Borstreconstructie met een weefselexpander

Inleiding

U krijgt binnenkort een borstreconstructie met een weefselexpander in het Anna Ziekenhuis. In deze folder leest u meer informatie over deze borstreconstructie. Het is goed u daarbij te realiseren dat uw persoonlijke situatie anders kan zijn dan beschreven.

Over een borstreconstructie met een weefselexpander

Als door een borstamputatie onvoldoende huid aanwezig is om een borst direct te reconstrueren, kan een weefselexpanderprothese worden gebruikt om de huid op te rekken. Hierdoor wordt dan ruimte gemaakt om uiteindelijk een definitieve borstprothese te kunnen plaatsen. De kwaliteit van de achtergebleven huid moet goed zijn en ook de grote borstspier moet voor deze methode nog intact zijn.

Een weefselexpanderprothese, ook wel tissue-expander genoemd, is een lege ballon die door aanprikken gevuld kan worden. Via het litteken van de amputatie wordt deze ballon onder de grote borstspier ingebracht. Een slangetje (drain) zal geplaatst worden om overtollig vocht in het wondgebied af te voeren.

Duur van de ingreep
Deze ingreep neemt ongeveer een uur in beslag.

Opname in het ziekenhuis
U wordt één tot twee dagen in het ziekenhuis opgenomen.

Voor de operatie

U wordt geopereerd en bent daarom doorverwezen naar de polikliniek Pre-operatieve screening. Op deze polikliniek bekijkt de anesthesioloog of de operatie voor u extra gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Dit noemen we pre-operatieve screening. Tijdens dit gesprek komt een aantal onderwerpen aan bod. Dit zijn onder andere:

 • de soort verdoving (anesthesie) en pijnstilling.
 • waar u op moet letten met eten, drinken en roken op de dagen rondom de operatie.
 • afspraken over hoe u op die dagen uw medicijnen gebruikt. Dit geldt ook voor bloedverdunners. Bespreek het gebruik van bloedverdunners ook altijd met uw behandelend arts. Als u medicijnen gebruikt, neem dan een actueel medicijnoverzicht of medicijnpaspoort mee.

Algemene leefregels

 • Roken is niet toegestaan vanaf 2 weken voor tot 2 weken na de operatie. Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing.
 • Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, overlegt u met de plastisch chirurg of u hier voor de ingreep mee moet stoppen.
 • Zorg voor een passende sportbeha zonder beugel in uw nieuwe cupmaat, het liefst met voorsluiting. Deze neemt u de dag van de operatie mee naar het ziekenhuis. Vanaf de eerste dag na de operatie kunt u deze gaan dragen, de verpleegkundige op de afdeling zal u helpen bij het passend maken hiervan.
 • U mag op de dag van de operatie geen bodylotion gebruiken.
 • Zolang u hechtpleisters en/of hechtingen heeft, raden wij u af om in bad te gaan. Douchen mag wel, ook wanneer u nog drains heeft.
 • Twee tot drie weken na de operatie, als de wonden dicht zijn, kunt u beginnen met het verzorgen van de wonden met een crème of zalf om de genezing te bevorderen.
 • U mag de eerste 4 weken niet op uw buik liggen. Vanaf week 5 mag u weer proberen op uw buik te liggen. In het begin kunt u hierbij zachte kussens gebruiken voor ondersteuning van de borsten. Na 6 weken mag u liggen zoals u wilt. Direct na de operatie is rugligging het beste, zijligging zou eventueel ook mogen mits dit niet pijnlijk is of druk geeft op de gereconstrueerde borst.
 • Luister goed naar uw lichaam en de grenzen die uw lichaam aangeeft.

Na de operatie

U wordt wakker met een verband rond de borsten. Na de operatie is de geopereerde borst gezwollen, gevoelig en/of pijnlijk. De eerste paar dagen kunnen pijnstillers nodig zijn, daarna neemt de pijn snel af. Ook een stekend gevoel kan optreden.

De drain wordt meestal na enkele dagen verwijderd, zodra de productie minder dan 30 milliliter per 24 uur is. Na het verwijderen van het drukkende verband dient u de meegenomen sportbeha of een borstband (afhankelijk wat u fijner vindt zitten) aan te doen. De hechtingen worden zo nodig na ongeveer twee weken verwijderd op de polikliniek. U krijgt hiervoor een afspraak mee bij ontslag.

Na ongeveer twee tot drie weken wordt begonnen met het geleidelijk vullen van de prothese met fysiologische zoutoplossing tot de gewenste cupmaat is bereikt. Dit gaat in etappes. Hiervoor komt u gedurende vier tot acht weken wekelijks naar de polikliniek. Het vullen gebeurt met een injectienaald waarmee door de huid heen de vuldop wordt aangeprikt. Het vullen duurt ongeveer twee minuten. Per keer wordt gemiddeld 50-60 milliliter gevuld.

Na een rustperiode van ongeveer vijf tot zes maanden volgt meestal een tweede operatie waarbij de expander wordt vervangen door een definitieve prothese.

