Endoscopische wenkbrauwlift

Inleiding 

Deze folder bevat algemene, aanvullende informatie over de wenkbrauwlift. Bij deze operatie wordt de hoogte van de wenkbrauwen gecorrigeerd. Deze folder wordt u aangeboden door de plastisch chirurgen van het Anna Ziekenhuis. De folder heeft niet de bedoeling volledig te zijn, of een gesprek met uw plastisch chirurg te vervangen. Het is goed om u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Het komt regelmatig voor, dat mensen last hebben van huidoverschot van de bovenoogleden. Veel voorkomende klachten hierbij zijn een moe en zwaar gevoel in de ogen, problemen bij het televisie kijken en lezen. Ook kan het gezichtsveld beperkt worden.

Oorzaken

Bij nader onderzoek kan de oorzaak hiervan mede gelegen zijn in een te lage stand van de wenkbrauwen. Hierdoor wordt de huid van de bovenoogleden als het ware naar beneden gedrukt, zodat het lijkt alsof daar huid teveel is.

Als de wenkbrauwen een lage positie hebben, heeft een ooglidcorrectie alléén weinig zin en treedt er soms geen verbetering op. Beter is het eerst de oorzaak van de afwijking, de lage positie van de wenkbrauwen, te corrigeren en daarna een eventueel resterend huidoverschot bij de bovenoogleden te verwijderen. Meestal kan dit tegelijkertijd, maar soms is het nodig dit in twee afzonderlijke operaties te doen. Uw plastisch chirurg bespreekt met u wat voor u het meest geschikt is.

Vóór de operatie

Voordat u wordt opgenomen wordt uw algemene gezondheid onderzocht. Tevens zal een intakegesprek plaatsvinden met een verpleegkundige op de afdeling opname. De secretaresse van de polikliniek plastische chirurgie maakt hiervoor een afspraak.

Aandachtspunten vóór de operatie

 • Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, dient u (in overleg met uw arts) hiermee minstens één week voor de operatie te stoppen. Neem hiervoor op tijd contact op.
 • Roken is niet toegestaan vanaf 2 weken voor tot 2 weken na de operatie. Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing.
 • Voor de operatie mag u ook geen pijnstillers zoals Aspirine of Naprosyne of dergelijke nemen. Mocht u voor de operatie pijnstillers willen gebruiken, dan mag u alleen paracetamol innemen. Andere pijnstillers, ook die u zonder recept kunt verkrijgen, kunnen het risico van bloedingen verhogen.

De opname

U wordt opgenomen op de afdeling kortverblijf/ dagbehandeling. Meestal is een opname van 1 nacht (2 dagen) nodig.

Wat gebeurt er bij de operatie

Vlak voor de operatie, tekent uw plastisch chirurg nauwkeurig de huidsneden en andere markeringspunten met viltstift op het voorhoofd aan. De operatie wordt meestal onder volledige narcose uitgevoerd en duurt 1,5 tot 2 uur.

Via een zestal kleine sneetjes in de behaarde hoofdhuid wordt een klein buisje met daarin een camera ingebracht. Hiermee kan de plastisch chirurg het gehele operatiegebied van buitenaf goed zien en wordt het gehele voorhoofd losgemaakt van het bot. Hierna wordt de huid van het voorhoofd gelift en vastgemaakt aan kleine (oplosbare) schroefjes onder de huid. De sneetjes worden dichtgemaakt met hechtingen of nietjes.

Vaak wordt een wenkbrauwlift gecombineerd met een correctie van de bovenoogleden (zie de brochure ‘Correctie van de bovenoogleden’).

Er worden dunne slangetjes (drains) ingebracht die uitkomen in een flesje, om eventueel onderhuids wondvocht op te vangen.

Aan het einde van de operatie wordt het voorhoofd ingezwachteld.

Na de operatie

Na de operatie kunnen de bovenoogleden dik, blauw en gezwollen zijn. De volgende ochtend worden het verband en de dunne slangetjes (drains) verwijderd, waarna u naar huis mag. Hierna mogen de haren weer worden gewassen met water.

