Ganglion

Hier leest u algemene, aanvullende informatie over de behandeling van een ganglion (een gezwollen slijmbeurs). De informatie wordt u aangeboden door de plastisch chirurgen van het Anna Ziekenhuis. De brochure heeft niet de bedoeling volledig te zijn, of een gesprek met uw plastisch chirurg te vervangen. Het is goed om u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Wat is een ganglion

Een ganglion is een opgezette slijmbeurs die een zwelling kan geven ter plaatse van de hand, pols, enkel of de bovenzijde van de voet. Het gaat om een zwelling die is gevuld met slijm. Een ganglion is meestal verbonden met het gewrichtskapsel of de peesschede. De zwellingen kunnen variëren in grootte. Er is geen specifieke oorzaak voor het ontstaan van een ganglion.

De zwelling kan pijnklachten geven, waardoor de kracht in de hand vermindert. Een ganglion is nooit kwaadaardig. Een ganglion wordt kleiner bij rust. Soms kan leegzuigen gevolgd door inspuiting ervan met bijnierschorshormoon het ganglion laten verdwijnen. Meestal echter moet een ganglion operatief worden verwijderd.

De operatie gebeurt onder algehele narcose, onder regionale of onder plaatselijke verdoving. De plastisch chirurg bespreekt met u van tevoren welke vorm van verdoving voor u het meest geschikt is of door u gewenst wordt. Bij een plaatselijke verdoving mag u kort na de operatie naar huis.

 

Als de operatie onder algehele narcose of onder regionale verdoving plaatsvindt, gebeurt de ingreep in dagbehandeling. Voordat u dan wordt geopereerd, wordt uw algemene gezondheid onderzocht. Tevens zal een intakegesprek plaatsvinden met een verpleegkundige op de afdeling opname. De secretaresse van de polikliniek Plastische Chirurgie maakt hiervoor een afspraak.

Aandachtspunten vóór de operatie

 • Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, dient u (in overleg met uw arts) hier minstens één week voor de operatie mee te stoppen. Neem hiervoor op tijd contact op.
 • Bij algehele narcose en een regionale verdoving mag u 8 uur vóór de operatie niets meer eten of drinken. Alleen als de plastisch chirurg een plaatselijke verdoving met u afgesproken heeft mag u gewoon eten en drinken.
 • U kunt niet zelf autorijden na de operatie; regelt u dus van tevoren vervoer naar huis.

De opname

Als de operatie onder algehele of regionale verdoving wordt uitgevoerd wordt u opgenomen op de afdeling kortverblijf/ dagbehandeling. Het betreft dan een dagopname en u kunt dezelfde dag nog naar huis. Als u onder locale verdoving geopereerd wordt vindt de operatie plaats op de POK (Poliklinische Operatiekamer).

Wat gebeurt er bij de operatie

Vlak vóór de operatie tekent de plastisch chirurg de voorgenomen incisie (=snede) aan. De operatie duurt ongeveer 30-45 minuten. Tijdens de operatie wordt het ganglion omsneden en wordt dan met het deel van het gewrichtskapsel of peesomhulsel van waaruit deze is ontstaan verwijderd.

Na de operatie

Na de operatie zit er een drukverband om de hand dat 1 dag moet blijven zitten. Na de ingreep kunt u een pijnlijke hand hebben, wat u kunt bestrijden met paracetamol (zonodig 6 maal daags 1 tablet van 500 milligram). Als de pijn hiermee niet vermindert, kan het zijn dat door zwelling van de hand het verband te strak is komen te zitten. U mag het verband dan voorzichtig losser aanbrengen.

Na 1 dag verwijdert u het drukverband en doet u een pleister op de wond. U mag uw handen na verwijdering van het verband gewoon wassen.

Bij de eerste controleafspraak op de polikliniek, 10 tot 14 dagen na de ingreep, worden ook de hechtingen verwijderd.

Mogelijke complicaties en risico’s

Deze operatie heeft dezelfde algemene risico’s als een andere operatie, zoals:

 • risico’s van de narcose (als de ingreep onder narcose plaatsvindt)
 • trombose
 • een nabloeding
 • het optreden van infecties
 • tijdelijke of blijvende gevoelsstoornissen van het geopereerde gebied.

Wanneer neemt  u contact op

In de volgende situaties is het belangrijk dat u contact opneemt:

 • Als u na de operatie koorts krijgt boven de 38,5°C
 • Bij zwelling en pijn die niet reageert op pijnstillers.
 • Bij toenemende roodheid en zwelling van het wondgebied.

Tijdens kantooruren kunt u bellen met de polikliniek plastische chirurgie, telefoonnummer: 040 - 286 48 54.
Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), telefoonnummer: 040 - 286 48 34.

Kosten en vergoedingen

Het is mogelijk dat de behandeling niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed. Informeer daarom bij uw zorgverzekering hoe dit voor u geregeld is.

Heeft u nog vragen

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust aan uw plastisch chirurg.

Poli plastische chirurgie:
telefoon: 040 - 286 48 54
e-mail: poli.plastische_chirurgie@st-anna.nl (vermeld altijd  uw naam en geboortedatum)