 

Leefregels na borstreconstrucie met weefselexpander(s)

Week 1:

 • Geef uzelf en het geopereerde gebied voldoende rust.
 • Draag gedurende de eerste drie weken dag en nacht een sportbeha of
 • een borstband. Tenzij anders afgesproken met uw behandelend arts.
 • Hef uw armen niet boven schouderhoogte.
 • Vermijd zwaar tillen.
 • Doe geen huishoudelijk werk.
 • De eerste twee weken na de operatie wordt zelfstandig autorijden afgeraden. Rijden terwijl dit door uw gezondheidsproblemen eigenlijk niet toegestaan is, kan in geval van een aanrijding of een ongeval tot weigeren van uitkering van de schade leiden.
 • Belangrijk is dat u niet te lang douchet en dat u zich deppend afdroogt.
 • Zolang u hechtpleisters en/of hechtingen heeft, mag u niet in bad.

 

Week 2:

 • Als de arts het goed keurt en uw lichaam het aan kan, kunt u eind deze week beginnen met het poliklinisch bijvullen van de weefselexpander (s). Wekelijks wordt de weefselexpander met circa 50-60 cc bijgevuld tot het gewenste volume is bereikt.
 • Hef uw armen niet boven schouderhoogte.
 • Vermijd zwaar tillen.
 • Lichte huishoudelijke activiteiten zijn toegestaan, zolang u binnen de comfortzone blijft. Dat wil zeggen: zolang u er zich goed bij voelt en het gemakkelijk gaat.
 • De sportbeha of borstband draagt u dag en nacht, of het moet anders afgesproken zijn met uw behandelend arts.

 

Week 3:

 • U mag uw armen boven het hoofd heffen, maar zonder kracht te hoeven zetten.
 • Vermijd zwaar tillen.
 • U mag het huishoudelijke werk naar vermogen iets uitbreiden.
 • Autorijden is weer toegestaan, mits u zich hier fit genoeg voor voelt.
 • De sportbeha of borstband draagt u dag en nacht, of het moet anders afgesproken zijn met uw behandelend arts.

 

Week 4:

 • Het herstelproces is in volle gang.
 • U mag uw armen boven het hoofd heffen, en meer gaan gebruiken.
 • U mag geleidelijk aan uw gewone dagelijkse bezigheden hervatten, maar belast het geopereerde gebied niet en luister naar uw lichaam.
 • De sportbeha of borstband draagt u overdag, of het moet anders afgesproken zijn met uw behandelend arts.

 

Week 5:

 • U zult merken dat uw activiteiten gemakkelijker verlopen.
 • U mag de armbewegingen en krachtsinspanning geleidelijk opvoeren zolang u binnen de comfortzone blijft.
 • De sportbeha of borstband draagt u dag en nacht, of het moet anders afgesproken zijn met uw behandelend arts.

 

Week 6:

 • In deze week kunt u geleidelijk uw alledaagse bezigheden hervatten.
 • Denk er aan niet te lang zware dingen te tillen.
 • Na deze week mag u in principe alles weer doen wat u gewend was, het dragen van een sportbeha of borstband is niet meer noodzakelijk.

De fase tussen weefselexpander en het plaatsen van de definitieve prothese

In de periode van het plaatsen van de weefselexpander(s) tot aan het plaatsen van de definitieve prothese(s) mag u geen MRI-onderzoek ondergaan. Dit omdat de weefselexpander is voorzien van een metalen plaat.

De weefselexpander wordt zoals eerder beschreven poliklinisch gevuld tot het gewenste volume is bereikt. Na een rustperiode van ongeveer drie tot zes maanden volgt meestal een tweede operatie waarbij de expander wordt vervangen door een definitieve prothese. Uw behandelend plastisch chirurg zal samen met u deze termijn bespreken.

Mogelijke complicaties en risico’s

Het plaatsen van een weefselexpander kent dezelfde algemene risico’s als een reguliere operatie. Risico’s kunnen zijn:

 • trombose
 • een nabloeding
 • het optreden van infecties
 • stoornissen in de wondgenezing
 • lelijke littekengenezing

Specifieke complicatie en risico bij een weefselexpander

Bij een infectie of open wond door gestoorde wondgenezing kan het noodzakelijk zijn om de weefselexpander vroegtijdig te verwijderen. Deze complicatie komt zelden voor. Uiteraard doen wij er alles aan om de risico’s tot een minimum te beperken. Wij verwachten van u dat u zich aan de leefregels houdt.

Wanneer moet u contact opnemen

In de volgende situaties is het belangrijk dat u contact opneemt:

 • als u na de operatie koorts krijgt boven de 38,5º C en één of beide borsten warm en pijnlijk aanvoelen;
 • als de geopereerde borst in korte tijd opzwelt;
 • bij pijn die niet reageert op pijnstillers;
 • bij een hevig bloedende operatiewond;
 • bij toenemende roodheid en zwelling van het wondgebied.

Tijdens kantooruren kunt u bellen met de afdeling plastische chirurgie, telefoon 040 - 286 48 54.

Buiten kantooruren en in het weekend kunt u contact opnemen met de spoedeisende hulp (SEH), telefoon 040 - 286 48 34.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de poli Plastische Chirurgie:

Telefoon: 040 - 286 48 54
Email: poli.plastische_chirurgie@st-anna.nl (vermeld altijd uw naam en geboortedatum)

 

De plastische chirurgen van het Anna Ziekenhuis werken in maatschapverband samen met de andere plastisch chirurgen in de regio Zuidoost-Brabant.