De facelift en/of halslift

Inleiding

Deze folder bevat algemene, aanvullende informatie over de operatieve correctie van het verouderde gelaat. De folder wordt u aangeboden door de plastisch chirurgen van het Anna Ziekenhuis. Deze folder heeft niet de bedoeling volledig te zijn, of een gesprek met uw plastisch chirurg te vervangen. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Door veroudering, invloed van zwaartekracht, zonbelasting en roken zakt de huid van het gelaat en de hals uit en ontstaan rimpels. Verbetering van het aanzien van het gelaat en de hals is op verschillende manieren te bewerkstelligen. Dermatofilling, dermabrasie, laserbehandeling en een face- en/of halslift zijn hiervoor de mogelijkheden.

Bij dermatofilling wordt een materiaal ingespoten dat de rimpels opvult. Dermabrasie is een methode om rimpels en onregelmatigheden van de huid minder zichtbaar te maken door een zeer dunne laag van de huid af te schaven.

Bij laserbehandeling wordt dit bereikt door een dun laagje van de huid te verdampen. Meer informatie hierover vindt u in de folders over deze onderwerpen.

Een face- en/of halslift is een operatie waarbij plooien en rimpels van de huid van het gezicht en/of hals, meestal samen met de dieper gelegen weefsellagen, worden strakgetrokken. De plastisch chirurg bepaalt samen met u, wat voor u de beste methode voor verjonging van het gelaat is.

Voor de operatie

Voordat u wordt opgenomen, wordt uw algemene gezondheid onderzocht.  Ook krijgt u een intakegesprek bij bureau Opname. De secretaresse van de polikliniek plastische chirurgie maakt hiervoor een afspraak.

Aandachtspunten vóór de operatie:

 • Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, dient u (in overleg met uw arts) hier minstens één week voor de operatie mee te stoppen. Neem hiervoor op tijd contact op.
 • Roken is niet toegestaan vanaf 6 weken voor tot 2 weken na de operatie. Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing.
 • Voor de operatie mag u ook geen pijnstillers zoals Aspirine of Naprosyne en dergelijke nemen. Mocht u voor de operatie pijnstillers willen gebruiken, dan mag u alleen paracetamol innemen. Andere pijnstillers, ook die u zonder recept kunt verkrijgen, kunnen het risico van bloedingen verhogen.
 • U mag de dag van de operatie geen gezichtscrème gebruiken.

De opname

U wordt opgenomen op de afdeling kortverblijf/ dagbehandeling. Meestal is een opname van één nacht (2 dagen) nodig.

Wat gebeurt er bij de operatie

Vlak voor de operatie tekent de plastisch chirurg op uw gezicht het operatiepatroon aan. De operatie vindt plaats onder algehele narcose en duurt enkele uren. De snede loopt van voor in de haren, voor het oor langs tot aan de oorlel (als de operatie gecombineerd wordt met een halslift loopt de snede achter het oor door tot in de behaarde hoofdhuid).

De ingreep wordt vaak gecombineerd met een liposculpture (het wegzuigen van een plaatselijke vetophoping) van de hals. Daartoe wordt een kleine snede net onder de kin gemaakt. Hierna wordt een deel van de huid van het gelaat losgemaakt van de onderliggende peeslaag (deze heet de SMAS). Deze onderliggende peeslaag (SMAS) wordt door een tweetal hechtingen per kant strakgetrokken waardoor een liftend effect ontstaat. De zo ontstane overtollige huid wordt verwijderd. Eén drain (slangetje) per kant wordt achtergelaten om overtollig bloed en vocht af te voeren. Aan het einde van de operatie wordt een verband om het hoofd aangelegd.

Na de operatie

Na de operatie wordt het gezicht gedurende enkele dagen verbonden met een drukkend verband. In het algemeen heeft men weinig pijn. Wel kan het gezicht tijdelijk flink gezwollen zijn en kan plaatselijk een bloeduitstorting aanwezig zijn. De drains worden de volgende dag door een verpleegkundige verwijderd. De dag na de operatie mag u meestal naar huis.

Leefregels na de operatie

Zodra u weer thuis bent, kunt u met lichte activiteiten beginnen. Vermijd echter bewegingen die pijn doen. Probeer langzamerhand steeds meer te doen, maar forceer niet. Na drie tot vier weken bent u zover hersteld dat u de meeste activiteiten weer redelijk zelf kunt doen. Dit hangt af van de ingreep en het genezingsproces.

Het is belangrijk dat u zich aan de volgende leefregels houdt:

 • U mag vanaf de dag na de operatie weer douchen en de haren wassen.
 • U mag de eerste drie weken niet zwaar tillen, geen zwaar werk verrichten en niet persen of sporten.
 • Na zes weken kunt u weer alle activiteiten ondernemen.

Mogelijke complicaties en risico’s

Algemene complicaties en risico’s
Een face- en/of halslift heeft dezelfde algemene risico’s als een andere operatie, zoals:

 • risico’s van de narcose;
 • trombose;
 • een nabloeding;
 • het optreden van infecties;
 • lelijke littekengenezing waarvoor soms permanente camouflage nodig;
 • tijdelijke of blijvende gevoelsstoornissen van het geopereerde gebied (het gezicht).

Specifieke complicaties en risico’s bij een face- en/of halslift

 • Er kunnen stugge plekken in het gelaat of vochtophopingen optreden. Het kan nodig zijn dit door een huidtherapeute te laten behandelen.
 • Bij een operatie aan beide kanten van het gezicht kan altijd asymmetrie (ongelijkheid) optreden.
 • Necrose (doodgaan) van een deel van de gezichtshuid.
 • Bij hoge uitzondering kan een deel van, of de gehele aangezichtszenuw tijdelijk of blijvend beschadigd raken.

Uiteraard doen wij er alles aan om de risico’s tot een minimum te beperken. Natuurlijk verwachten wij van u dat u zich aan de leefregels houdt.

Wanneer neemt u contact op

Na de operatie kan het gezicht gezwollen of licht pijnlijk zijn. Hiervoor kunt u als dit nodig is, de eerste paar dagen pijnstillers (paracetamol, zo nodig  6 maal daags 1 tablet van 500 milligram) gebruiken. Daarna neemt de pijn snel af. Ook een strak en stekend gevoel kan optreden. Deze klachten zijn normaal en hiervoor hoeft u geen contact op te nemen.

In de volgende situaties is het belangrijk dat u contact opneemt:

 • Als u na de operatie koorts krijgt boven de 38,5°C.
 • Bij pijn die niet reageert op pijnstillers.
 • Bij toenemende roodheid en zwelling van het wondgebied.

Tijdens kantooruren kunt u bellen met polikliniek plastische chirurgie, telefoonnummer 040 - 286 48 54.
Buiten kantooruren en in het weekend met de spoedeisende hulp (SEH), telefoonnummer 040 - 286 48 34.

Kosten en vergoedingen

Het is mogelijk dat de behandeling niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed. Informeer daarom bij uw zorgverzekering hoe dit voor u geregeld is.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld al vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust aan uw plastisch chirurg.

Polikliniek plastische chirurgie:
Telefoon:    040 - 286 48 54
E-mail:         poli.plastische_chirurgie@st-anna.nl (vermeld altijd  uw naam en geboortedatum)