Correctie van de onderoogleden

Inleiding 

Deze folder bevat algemene, aanvullende informatie over correctie van de onderoogleden. De folder wordt u aangeboden door de plastisch chirurgen van het Anna Ziekenhuis. Deze folder heeft niet de bedoeling volledig te zijn of een gesprek met uw plastisch chirurg te vervangen. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Veel mensen hebben last van wallen onder hun ogen. Meestal wordt dit veroorzaakt door het slapper worden van de huid en de spieren rondom het oog, of door vet- en/of vochtophoping onder het oog. Dit kan de plastisch chirurg corrigeren met een onderooglidcorrectie. Correctie van de onderoogleden is een ingreep die wat uitgebreider is dan correctie van de bovenoogleden.

Ook de bovenoogleden kunnen gecorrigeerd worden, informatie hierover vindt u in de folder ‘Correctie van de bovenoogleden’. Als u dit wenst, kan een onderooglidcorrectie in combinatie met een bovenooglidcorrectie worden uitgevoerd. Meestal wordt de combinatie van deze ingrepen onder volledige narcose uitgevoerd. Als uw voorkeur uitgaat naar plaatselijke verdoving, dan is het beter om beide ingrepen afzonderlijk uit te voeren. Uw plastisch chirurg kan dit verder uitleggen.

Vóór de operatie

De operatie kan plaatsvinden onder algehele narcose (anesthesie) of plaatselijke verdoving. De operatie vindt meestal onder locale verdoving plaats. De plastisch chirurg bespreekt met u van tevoren welke vorm van verdoving voor u het meest geschikt is of door u gewenst wordt. Bij een plaatselijke verdoving mag u kort na de operatie naar huis.

Als de operatie onder algehele narcose plaatsvindt, blijft u een dag in het ziekenhuis. In dit geval wordt, voordat u wordt opgenomen, uw algemene gezondheid onderzocht. Ook krijgt u een intakegesprek bij Bureau Opname. De secretaresse van de polikliniek plastische chirurgie maakt hiervoor een afspraak.

Aandachtspunten vóór de operatie

 • Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, dient u (in overleg met uw arts) hier minstens één week voor de operatie mee te stoppen. Neem hiervoor op tijd contact op.
 • Roken is niet toegestaan vanaf 6 weken voor tot 6 weken na de operatie. Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing.
 • Voor de operatie mag u ook geen pijnstillers zoals Aspirine of Naprosyne en dergelijke nemen. Mocht u voor de operatie pijnstillers willen gebruiken, dan mag u alleen paracetamol innemen. Andere pijnstillers, ook die u zonder recept kunt verkrijgen, kunnen het risico op bloedingen verhogen.
 • U mag de dag van de operatie de oogleden niet insmeren of opmaken.

De opname

U wordt opgenomen op de afdeling kortverblijf/dagbehandeling. Het betreft meestal een dagopname, zodat u dezelfde dag nog naar huis kan.

Wat gebeurt er bij de operatie

De ingreep vindt plaats onder locale (plaatselijke) verdoving of onder algehele narcose en duurt ongeveer een uur. De huidsnede wordt gemaakt vlak onder de wimpers van het onderooglid. Deze loopt door tot ongeveer anderhalve centimeter buiten de buitenste ooghoek, afhankelijk van de hoeveelheid huidoverschot. Ook wordt het te veel aan vetweefsel verplaatst of weggenomen. De huid wordt hierbij meestal naar de zijkant toe strak getrokken. Daarna wordt de overtollige huid verwijderd. Soms kan een goed resultaat worden bereikt door alleen het te veel aan vet te verwijderen. Dit kan worden verricht zonder uitwendig zichtbaar litteken, maar is slechts in zeer beperkte situaties mogelijk.

Na de operatie

Na de operatie kunnen de oogleden dik, blauw en gezwollen zijn. Patiënten kunnen na de operatie vrijwel altijd gewoon zien. Er wordt geen verband aangebracht.

