Correctie afstaande oren

Inleiding

Deze folder bevat algemene, aanvullende informatie over correctie van afstaande oren. De folder wordt u aangeboden door de plastisch chirurgen van het Anna Ziekenhuis. Deze folder heeft niet de bedoeling volledig te zijn of een gesprek met uw plastisch chirurg te vervangen. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Afstaande oren, ook flaporen genoemd, komen veel voor. Ze zijn het gevolg van een aangeboren misvorming van het kraakbeenskelet van de oorschelp. In principe kan bij iedereen waarbij de oren te ver van het hoofd staan een correctie worden uitgevoerd.

Vóór de operatie

De operatie kan plaatsvinden onder algehele narcose (anesthesie) of plaatselijke verdoving. De operatie vindt meestal onder narcose plaats. De plastisch chirurg bespreekt met u van tevoren welke vorm van verdoving voor u het meest geschikt is of door u gewenst wordt. Bij een plaatselijke verdoving mag u kort na de operatie naar huis. Als de operatie onder algehele narcose plaatsvindt, blijft u een dag in het ziekenhuis. In dit geval wordt, voordat u wordt opgenomen uw algemene gezondheid onderzocht. Verder zal er een intake gesprek plaatsvinden op afdeling opname. De secretaresse van de polikliniek plastische chirurgie maakt hiervoor een afspraak.

Aandachtspunten vóór de operatie

 • Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, dient u (in overleg met u arts) hier minstens één week voor de operatie mee te stoppen. Neem hiervoor op tijd contact op.
 • Roken is niet toegestaan vanaf 2 weken voor tot 2 weken na de operatie. Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing.

De opname

U wordt opgenomen op de afdeling kortverblijf/ dagbehandeling. Het betreft dan een dagopname en u kunt dezelfde dag nog naar huis.

Wat gebeurt er bij de operatie

Bij de operatie maakt de specialist aan de achterkant van het oor een snee in de huid. Via deze snee wordt het kraakbenige skelet van het oor gecorrigeerd, waarna de overtollige huid weggesneden wordt. Hierna wordt de huid weer gehecht.

Na de operatie

Na de ingreep krijgt u een tulbandverband om. Dit blijft zitten tot de controle, die na 7 dagen plaatsvindt op de polikliniek plastische chirurgie.

Bij deze controle neemt u een nog zelf aan te schaffen hoofd-/skiband mee. Wij raden u aan deze band  2 weken dag en nacht te dragen en daarna nog 3 weken alleen ‘s nachts. De oren kunnen gedurende enkele weken gezwollen en verkleurd zijn.

Leefregels na de operatie
Het is belangrijk dat u zich aan de volgende leefregels houdt, om te voorkomen dat de wond open gaat of gaat bloeden:

 • Vermijd de eerste 3 weken druk op het hoofd (niet voorover bukken, zwaar tillen of sporten).
 • Voorkom de eerste 6 weken het naar voren buigen van de oorschelp.

Resultaat

De stand van uw oren zal duidelijk verbeteren en de oren komen in een meer natuurlijke stand te staan. Verwacht echter geen volledig perfecte oren. Ook een volledige symmetrie (gelijkheid) is vrijwel onmogelijk.       

De operatie laat een onopvallend litteken achter uw oor na.

Mogelijke complicaties en risico’s

Algemene complicaties en risico’s
Een correctie bij afstaande oren heeft dezelfde algemene risico’s als een andere operatie, zoals:

 • risico’s van de narcose (alleen bij volledige narcose)
 • trombose
 • een nabloeding
 • het optreden van infecties
 • gevoelsstoornissen
 • lelijke littekengenezing.

Specifieke complicaties en risico’s
Een complicatie die specifiek kan optreden bij correctie van afstaande oren is het ontstaan van een afwijkende vorm van het oor als het kraakbeen geïnfecteerd raakt. Zoals boven vermeld kan het zijn dat na de operatie een verschil bestaat tussen linker- en rechteroor, dat later nog eens operatieve correctie behoeft.

Uiteraard doen wij er alles aan om de risico’s tot een minimum te beperken. Natuurlijk verwachten wij van u dat u zich aan de leefregels houdt.

Wanneer neemt u contact op

In de volgende situaties is het belangrijk dat u contact opneemt:

 • Als u koorts krijgt boven de 38,5°C
 • Bij pijn die niet reageert op pijnstillers.
 • Bij toenemende roodheid en zwelling van het operatiegebied.

Tijdens kantooruren kunt u bellen met de polikliniek plastische chirurgie, telefoonnummer 040- 286 48 54.

Buiten kantooruren en in het weekend kunt u contact opnemen met de spoedeisende hulp (SEH), telefoonnummer 040 - 286 48 34.

Kosten en vergoedingen

Het is mogelijk dat de behandeling niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed. Informeer daarom bij uw zorgverzekering hoe dit voor u geregeld is.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondeling informatie, maar als een aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust aan uw plastisch chirurg.

Polikliniek plastische chirurgie:
Telefoon:    040 - 286 48 54
E-mail:         poli.plastische_chirurgie@st-anna.nl
                     (vermeld altijd uw naam en geboortedatum)