Neusfractuur

Inleiding

Hier lees je algemene, aanvullende informatie over de behandeling van de gebroken neus. De informatie wordt jou aangeboden door de plastisch chirurgen van het Anna Ziekenhuis. De informatie heeft niet de bedoeling volledig te zijn, of een gesprek met jouw plastisch chirurg te vervangen. Het is goed om jou te realiseren dat voor jou persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Als jouw neus gebroken is staat deze meestal scheef en kan het ademen bemoeilijkt zijn. Ook kan de neus ingezakt zijn. Om de functie en het aanzien van de neus weer te herstellen is het rechtzetten nodig.

Vóór de operatie

Aandachtspunten vóór de operatie:

 • Als je bloedverdunnende middelen gebruikt, dien je (in overleg met jouw arts) hier minstens één week voor de operatie mee te stoppen. Neem hiervoor op tijd contact op.
 • Roken is niet toegestaan 2 weken voorafgaande aan de operatie tot 2  weken na de operatie. Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing.
 • Voor de operatie mag je ook geen pijnstillers zoals Aspirine of Naprosyne en dergelijke nemen, met uitzondering van paracetamol. Andere pijnstillers dan paracetamol, ook die je zonder recept kunt verkrijgen, verhogen het risico op bloedingen.

De opname

Je wordt opgenomen op de afdeling Dagbehandeling van het Anna Ziekenhuis. Meestal betreft het een dagopname en kun je nog dezelfde dag naar huis.

Wat gebeurt er bij de operatie

De ingreep gebeurt onder algehele anesthesie (narcose).
Het neustussenschot en het benige deel van de neus worden rechtgezet waardoor de luchtweg via de neus weer open wordt. De plastisch chirurg probeert de stand en het uiterlijk van de neus terug te brengen naar de situatie van voor het ongeval. Indien er voor het ongeval reeds een standsafwijking van de neus bestond dan kan deze niet tijdens deze ingreep gecorrigeerd worden.

Na de operatie

Na de ingreep wordt een pleister- en gipsverband aangebracht, dat één tot twee weken later wordt verwijderd op de polikliniek Plastische Chirurgie. Na de operatie kunnen er zwellingen of bloeduitstortingen rond de ogen optreden, die na enkele dagen tot weken weer verdwijnen. De pijn is over het algemeen gering. Als het nodig is kun je paracetamol innemen.

Soms krijg je tampons in de neus. Deze worden over het algemeen na 1 tot 2 dagen verwijderd op de polikliniek. De neuspunt voelt vaak langere tijd verdikt aan. Ook kan de neus wat verstopt zijn.

Leefregels na de operatie
Het is belangrijk dat jij je aan deze leefregels houdt, om te voorkomen dat jouw neus gaat bloeden.

 • Vermijd de eerste 3 weken druk op het hoofd (niet voorover bukken of zwaar tillen).
 • Vermijd de eerste 6 weken activiteiten en sport waarbij de neus geraakt kan worden.
 • Snuit jouw neus niet, maar maak hem schoon met een vochtig wattenstaafje.

Mogelijke complicaties en risico’s

Algemene complicaties en risico’s
Het rechtzetten van de neus onder narcose heeft dezelfde algemene risico ’s als een andere operatie zoals:

 • risico‘s van de narcose
 • trombose
 • een nabloeding
 • het optreden van infecties
 • tijdelijke of blijvende gevoelsstoornissen van het geopereerde gebied (de neus en bovenlip)

Specifieke complicaties en risico’s bij het rechtzetten van de neus:

 • Blijvende standsafwijking van de neus.

Uiteraard doen wij er alles aan om de risico’s tot een minimum te beperken. Wij adviseren je dat jij je aan de leefregels houdt.

Wanneer neem je contact op

In de volgende situaties is het belangrijk dat je contact opneemt:

 • Als je na de operatie koorts krijgt boven de 38,5ºC .
 • Bij pijn die niet reageert op pijnstillers.
 • Bij toenemende roodheid en zwelling van het wondgebied.

Tijdens kantooruren kun je bellen met de polikliniek plastische chirurgie, telefoonnummer 040 - 286 4854.

Buiten kantooruren kun je bellen met de Spoedeisendehulp (SEH),
telefoonnummer 040 - 286 48 34.

Kosten en vergoedingen

Het is mogelijk dat de behandeling niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed. Informeer daarom bij jouw zorgverzekering hoe dit voor jou geregeld is.