Leefregels na de operatie

Koelen van de geopereerde ogen
De eerste dag na de operatie moet u de ogen koelen met licht vochtige gaasjes uit de koelkast. Ook kunt u een zogenaamde ‘coolpack of ‘ijsbril’ gebruiken. De pijn en de zwelling worden hierdoor minder. Deze hulpmiddelen zijn te koop bij een goede drogist of apotheek. Verpak de coolpack of ijsbril eerst in een schone doek voordat u deze op de ogen legt. Niets uit de vriezer mag direct op het ooglid worden gelegd! Een pijnstiller is meestal niet nodig.

Douchen
U mag douchen, maar wrijf niet in de ogen!

Wondverzorging
Laat eventueel aangebrachte pleistertjes zitten. Mochten deze er toch af  gaan, dan is dat geen probleem. De hechtingen worden na ongeveer 1 week op de polikliniek verwijderd. Vermijd de eerste 2 weken druk op het hoofd (niet voorover bukken zwaar tillen of sporten).

Mogelijke complicaties en risico’s

Algemene complicaties en risico’s
Een onderooglidcorrectie heeft dezelfde algemene risico’s als een andere operatie, zoals:

 • risico’s van de narcose (geldt alleen bij volledige narcose)
 • trombose
 • een nabloeding
 • het optreden van infecties
 • stoornissen in de wondgenezing
 • tijdelijke of blijvende gevoelsstoornissen van het geopereerde gebied (de onderoogleden)
 • lelijke littekengenezing

Specifieke complicaties en risico’s bij een correctie van de onderoogleden:

 • Soms komt na deze ingreep een meer dan normale lekkage van bloed voor. Dit is meestal niet ernstig. Het duurt dan wel langer voordat het normale uiterlijk is hersteld.
 • Er kan een met vocht gevulde holte (epitheelcyste) ontstaan in het litteken. Dit komt zelden voor en kan operatief worden opgelost.
 • Soms komt de binnenzijde van het ooglid na de operatie niet meer tegen de oogbol aan. Dit veroorzaakt tranenvloed en irritatie van het ooglid. Deze complicatie wordt ‘ectropion’ genoemd. Meestal is dit van voorbijgaande aard. Een enkele keer is echter een nieuwe operatie noodzakelijk.

Uiteraard doen wij er alles aan om deze risico’s tot een minimum te beperken. Natuurlijk verwachten wij van u dat u zich aan de leefregels houdt.

Wanneer neemt u contact op

Na de operatie zijn de oogleden gedurende enkele weken gezwollen en verkleurd. Licht nalekken van de wonden en verschil in zwelling en aspect (aanzien) van de oogleden in het begin is normaal. U hoeft hiervoor dus geen contact op te nemen met het ziekenhuis.
In de volgende situaties is het belangrijk dat u contact opneemt:

 • Als u na de operatie koorts krijgt boven de 38,5°C
 • Bij pijn die niet reageert op pijnstillers.
 • Bij toenemende roodheid en zwelling van het wondgebied.

Tijdens kantooruren kunt u bellen met polikliniek plastische chirurgie, telefoonnummer 040 - 286 48 54.
Buiten kantooruren en in het weekend kunt u contact opnemen met de spoedeisende hulp (SEH), telefoonnummer 040 - 286 48 34.

Kosten en vergoedingen

Een operatie ter correctie van de onderoogleden en de kosten van eventuele complicaties worden vrijwel nooit vergoed door uw ziektekostenverzekering. Het secretariaat van uw behandelend plastisch chirurg kan u informatie geven over de kosten.

Informatie

Bezoek voor meer informatie  de website van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC): www.nvpc.nl. Onder het kopje ‘Chirurgische bijsluiters’ vindt u extra informatie over de onderooglid-correctie. (Let op: in deze bijsluiter staat vermeld dat u een toestemmings-formulier moet ondertekenen; dit is echter niet van toepassing voor behandeling door de plastisch chirurg in het Anna Ziekenhuis.)

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondeling informatie, maar als een aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust aan uw plastisch chirurg.  

Polikliniek plastische chirurgie:
Telefoon:    040 - 286 48 54
E-mail:         poli.plastische_chirurgie@st-anna.nl
                     (vermeld altijd uw naam en geboortedatum)