Neuscorrectie

Inleiding

Deze folder bevat algemene, aanvullende informatie over neuscorrecties. De folder wordt u aangeboden door de plastisch chirurgen van het Anna Ziekenhuis. De folder heeft niet de bedoeling volledig te zijn of een gesprek met uw plastisch chirurg te vervangen. Het is goed om u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Er kunnen verschillende redenen zijn om een neus te corrigeren. Behalve bij aangeboren afwijkingen of misvormingen na ongevallen, kan ongenoegen over de vorm van de neus aanleiding zijn om deze te willen laten opereren en de uitwendige vorm naar wens te corrigeren. Een gesprek met de plastisch chirurg is belangrijk om uw wens en de operatieve correctiemogelijkheden op elkaar af te stemmen.

Vóór de operatie

Voordat u wordt opgenomen, wordt uw algemene gezondheid onderzocht. Ook krijgt u een intakegesprek bij Bureau Opname. De secretaresse van de polikliniek plastische chirurgie maakt hiervoor een afspraak.

Aandachtspunten vóór de operatie:

 • Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, dient u (in overleg met uw arts) hiermee minstens één week voor de operatie te stoppen. Neem hiervoor op tijd contact op.
 • Roken is niet toegestaan vanaf 2 weken voor tot 2 weken na de operatie. Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing.
 • Voor de operatie mag u ook geen pijnstillers zoals Aspirine of Naprosyne en dergelijke nemen. Mocht u voor de operatie pijnstillers willen gebruiken, dan mag u alleen paracetamol innemen. Andere pijnstillers, ook die u zonder recept kunt verkrijgen, kunnen het risico van bloedingen verhogen.

De opname

U wordt opgenomen op de afdeling kortverblijf/ dagbehandeling. Meestal is een opname van 1 nacht (2 dagen) nodig. Soms kunt u nog dezelfde dag naar huis. Dit hangt af van de zwaarte van de ingreep.

Wat gebeurt er bij de operatie

Meestal vindt de operatie plaats onder algehele narcose. Bij kleine ingrepen kan dat soms onder plaatselijke verdoving gebeuren. De chirurg die u opereert bepaalt dit met u, afhankelijk van de zwaarte van de ingreep. Ingrepen van zowel het benige- als het kraakbenige deel van de neus (of een combinatie hiervan) zijn mogelijk, zoals:

 • rechtzetten van de neus
 • neusrugcorrectie
 • neuspuntcorrectie
 • neusversmalling
 • volledige verkleining en/of correctie van de neus

De operatie gebeurt meestal via de binnenkant van de neus, zodat er nadien geen zichtbare littekens zijn. Soms echter is een zogenaamde open benadering nodig (vanaf de buitenkant). Hierbij is wel een klein uitwendig litteken zichtbaar ter plaatse van de huid tussen de neusgaten.
Ook kan het zijn dat een implantaat van kraakbeen of ander materiaal noodzakelijk is, om het gewenste resultaat te bereiken.

Na de operatie

Na de ingreep wordt een pleister- of gipsverband aangebracht (afhankelijk van of het benige deel van de neus geopereerd is of niet). Dit wordt één tot twee weken later verwijderd op de polikliniek plastische chirurgie.
Na de operatie kunnen er zwellingen of bloeduitstortingen rond de ogen optreden, die na enkele dagen tot weken weer verdwijnen De pijn is over het algemeen gering. Als het nodig is kunt u paracetamol innemen, zonodig 6 maal daags 1 tablet van 500 milligram.

Meestal krijgt u tampons in de neus. Deze worden over het algemeen na 1 tot 2 dagen verwijderd op de polikliniek.
De neuspunt voelt vaak langere tijd verdikt aan. Ook kan de neus wat verstopt zijn. Tevens kan er een bloeduitstorting in het oog zijn, ook dit is van voorbijgaande aard.

Leefregels na de operatie

Het is belangrijk dat u zich aan de volgende leefregels houdt, om te voorkomen dat de wond open gaat of dat de neus gaat bloeden:

 • Vermijd de eerste 3 weken druk op het hoofd (niet voorover bukken of zwaar tillen).
 • Vermijd de eerste 6 weken activiteiten en sport waarbij de neus geraakt kan worden.
 • Snuit uw neus niet, maar maak hem schoon met een vochtig wattenstaafje.

 

 

Mogelijke complicaties en risico’s

Algemene complicaties en risico’s
Een neuscorrectie onder narcose heeft dezelfde algemene risico’s als een andere operatie zoals:

 • risico’s van de narcose
 • trombose
 • een nabloeding
 • het optreden van infecties

Specifieke complicaties en risico’s
Specifieke complicaties en risico’s van een neuscorrectie:

 • tijdelijke of blijvende gevoelsstoornissen van het geopereerde gebied (de neus en bovenlip
 • blijvende standsafwijking van de neus

Uiteraard doen wij er alles aan om deze risico’s tot een minimum te beperken. Natuurlijk verwachten wij van u dat u zich aan de leefregels houdt.

Wanneer neemt u contact op

In de volgende situaties is het belangrijk dat u contact opneemt:

 • Als u na de operatie koorts krijgt boven de 38,5°C.
 • Bij pijn die niet reageert op pijnstillers.
 • Bij toenemende roodheid en zwelling van het wondgebied.

Tijdens kantooruren kunt u bellen met:
polikliniek plastische chirurgie,telefoonnummer 040-286 48 54.
Buiten kantooruren en in het weekend kunt u contact opnemen met de spoedeisende hulp (SEH), telefoonnummer 040 - 286 48 34.

Kosten en vergoedingen

Het is mogelijk dat de behandeling niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed. Informeer daarom bij uw zorgverzekering hoe dit voor u geregeld is.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondeling informatie, maar als een aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust aan uw plastisch chirurg.

Polikliniek plastische chirurgie:
Telefoon:    040 - 286 48 54
E-mail:         poli.plastische_chirurgie@st-anna.nl
                     (vermeld altijd uw naam en geboortedatum)