Leefregels na een handoperatie door de plastisch chirurg

Mogelijk krijgt u vanuit het dagcentrum / de afdeling een mitella om de arm aan de geopereerde kant. Deze dient u overdag gedurende de eerste 24 uur om te houden zodat de hand rust heeft en niet dik kan worden.

  • 's Nachts is het voldoende als u de hand op een kussen wat hoger legt.
  • U krijgt van de plastisch chirurg te horen wanneer u het verband eraf mag halen.
  • Baden of douchen mag als het verband maar droog blijft.
  • U oefent volgens het advies van de plastisch chirurg.

Controle-afspraak

Voor nacontrole is reeds een afspraak gemaakt, zie hiervoor uw afsprakenkaartje.

Wat te doen bij vragen of problemen?

Mochten er zich problemen voordoen, dan kunt u altijd bellen naar:

Dagelijks:
8.30 - 17.00 uur :    polikliniek plastische chirurgie             040 - 286 48 54
Na 20.00 uur    :       spoedeisende hulp (SEH)                        040 - 286 48 34

Op de dag van de ingreep:
7.00 - 20.00 uur :    afdeling dagbehandeling                         040 - 286 48 44

Heeft u nog vragen?

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen.
Heeft u na het lezen nog vragen, stel ze dan gerust aan uw plastisch chirurg.

Polikliniek plastische chirurgie:

Telefoon: 040 - 286 48 54
E-mail: poli.plastische_chirurgie@st-anna.nl (vermeld altijd uw naam en geboortedatum)