Neuscorrectie

Inleiding

Hier vind je algemene, aanvullende informatie over neuscorrecties. De informatie wordt jou aangeboden door de plastisch chirurgen van het Anna Ziekenhuis. De informatie heeft niet de bedoeling volledig te zijn of een gesprek met jouw plastisch chirurg te vervangen. Het is goed om je te realiseren dat voor je persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Er kunnen verschillende redenen zijn om een neus te corrigeren. Behalve bij aangeboren afwijkingen of misvormingen na ongevallen, kan ongenoegen over de vorm van de neus aanleiding zijn om deze te willen laten opereren en de uitwendige vorm naar wens te corrigeren. Een gesprek met de plastisch chirurg is belangrijk om jouw wens en de operatieve correctiemogelijkheden op elkaar af te stemmen.

Vóór de operatie

Voordat je wordt opgenomen, wordt jouw algemene gezondheid onderzocht. Ook krijg je een intakegesprek bij Bureau Opname. De secretaresse van de polikliniek plastische chirurgie maakt hiervoor een afspraak.

Aandachtspunten vóór de operatie:

 • Als je bloedverdunnende middelen gebruikt, dien je (in overleg met jouw arts) hiermee minstens één week voor de operatie te stoppen. Neem hiervoor op tijd contact op.
 • Roken is niet toegestaan vanaf 2 weken voor tot 2 weken na de operatie. Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing.
 • Voor de operatie mag je ook geen pijnstillers zoals Aspirine of Naprosyne en dergelijke nemen. Mocht je voor de operatie pijnstillers willen gebruiken, dan mag je alleen paracetamol innemen. Andere pijnstillers, ook die je zonder recept kunt verkrijgen, kunnen het risico van bloedingen verhogen.

De opname

Je wordt opgenomen op de afdeling kortverblijf/ dagbehandeling. Meestal is een opname van 1 nacht (2 dagen) nodig. Soms kun je nog dezelfde dag naar huis. Dit hangt af van de zwaarte van de ingreep.

Wat gebeurt er bij de operatie

Meestal vindt de operatie plaats onder algehele narcose. Bij kleine ingrepen kan dat soms onder plaatselijke verdoving gebeuren. De chirurg die je opereert bepaalt dit met jou, afhankelijk van de zwaarte van de ingreep. Ingrepen van zowel het benige- als het kraakbenige deel van de neus (of een combinatie hiervan) zijn mogelijk, zoals:

 • rechtzetten van de neus
 • neusrugcorrectie
 • neuspuntcorrectie
 • neusversmalling
 • volledige verkleining en/of correctie van de neus

De operatie gebeurt meestal via de binnenkant van de neus, zodat er nadien geen zichtbare littekens zijn. Soms echter is een zogenaamde open benadering nodig (vanaf de buitenkant). Hierbij is wel een klein uitwendig litteken zichtbaar ter plaatse van de huid tussen de neusgaten.
Ook kan het zijn dat een implantaat van kraakbeen of ander materiaal noodzakelijk is, om het gewenste resultaat te bereiken.

Na de operatie

Na de ingreep wordt een pleister- of gipsverband aangebracht (afhankelijk van of het benige deel van de neus geopereerd is of niet). Dit wordt één tot twee weken later verwijderd op de polikliniek plastische chirurgie.
Na de operatie kunnen er zwellingen of bloeduitstortingen rond de ogen optreden, die na enkele dagen tot weken weer verdwijnen De pijn is over het algemeen gering. Als het nodig is kun je paracetamol innemen, zonodig 6 maal daags 1 tablet van 500 milligram.

Meestal krijg je tampons in de neus. Deze worden over het algemeen na 1 tot 2 dagen verwijderd op de polikliniek.
De neuspunt voelt vaak langere tijd verdikt aan. Ook kan de neus wat verstopt zijn. Tevens kan er een bloeduitstorting in het oog zijn, ook dit is van voorbijgaande aard.

Leefregels na de operatie

Het is belangrijk dat jij je aan de volgende leefregels houdt, om te voorkomen dat de wond open gaat of dat de neus gaat bloeden:

 • Vermijd de eerste 3 weken druk op het hoofd (niet voorover bukken of zwaar tillen).
 • Vermijd de eerste 6 weken activiteiten en sport waarbij de neus geraakt kan worden.
 • Snuit jouw neus niet, maar maak hem schoon met een vochtig wattenstaafje.

 

 

Mogelijke complicaties en risico’s

Algemene complicaties en risico’s
Een neuscorrectie onder narcose heeft dezelfde algemene risico’s als een andere operatie zoals:

 • risico’s van de narcose
 • trombose
 • een nabloeding
 • het optreden van infecties

Specifieke complicaties en risico’s
Specifieke complicaties en risico’s van een neuscorrectie:

 • tijdelijke of blijvende gevoelsstoornissen van het geopereerde gebied (de neus en bovenlip
 • blijvende standsafwijking van de neus

Uiteraard doen wij er alles aan om deze risico’s tot een minimum te beperken. Natuurlijk verwachten wij van jou dat jij je aan de leefregels houdt.

Wanneer neem je contact op

In de volgende situaties is het belangrijk dat je contact opneemt:

 • Als je na de operatie koorts krijgt boven de 38,5°C.
 • Bij pijn die niet reageert op pijnstillers.
 • Bij toenemende roodheid en zwelling van het wondgebied.

Tijdens kantooruren kun je bellen met:
polikliniek plastische chirurgie, telefoonnummer 040-286 48 54.
Buiten kantooruren en in het weekend kun je contact opnemen met de spoedeisende hulp (SEH), telefoonnummer 040 - 286 48 34.

Kosten en vergoedingen

Het is mogelijk dat de behandeling niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed. Informeer daarom bij jouw zorgverzekering hoe dit voor jou geregeld is.