Ziekte van Dupuytren

Inleiding

Deze folder bevat algemene, aanvullende informatie over de ziekte van Dupuytren en wordt u aangeboden door de plastisch chirurgen van het St. Anna Ziekenhuis. De folder heeft niet de bedoeling volledig te zijn of een gesprek met uw plastisch chirurg te vervangen. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier beschreven.

Wat is de ziekte van Dupuytren

De ziekte van Dupuytren is een aandoening van het peesblad in de handpalm. Bij deze ziekte vormen zich bindweefselstrengen in de handpalm, waardoor de vingers steeds krommer komen te staan.

De ziekte begint meestal met een klein knobbeltje of deukje in de handpalm. Langzamerhand kan er een harde streng ontstaan in de palm en de vinger(s), waardoor een kromme stand van de vinger(s) optreedt. In ernstige gevallen ontstaan beperkingen in het dagelijks leven, bijvoorbeeld bij het handen wassen of dragen van handschoenen. Ook kan door de druk op een zenuw pijn of gevoelsvermindering aanwezig zijn.

Wanneer er beperkingen in het dagelijks leven en/of gevoelsstoornissen ontstaan, is dit een reden voor een operatie. Vaak is dit het moment waarop u uw hand niet meer volledig vlak op tafel kunt leggen.

De oorzaak van de ziekte van Dupuytren is niet bekend. Erfelijkheid speelt een rol en de ziekte komt vaker voor bij mensen die lijden aan suikerziekte, epilepsie en/of bepaalde longaandoeningen.

Vóór de operatie

Voordat u wordt geopereerd, wordt uw algemene gezondheid onderzocht. Tevens vindt een intakegesprek plaats bij Bureau Opname.

Aandachtspunten vóór de operatie:

 • Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, dient u (in overleg met uw arts) hier minstens één week voor de operatie mee te stoppen. Neem hiervoor op tijd contact op.
 • Roken is niet toegestaan vanaf 2 weken voor tot 2 weken na de operatie. Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing.
 • Voor de operatie mag u geen pijnstillers zoals Aspirine of Naprosyne en dergelijke nemen. Mocht u voor de operatie pijnstillers willen gebruiken, dan mag u alleen paracetamol innemen. Andere pijnstillers, ook die u zonder recept kunt verkrijgen, kunnen het risico van bloedingen verhogen.
 • U kunt na de operatie niet zelf autorijden; regelt u dus van tevoren vervoer naar huis.

Wat gebeurt er bij de operatie

De ingreep gebeurt onder algehele anesthesie (narcose) of regionale anesthesie (verdoving) in dagbehandeling. De duur van de operatie is afhankelijk van de ernst van de aandoening. Over het algemeen is één dag in het ziekenhuis voldoende.

De behandeling bestaat uit een operatie waarbij, via ‘zigzag’ sneden, de bindweefselstrengen, die de dwangstand van uw vingers veroorzaken, worden verwijderd. De plastisch chirurg haalt het zieke bindweefsel weg. Het doel van de operatie is om de normale handbeweging weer zo goed mogelijk te herstellen. Wanneer de gewrichten in de vingers te lang gebogen zijn geweest is het niet meer mogelijk om weer een volledige strekfunctie terug te krijgen.

Na de operatie

Na de operatie wordt de hand ingepakt in een dik verband. Vanaf dat moment mag u al oefenen met de hand. U moet uw vingers zoveel mogelijk bewegen om te voorkomen dat ze stijf worden, ook als de wond nog niet helemaal dicht is.

Na de ingreep kunt u een pijnlijke hand hebben, wat u kunt bestrijden met paracetamol (zonodig 6 maal daags 1 tablet van 500 milligram). Als de pijn hiermee niet vermindert, kan het zijn dat door zwelling van de hand het verband te strak is komen te zitten. U mag het verband dan zelf voorzichtig losser aanbrengen.

Na 2 dagen mag u zelf het verband verwijderen. De hand mag dan gewassen en gedoucht worden. De littekens blijven vaak gedurende langere tijd hard, dit is normaal. Soms is fysiotherapie noodzakelijk of moet u ’s nachts een spalkje dragen.

Leefregels na de operatie
Gedurende 3 tot 4 weken mag de hand niet zwaar worden belast.

Uw eerste controleafspraak op de polikliniek is 10 tot 14 dagen na de ingreep. Dan worden de hechtingen verwijderd. De pijn kan nog enkele weken tot maanden na de operatie rond het operatielitteken aanwezig zijn. Meestal verdwijnen de tintelingen en doofheid snel maar dit kan ook wat langer duren. De zenuw moet zich namelijk herstellen. Er kunnen enkele maanden overheen gaan voordat de kracht in de hand en pols weer normaal zijn.

Mogelijke complicaties en risico’s

Algemene complicaties en risico’s
Een operatie voor de ziekte van Dupuytren heeft dezelfde algemene risico’s als een andere operatie, zoals:

 • risico’s van de narcose (dit geldt alleen bij een volledige narcose)
 • trombose
 • een nabloeding
 • het optreden van infecties
 • stoornissen in de wondgenezing
 • tijdelijke of blijvende gevoelsstoornissen van het geopereerde gebied (de hand)
 • lelijke littekengenezing

Specifieke complicaties en risico’s bij een operatie voor de ziekte van Dupuytren:
Ondanks een zorgvuldige behandeling kan de aandoening na kortere of langere periode terugkomen. Een nieuwe ingreep kan dan nodig zijn. Soms wordt dan de huid van de handpalm inclusief het strengweefsel verwijderd. De wond wordt dan gesloten met een huidtransplantaat.

In een zeer enkel geval kan het beeld van een posttraumatische dystrofie ontstaan, waarbij functie- en gevoelsstoornissen optreden die lange tijd aanhouden soms zelfs met blijvende beperkingen en invaliditeit van de hand.

Uiteraard doen wij er alles aan om de risico’s tot een minimum te beperken. Natuurlijk verwachten wij van u dat u zich aan de leefregels houdt.

Wanneer neemt u contact op

In de volgende situaties is het belangrijk dat u contact opneemt:

 • Als u na de operatie koorts krijgt boven de 38,5°C .
 • Bij pijn die niet reageert op pijnstillers.
 • Bij toenemende roodheid en zwelling van het wondgebied.

Tijdens kantooruren kunt u bellen met de polikliniek plastische chirurgie, telefoonnummer 040 - 286 48 54.

Buiten kantooruren en in het weekend kunt u contact opnemen met de
spoedeisende hulp (SEH), telefoonnummer 040 - 286 48 34.

De kosten en vergoeding

Een behandeling voor de ziekte van Dupuytren wordt door uw ziektekostenverzekering vergoed.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondeling informatie, maar als een aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen.
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust aan uw plastisch chirurg.

Polikliniek plastische chirurgie:
telefoon:     040 - 286 48 54
e-mail:         poli.plastische_chirurgie@st-anna.nl (vermeld altijd  uw naam en geboortedatum)