Liposculpture

Inleiding 

Deze folder bevat algemene, aanvullende informatie over contour-correcties met behulp van liposculpture. De folder wordt u aangeboden door de plastisch chirurgen van het Anna Ziekenhuis.

Deze folder heeft niet de bedoeling volledig te zijn of een gesprek met uw plastisch chirurg te vervangen. Het is goed om u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Wat is liposculpture

Liposculpture is een techniek die toegepast wordt om contourverbetering te bereiken van delen van het lichaam waar zich plaatselijk een abnormale vetophoping bevindt. Abnormale vetophoping is een afwijking waarbij een te groot aantal vetcellen op een bepaalde plaats in het lichaam aanwezig is. Dit is wat anders dan de aandoening waarbij alle vetcellen in het lijf te groot zijn (dit heet gegeneraliseerde adipositas). Alleen plaatselijke abnormale vetstapelingen kunnen met liposculpture behandeld worden.

Vóór de operatie

Afhankelijk van de grootte van het te verbeteren gebied vindt de operatie plaats onder algehele narcose, met een ruggenprik of met plaatselijke verdoving. Uw plastisch chirurg bespreekt met u welke methode voor u het meest geschikt is. Als uw operatie plaatsvindt onder algehele narcose of een ruggenprik wordt eerst uw algemene gezondheid onderzocht. Ook krijgt u een intakegesprek bij Bureau Opname. De secretaresse van de polikliniek plastische chirurgie maakt hiervoor een afspraak.

Aandachtspunten vóór de operatie:

 • Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, dient u (in overleg met uw arts) hier minstens één week voor de operatie mee te stoppen. Neem hiervoor op tijd contact op.
 • Roken is niet toegestaan vanaf 2 weken voor tot 2 weken na de operatie. Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing.
 • Voor de operatie mag u ook geen pijnstillers zoals Aspirine of Naprosyne en dergelijke nemen. Mocht u voor de operatie pijnstillers willen gebruiken, dan mag u alleen paracetamol innemen. Andere pijnstillers, ook die u zonder recept kunt verkrijgen, kunnen het risico van bloedingen verhogen.
 • U mag de dag van de operatie geen bodylotion gebruiken.
 • Na de operatie is het noodzakelijk dat u een zogenaamd liposculpture-kledingstuk draagt. U dient hiervoor twee stuks van tevoren zelf aan te schaffen en mee te nemen op de dag van de operatie.

De opname

U wordt opgenomen op de afdeling kortverblijf/ dagbehandeling. Soms is een opname van één nacht (2 dagen) nodig.

Wat gebeurt er bij de operatie

Vlak voor de operatie tekent de plastisch chirurg op uw lichaam het operatiepatroon aan. De duur van de ingreep is afhankelijk van de grootte van het te behandelen gebied.

Via een kleine snede wordt een buisje in het te sculpturen gebied gebracht. Via dit buisje wordt een vloeistof geïnjecteerd om de vetcellen als het ware op te lossen. Nadat deze vloeistof is ingetrokken kan via dezelfde snede een zuigbuisje ingebracht worden, waarmee de vloeistof en het daarin opgeloste vetweefsel wordt weggezogen.

Soms wordt een drain (slangetje) achtergelaten om overtollig bloed en vocht af te voeren. Aan het einde van de operatie wordt u strakke liposculpture kleding aangetrokken om de huid goed op de nieuwgevormde onderlaag te laten aanliggen (vastgroeien).

Na de operatie

Na de operatie dient u de liposculpture kleding gedurende 6 weken dag en nacht te dragen. Deze kleding mag kortdurend uit om te douchen.

Het geopereerde gebied kan tijdelijk flink blauw, gezwollen en licht pijnlijk zijn. Hiervoor kunt u als dit nodig is, de eerste paar dagen pijnstillers (paracetamol, zo nodig 6 maal daags 1 tablet van 500 milligram) gebruiken. Daarna neemt de pijn snel af.

Ook een strak en stekend gevoel kan optreden. De wondjes kunnen nog enkele dagen nalekken, dit is normaal. Als bij u drains aanwezig zijn, worden deze de dag na de operatie op de polikliniek plastische chirurgie door een verpleegkundige verwijderd.

Leefregels na de operatie
Het is belangrijk dat u zich aan de volgende leefregels houdt:

 • Liposculpture-kleding gedurende 6 weken, dag en nacht dragen.
 • Zodra u weer thuis bent, kunt u met lichte activiteiten beginnen. Vermijd bewegingen die pijn doen. Probeer langzamerhand steeds meer te doen, maar forceer niet.
 • U mag vanaf de volgende dag weer douchen.
 • U mag de eerste drie weken niet zwaar tillen, geen zwaar werk verrichten of sporten.
 • Na vier weken kunt u weer alle activiteiten ondernemen.

 

Mogelijke complicaties en risico’s

Algemene complicaties en risico’s
Een liposculpturebehandeling heeft dezelfde algemene risico’s als een andere operatie, zoals:

 • risico’s van de narcose (als de ingreep onder narcose plaatsvindt),
 • trombose,
 • een nabloeding,
 • het optreden van infecties,
 • necrose (doodgaan) van een deel van de huid van het geopereerde gebied.

Specifieke complicaties en risico’s bij een liposculpture

 • Als u aan beide zijden van het lichaam geopereerd bent kan asymmetrie (ongelijkheid) optreden.
 • Een onregelmatig aspect (aanzien) van het gebied, alsmede een overschot aan huid kunnen bij deze operatie optreden.
 • Het geopereerde gebied kan tijdelijk wat minder gevoelig zijn.

Uiteraard doen wij er alles aan om de risico’s tot een minimum te beperken. Natuurlijk verwachten wij van u dat u zich aan de leefregels houdt.

Wanneer neemt u contact op

 • Als u na de operatie koorts krijgt boven de 38,5°C
 • Bij pijn die niet reageert op pijnstillers.
 • Bij toenemende roodheid en zwelling van het gebied.

Tijdens kantooruren kunt u bellen met de polikliniek plastische chirurgie, telefoonnummer 040 - 286 48 54.

Buiten kantooruren en in het weekend kunt u contact opnemen met de spoedeisende hulp (SEH), telefoonnummer 040 - 286 48 34.

Kosten en vergoedingen

Een liposculpture wordt niet vergoed door uw ziektekostenverzekering. Het secretariaat kan u informeren over de kosten.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondeling informatie, maar als een aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen.
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust aan uw plastisch chirurg.

Polikliniek plastische chirurgie:
telefoon:     040 - 286 48 54
e-mail:         poli.plastische_chirurgie@st-anna.nl (vermeld altijd uw naam en geboortedatum)