Correctie afstaande oren

Inleiding

Hier vind je algemene, aanvullende informatie over correctie van afstaande oren. De informatie wordt jou aangeboden door de plastisch chirurgen van het Anna Ziekenhuis. Deze informatie heeft niet de bedoeling volledig te zijn of een gesprek met jouw plastisch chirurg te vervangen. Het is goed je te realiseren dat voor jou persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Afstaande oren, ook flaporen genoemd, komen veel voor. Ze zijn het gevolg van een aangeboren misvorming van het kraakbeenskelet van de oorschelp. In principe kan bij iedereen waarbij de oren te ver van het hoofd staan een correctie worden uitgevoerd.

Vóór de operatie

De operatie kan plaatsvinden onder algehele narcose (anesthesie) of plaatselijke verdoving. De operatie vindt meestal onder narcose plaats. De plastisch chirurg bespreekt met jou van tevoren welke vorm van verdoving voor jou het meest geschikt is of door jou gewenst wordt. Bij een plaatselijke verdoving mag je kort na de operatie naar huis. Als de operatie onder algehele narcose plaatsvindt, blijf je een dag in het ziekenhuis. In dit geval wordt, voordat je wordt opgenomen jouw algemene gezondheid onderzocht. Verder zal er een intake gesprek plaatsvinden op afdeling opname. De secretaresse van de polikliniek plastische chirurgie maakt hiervoor een afspraak.

Aandachtspunten vóór de operatie

 • Als je bloedverdunnende middelen gebruikt, dien je (in overleg met jou arts) hier minstens één week voor de operatie mee te stoppen. Neem hiervoor op tijd contact op.
 • Roken is niet toegestaan vanaf 2 weken voor tot 2 weken na de operatie. Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing.

De opname

Je wordt opgenomen op de afdeling kortverblijf/ dagbehandeling. Het betreft dan een dagopname en je kunt dezelfde dag nog naar huis.

Wat gebeurt er bij de operatie

Bij de operatie maakt de specialist aan de achterkant van het oor een snee in de huid. Via deze snee wordt het kraakbenige skelet van het oor gecorrigeerd, waarna de overtollige huid weggesneden wordt. Hierna wordt de huid weer gehecht.

Na de operatie

Na de ingreep krijg je een tulbandverband om. Dit blijft zitten tot de controle, die na 7 dagen plaatsvindt op de polikliniek plastische chirurgie.

Bij deze controle neem je een nog zelf aan te schaffen hoofd-/skiband mee. Wij raden jou aan deze band 2 weken dag en nacht te dragen en daarna nog 3 weken alleen ‘s nachts. De oren kunnen gedurende enkele weken gezwollen en verkleurd zijn.

Leefregels na de operatie
Het is belangrijk dat jij je aan de volgende leefregels houdt, om te voorkomen dat de wond open gaat of gaat bloeden:

 • Vermijd de eerste 3 weken druk op het hoofd (niet voorover bukken, zwaar tillen of sporten).
 • Voorkom de eerste 6 weken het naar voren buigen van de oorschelp.

Resultaat

De stand van jouw oren zal duidelijk verbeteren en de oren komen in een meer natuurlijke stand te staan. Verwacht echter geen volledig perfecte oren. Ook een volledige symmetrie (gelijkheid) is vrijwel onmogelijk.       

De operatie laat een onopvallend litteken achter jouw oor na.

Mogelijke complicaties en risico’s

Algemene complicaties en risico’s
Een correctie bij afstaande oren heeft dezelfde algemene risico’s als een andere operatie, zoals:

 • risico’s van de narcose (alleen bij volledige narcose)
 • trombose
 • een nabloeding
 • het optreden van infecties
 • gevoelsstoornissen
 • lelijke littekengenezing.

Specifieke complicaties en risico’s
Een complicatie die specifiek kan optreden bij correctie van afstaande oren is het ontstaan van een afwijkende vorm van het oor als het kraakbeen geïnfecteerd raakt. Zoals boven vermeld kan het zijn dat na de operatie een verschil bestaat tussen linker- en rechteroor, dat later nog eens operatieve correctie behoeft.

Uiteraard doen wij er alles aan om de risico’s tot een minimum te beperken. Natuurlijk verwachten wij van jou dat jij je aan de leefregels houdt.

Wanneer neem je contact op

In de volgende situaties is het belangrijk dat je contact opneemt:

 • Als je koorts krijgt boven de 38,5°C
 • Bij pijn die niet reageert op pijnstillers.
 • Bij toenemende roodheid en zwelling van het operatiegebied.

Tijdens kantooruren kun je bellen met de polikliniek plastische chirurgie, telefoonnummer 040- 286 48 54.

Buiten kantooruren en in het weekend kun je contact opnemen met de spoedeisende hulp (SEH), telefoonnummer 040 - 286 48 34.

Kosten en vergoedingen

Het is mogelijk dat de behandeling niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed. Informeer daarom bij jouw zorgverzekering hoe dit voor jou geregeld is.