Trigger finger plastisch chirurgie

Inleiding

Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en oorzaak van een haperende vinger of 'snapping finger' of ‘Trigger Finger’ en de meest gebruikelijke behandelingsmogelijkheden. Het is goed u te realiseren dat bij het vaststellen van een aandoening de situatie voor iedereen weer anders kan zijn.

Wat is een haperende vinger

Het betreft een ontstekingsreactie van de buigpees van één van de vingers en soms ook van de peesschede (de huls waar de pees doorheen glijdt). Er ontstaat daardoor een verdikking van de pees waardoor deze niet meer mooi door de peesschede glijdt. Dit ontstaat ter hoogte van het gewricht van de vinger of duim naar de handpalm, aan de binnenzijde van de hand. Op een gegeven moment kan de pees zelfs vastlopen (trigger-fenomeen: de vinger buigt moeilijk en schiet op eens door), waarbij de vinger moet worden geholpen zich te strekken. De oorzaak is meestal niet duidelijk. Soms is er sprake geweest van een overbelasting. Het is een onschuldige maar lastige afwijking.

Wat zijn de verschijnselen en klachten

Aanvankelijk is er sprake van een geringe pijn of irritatie bij het buigen van de vinger, vooral bij het vastgrijpen. Door toename van de verdikking van de pees, verergert de pijn en ontstaat op een gegeven moment de situatie dat de vinger niet meer op eigen kracht kan worden gestrekt. U voelt dan bij het strekken een 'knapje' en soms pijn.

De diagnose wordt door uw arts eenvoudig aan de hand van het lichamelijke onderzoek gesteld. Er zijn geen verdere onderzoeken nodig.

Wat zijn de behandelingsmogelijkheden

Als de hapering niet al te ernstig is kan meestal geprobeerd worden de ontsteking tot rust te brengen met behulp van een injectie in de peesschede. De vloeistof die wordt ingespoten is een combinatie van een verdovingsmiddel met een cortisonpreparaat. Cortison brengt ontstekingen tot rust. Daarna wordt enige rust voorgeschreven.

Het resultaat van deze behandeling is niet altijd blijvend en de klachten kunnen weer terugkeren.

Gewoonlijk kan u dan een kleine operatie worden voorgesteld. Dit geschiedt poliklinisch onder lokale verdoving of verdoving van de gehele arm op de operatiekamer in dagbehandeling.

De duur is ongeveer 10 minuten. Via een kleine (1,5 cm) snede in de huid van de handpalm wordt de peesschede in de lengterichting open gesneden. Hierdoor ontstaat weer ruimte voor de verdikte pees. De huid wordt met hechtingen gesloten. U krijgt een verband en voor de eerste dag kan het gebruik van een mitella worden aangeraden.

Aandachtspunten vóór de operatie:

 • Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, dient u (in overleg met uw arts) hier minstens één week voor de operatie mee te stoppen. Neem hiervoor op tijd contact op.
 • Roken is niet toegestaan vanaf 2 weken voor tot 2 weken na de operatie. Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing.
 • Sieraden moeten worden afgedaan.
 • U kunt niet zelf autorijden na de ingreep; regelt u dus van tevoren vervoer naar huis.

Na de operatie

Over het algemeen zult u na de operatie weinig pijn hebben. De dag na de operatie mag u het verband verwijderen, een kleine pleister volstaat dan. U mag gewoon douchen. Zwemmen is niet verstandig, zwemwater is doorgaans niet schoon genoeg. Na ongeveer 2 weken kunnen de hechtingen worden verwijderd. U mag dan doen wat u wilt en kunt. Wel moet u actief oefenen om vastgroeien te voorkomen.

U moet er rekening mee houden dat het zeker zes weken duurt voordat stevig vastgrijpen geen last meer geeft. Het littekentje heeft zelfs zeker drie maanden nodig om soepel te worden.

Mogelijke complicaties en risico’s

Algemene complicaties en risico’s

 • een nabloeding
 • het optreden van infecties
 • stoornis in wondgenezing
 • lelijke littekenvorming

Wanneer neemt u contact op

In de volgende situaties is het belangrijk dat u contact opneemt:

 • Als u na de operatie koorts krijgt boven de 38,5°C.
 • Bij pijn die niet reageert op pijnstillers.
 • Bij toenemende roodheid en zwelling van het wondgebied.

Tijdens kantooruren kunt u bellen met de polikliniek plastische chirurgie,telefoonnummer 040-286 4854.

Buiten kantooruren en in het weekend kunt u contact opnemen met de spoedeisende hulp (SEH), telefoonnummer 040 - 286 4834.

Informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC): www.nvpc.nl. Onder het kopje ‘Chirurgische bijsluiters’ kunt u extra informatie vinden over de trigger finger. (Let op: in deze bijsluiter staat vermeld dat u een toestemmingsformulier moet ondertekenen; dit is echter niet van toepassing voor behandeling door de plastisch chirurg in het Anna Ziekenhuis.)

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen.

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust aan uw plastische chirurg:

polikliniek plastische chirurgie:
Telefoon:    040 - 286 48 54
E-mail:         poli.plastische_chirurgie@st-anna.nl
                     (vermeld altijd uw naam en geboortedatum)