Barbotage en/of needling behandeling bij schouderklachten

In verband met schouderklachten heb je samen met jouw arts besloten dat je een barbotage en/ of needling behandeling krijgt.

Hier lees je meer informatie over deze behandeling. Het is belangrijk dat je deze informatie aandachtig leest. Hierdoor kun jij je goed op de behandeling voorbereiden. Goede voorbereiding draagt bij aan het uiteindelijke resultaat van de behandeling.

Wat is een barbotage en/ of needling behandeling

Tijdens een barbotage en/ of needling behandeling wordt met behulp van echografie een kalkafzetting in jouw schouderpees aangeprikt en zoveel mogelijk verwijderd of verbrokkeld. Afhankelijk van de vorm en grootte wordt gekozen voor barbotage of needling. Aansluitend wordt een mengsel van medicijnen in de schouder gespoten, waardoor jouw lichaam de verkalking zelf kan opruimen. De behandeling vindt plaats onder lokale verdoving.

De behandeling wordt uitgevoerd door een radioloog.

Waar vindt de behandeling plaats

De behandeling vindt plaats op de afdeling radiologie:

Locatie Geldrop: in het souterrain, route 22.
Locatie Eindhoven: Anna ziekenhuis (je kunt je melden bij de balie).

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering

Als je door ziekte of om andere redenen niet naar jouw afspraak kunt komen, vragen wij jou zo snel mogelijk contact op te nemen met de afdeling radiologie.

Wat is belangrijk te weten voor de behandeling

Medicijnen

 • Als je medicijnen gebruikt, kun je deze normaal blijven innemen.
 • Als je diabetespatiënt bent (insuline- afhankelijk), is het nodig dat je op de dag van de behandeling en de weken erna de bloedsuikers extra controleert. Het ontstekingsremmende middel kan er namelijk voor zorgen dat het bloedsuikergehalte enigszins ontregeld raakt.

Kleding
De betreffende schouder moet worden ontbloot. Wij raden jou aan jouw sieraden thuis te laten.

Voorbereiden
Voor de behandeling is geen speciale voorbereiding nodig.

Hoe verloopt de behandeling

 • Tijdens de behandeling lig je op de onderzoeksbank in zijligging op de schouder die niet behandeld wordt.
 • Met een echo wordt de plaats van de kalkafzetting bepaald.
 • De huid wordt gedesinfecteerd, waarna de prikplaats plaatselijk wordt verdoofd. Deze verdoving werkt direct na inspuiting. Aanrakingen blijf je wel voelen.
 • Met een naald wordt onder echogeleide de kalkafzetting aangeprikt en indien mogelijk zo veel mogelijk verwijderd middels spoelen met een fysiologische zoutoplossing. Soms is de kalk niet geschikt om te spoelen en wordt er gekozen voor needling. Hierbij wordt de overgebleven kalk wordt verbrokkeld.
 • Tot slot wordt een pijnstillend en een ontstekingsremmend middel ingespoten in de slijmbeurs rondom de kalkafzetting in de pees.

Duur van de behandeling
De gehele behandeling duurt ongeveer 20 minuten.

Na de behandeling

 • Na de behandeling mag je niet zelf auto rijden of fietsen. Deze maatregel wordt uit voorzorg getroffen, omdat je niet verzekerd bent als je een ongeval krijgt. Regel daarom vooraf een taxi of iemand die jou naar huis brengt.
 • Omdat de verdoving na ongeveer een uur is uitgewerkt raden wij jou aan om direct te beginnen met pijnstillers, zodat de napijn niet al te hevig zal zijn. Je krijgt afhankelijk van de verrichte behandeling een recept mee voor een pijnstiller. Deze is verkrijgbaar bij de apotheek.
 • De eerste dagen na de behandeling kan de pijn sterker zijn dan vóór de behandeling. In deze periode is het verstandig de pijnstillers op vaste tijden in te nemen. Deze pijn kan een aantal dagen aanhouden. In de loop van enkele weken wordt de pijn minder.
 • De eerste week is het verstandig om beweging boven schouderhoogte te vermijden.
 • Na de eerste week mag je de schouderbewegingen weer rustig opbouwen. Voer de beweging uit op geleide van de pijn. Er zijn geen beperkingen in het uitvoeren van werkzaamheden.