paar dagen kunnen pijnstillers nodig zijn, daarna neemt de pijn snel af. Ook een stekend gevoel kan optreden.
Verschil tussen de ene en de andere borst in pijn en grootte is normaal. De slangetjes (drains) worden meestal na enkele dagen verwijderd. Na het verwijderen van het drukkende verband dient u de meegenomen sportbeha aan te doen. De hechtingen worden zonodig na ongeveer 2 weken verwijderd. U krijgt hiervoor een afspraak mee bij ontslag.
Nadat de hechtingen verwijderd zijn, is het verstandig de littekens 2 maal daags met vitamine E crème in te smeren.

Littekens
De littekens zijn in het begin dik, rood en soms ook nog pijnlijk. Geleidelijk aan verbleken de littekens en worden ze zachter, waardoor ze steeds minder opvallend worden. Dit duurt tot een jaar na de operatie.
Ook is het gevoel in de tepel direct na de operatie vrijwel geheel verdwenen. Meestal komt het gevoel in de tepel weer terug, maar dit kan lang duren. Tot wel een jaar na de operatie kan verbetering in het gevoel van de tepel optreden.
In het begin zijn de borsten aan de onderzijde wat plat maar dit rondt zich in de loop der tijd af tot een normale vorm.

Borstvoeding
Bij een borstverkleining worden de tepels verplaatst. Hierbij worden de melkgangen, die naar de tepels leiden, grotendeels doorgesneden. Als u na een borstverkleining een kind wilt krijgen, kunt u hierdoor meestal geen borstvoeding geven. In dat geval moet de melkproductie vlak na de bevalling worden afgeremd, zodat geen stuwing kan optreden. Dit moet u uw huisarts, verloskundige of gynaecoloog laten weten.

Leefregels na de operatie

 • Als u met drains naar huis gaat mogen deze verwijderd worden als er per 24 uur minder dan 30cc afloopt. U kunt hiervoor contact opnemen met poli plastische chirurgie.
 • U mag gewoon douchen, ook met drains.
 • Pleisters mag u laten zitten tot de eerstvolgende controle op de polikliniek. Als ze loslaten mogen ze worden verwijderd. Tijdens de controle worden de knoopjes van de oplosbare hechtingen verwijderd.
 • De eerste 3 weken draagt u een sportbeha dag en nacht, ter ondersteuning van de borsten en tegengaan van zwelling Daarna nog 3 weken alleen overdag de sportbeha dragen.
 • Niet sporten en geen zware arbeid verrichten gedurende 6 weken. Voorkom dat er druk en spanning op het behandeld gebied komt.
 • De eerste 2 weken voorzichtig zijn met auto rijden.

Mogelijke complicaties en risico’s

Algemene complicaties en risico’s
Een borstverkleining heeft dezelfde algemene risico’s als een andere operatie, zoals:

 • risico’s van de narcose
 • trombose
 • een nabloeding
 • het optreden van infecties
 • stoornissen in de wondgenezing
 • lelijke littekengenezing

Specifieke complicaties en risico’s bij een borstverkleining

 • Bij het verplaatsen van de tepel tijdens de operatie, worden een aantal zenuwtakjes doorgesneden. Dit kan tot gevolg hebben dat het gevoel in de tepel na de operatie tijdelijk verminderd of zelfs geheel verdwenen is.
 • Door de verplaatsing van de tepel kunnen er stoornissen in de bloedvoorziening ontstaan, die soms leiden tot vervellen of (gedeeltelijk) afsterven van de tepel.
 • tevens kan door stoornissen in de bloedvoorziening van de borst een deel van het borstweefsel afsterven.

Deze laatste complicaties komen zeer zelden voor.

Uiteraard doen wij er alles aan om de risico’s tot een minimum te beperken. Natuurlijk verwachten wij van u dat u zich aan de leefregels houdt.

Wanneer neemt u contact op

In de volgende situaties is het belangrijk dat u contact opneemt:

 • Als u na de operatie koorts krijgt boven de 38,5°C.
 • Bij pijn die niet reageert op pijnstillers.
 • Bij toenemende roodheid en zwelling van het wondgebied.

Bij vragen op de dag van de ingreep kunt u contact opnemen met de afdeling waar u gelegen heeft.

De dagen hierna tussen 8.00 en 17.00 uur met de poli plastische chirurgie, telefoonnummer 040 - 286 48 54.

Buiten kantooruren (na 17.00 uur en in het weekend) kunt u bellen met de spoedeisende hulp, telefoonnummer 040 - 286 48 34.

Kosten en vergoedingen

Het is mogelijk dat de behandeling niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed. Informeer daarom bij uw zorgverzekering hoe dit voor u geregeld is.

Informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC): www.nvpc.nl. Onder het kopje ‘Chirurgische bijsluiters’ kunt u extra informatie vinden over de borstverkleining. (Let op: in deze bijsluiter staat vermeld dat u een toestemmingsformulier moet ondertekenen; dit is echter niet van toepassing voor behandeling door de plastisch chirurg in het Anna Ziekenhuis.)

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondeling informatie, maar als een aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust aan uw plastisch chirurg.

Polikliniek plastische chirurgie:
Telefoon:    040 - 286 48 54
E-mail:         poli.plastische_chirurgie@st-anna.nl (vermeld altijd uw naam en geboortedatum)