Na ongeveer 1 week worden de hechtingen of nietjes verwijderd op de polikliniek plastische chirurgie. De littekentjes genezen bijna altijd onopvallend.

De eerste tijd kan behalve zwelling van de oogleden, ook een zwelling van het voorhoofd aanwezig zijn. Licht nalekken van de wonden en verschil in zwelling van de oogleden en het voorhoofd in het begin, is normaal. Ook kan gedurende enkele weken een strak gevoel van het voorhoofd bestaan.

Verder is het gevoel van voorhoofd en behaarde hoofd tijdelijk veranderd. Het normale gevoel in het voorhoofd komt als eerste terug. Ter plaatse van de behaarde hoofdhuid kunt u geruime tijd een dof, jeukend of stekend gevoel hebben.

Na twee tot drie weken mag u verwachten dat u weer redelijk toonbaar bent. Bij nauwkeurige inspectie kan echter nog wat zwelling van het voorhoofd en de oogleden aanwezig zijn. De nieuwe positie van de wenkbrauwen en de gezichtsuitdrukking wordt meestal als volledig natuurlijk ervaren.

Leefregels na de operatie

Zodra u weer thuis bent, kunt u met lichte activiteiten beginnen. Vermijd echter bewegingen die pijn doen. Probeer langzamerhand steeds meer te doen, maar forceer niet. Na drie tot vier weken bent u zover hersteld dat u de meeste activiteiten weer redelijk zelf kunt doen. Dit hangt af van de ingreep en het genezingsproces.

Het is belangrijk dat u zich aan de volgende leefregels houdt:

 • U mag vanaf de volgende dag weer douchen en de haren wassen.
 • U mag de eerste drie weken niet zwaar tillen, geen zwaar werk verrichten en niet persen of sporten.
 • Na vier weken kunt u weer alle activiteiten ondernemen.

Mogelijke complicaties en risico’s

Algemene complicaties en risico’s
Een wenkbrauwlift heeft dezelfde algemene risico’s als een andere operatie, zoals:

 • risico’s van de narcose
 • trombose
 • een nabloeding
 • het optreden van infecties
 • stoornissen in de wondgenezing
 • tijdelijke of blijvende gevoelsstoornissen
 • lelijke littekengenezing.

Specifieke complicaties bij een wenkbrauwlift
Ter plaatse van de sneetjes in het behaarde hoofd kan kaalheid optreden. Na een wenkbrauwlift kan het voorkomen dat de wenkbrauwen blijvend asymmetrisch (verschillend in vorm) zijn. Ook kan door de operatie, tijdelijk of blijvend uitval van de aangezichtszenuw optreden.
Uiteraard doen wij er alles aan om deze risico’s tot een minimum te beperken. Natuurlijk verwachten wij van u dat u zich aan de leefregels houdt.

Wanneer neemt u contact op

In de volgende situaties is het belangrijk dat u contact opneemt:

 • Als u na de operatie koorts krijgt boven de 38,5°C.
 • Bij pijn die niet reageert op pijnstillers.
 • Bij toenemende roodheid en zwelling van het wondgebied.

Tijdens kantooruren kunt u bellen met depolikliniek plastische chirurgie, telefoonnummer 040 - 286 48 54.

Buiten kantooruren en in het weekend kunt u contact opnemen met de spoedeisende hulp (SEH), telefoonnummer 040 - 286 48 34.

Kosten en vergoedingen

Het is mogelijk dat de behandeling niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed. Informeer daarom bij uw zorgverzekering hoe dit voor u geregeld is.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondeling informatie, maar als een aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust aan uw plastisch chirurg.

Polikliniek plastische chirurgie:
Telefoon:    040 - 286 48 54
E-mail:         poli.plastische_chirurgie@st-anna.nl
                     (vermeld altijd uw naam en geboortedatum)