Barbotage en/of needling behandeling bij schouderklachten

In verband met schouderklachten heeft u samen met uw arts besloten dat u een barbotage en/ of needling behandeling krijgt.

In deze folder geven wij u meer informatie over deze behandeling. Het is belangrijk dat u deze folder aandachtig leest. Hierdoor kunt u zich goed op de behandeling voorbereiden. Goede voorbereiding draagt bij aan het uiteindelijke resultaat van de behandeling.

Wat is een barbotage en/ of needling behandeling

Tijdens een barbotage en/ of needling behandeling wordt met behulp van echografie een kalkafzetting in uw schouderpees aangeprikt en zoveel mogelijk verwijderd of verbrokkeld. Afhankelijk van de vorm en grootte wordt gekozen voor barbotage of needling. Aansluitend wordt een mengsel van medicijnen in de schouder gespoten, waardoor uw lichaam de verkalking zelf kan opruimen. De behandeling vindt plaats onder lokale verdoving.

De behandeling wordt uitgevoerd door een radioloog.

Waar vindt de behandeling plaats

De behandeling vindt plaats op de afdeling radiologie:

Locatie Geldrop: in het souterrain, route 22.
Locatie Eindhoven: Anna ziekenhuis (u kunt zich melden bij de balie).

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering

Als u door ziekte of om andere redenen niet naar uw afspraak kunt komen, vragen wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met de afdeling radiologie.

Wat is belangrijk te weten voor de behandeling

Medicijnen

 • Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze normaal blijven innemen.
 • Als u diabetespatiënt bent (insuline- afhankelijk), is het nodig dat u op de dag van de behandeling en de weken erna de bloedsuikers extra controleert. Het ontstekingsremmende middel kan er namelijk voor zorgen dat het bloedsuikergehalte enigszins ontregeld raakt.

Kleding
De betreffende schouder moet worden ontbloot. Wij raden u aan uw sieraden thuis te laten.

Voorbereiden
Voor de behandeling is geen speciale voorbereiding nodig.

Hoe verloopt de behandeling

 • Tijdens de behandeling ligt u op de onderzoeksbank in zijligging op de schouder die niet behandeld wordt.
 • Met een echo wordt de plaats van de kalkafzetting bepaald.
 • De huid wordt gedesinfecteerd, waarna de prikplaats plaatselijk wordt verdoofd. Deze verdoving werkt direct na inspuiting. Aanrakingen blijft u wel voelen.
 • Met een naald wordt onder echogeleide de kalkafzetting aangeprikt en indien mogelijk zo veel mogelijk verwijderd middels spoelen met een fysiologische zoutoplossing. Soms is de kalk niet geschikt om te spoelen en wordt er gekozen voor needling. Hierbij wordt de overgebleven kalk wordt verbrokkeld.
 • Tot slot wordt een pijnstillend en een ontstekingsremmend middel ingespoten in de slijmbeurs rondom de kalkafzetting in de pees.

Duur van de behandeling
De gehele behandeling duurt ongeveer 20 minuten.

Na de behandeling

 • Na de behandeling mag u niet zelf auto rijden of fietsen. Deze maatregel wordt uit voorzorg getroffen, omdat u niet verzekerd bent als u een ongeval krijgt. Regelt u daarom vooraf een taxi of iemand die u naar huis brengt.
 • Omdat de verdoving na ongeveer een uur is uitgewerkt raden wij u aan om direct te beginnen met pijnstillers, zodat de napijn niet al te hevig zal zijn. U krijgt afhankelijk van de verrichte behandeling een recept mee voor een pijnstiller. Deze is verkrijgbaar bij de apotheek.
 • De eerste dagen na de behandeling kan de pijn sterker zijn dan vóór de behandeling. In deze periode is het verstandig de pijnstillers op vaste tijden in te nemen. Deze pijn kan een aantal dagen aanhouden. In de loop van enkele weken wordt de pijn minder.
 • De eerste week is het verstandig om beweging boven schouderhoogte te vermijden.
 • Na de eerste week mag u de schouderbewegingen weer rustig opbouwen. Voer de beweging uit op geleide van de pijn. Er zijn geen beperkingen in het uitvoeren van werkzaamheden.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is bedoeld om u goed te informeren over de komende behandeling. Heeft u nog vragen na het lezen van deze folder, neemt u dan contact op met de afdeling radiologie. Met medische vragen kunt u terecht bij de behandelend specialist.

Aan het begin van de behandeling zal de doktersassistent u nog een keer vertellen wat er gaat gebeuren. Wanneer u op dat moment nog vragen heeft, kunt u deze ook aan hem/haar stellen.

Belangrijke telefoonnummers:

Anna Ziekenhuis algemeen: 040 - 286 40 40
Afdeling radiologie: 040 - 286 48 32