Echogeleide injectie medicatie

Het is belangrijk dat je deze informatie aandachtig doorleest. Hierdoor kun je jezelf goed op het onderzoek voorbereiden. Goede voorbereiding draagt bij aan het uiteindelijke resultaat van het onderzoek.

Waar vindt de behandeling plaats?

De behandeling vindt plaats op de afdeling radiologie:

  • Locatie Geldrop: route 22 in het souterrain (kelder).
  • Locatie Eindhoven (Antoon Coolenlaan): je mag jezelf melden bij de balie.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?

Als je door ziekte of om andere redenen verhinderd bent, neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling radiologie.

Injectie medicatie

Bij het maken van een echografie kan eventueel aansluitend een injectie met ontstekingsremmende en pijnstillende werking worden gezet in bijvoorbeeld een slijmbeurs of gewricht. De radioloog bepaalt eerst met behulp van een echo of injectie met medicatie zinvol is en op welke plaats zij/hij gaat prikken. Het inspuiten van de medicatie gebeurt met een dunne naald.

Hoe verloopt de behandeling?

Op de dag van de behandeling meld je jezelf op de afgesproken tijd bij de balie.

In de kleedkamer ontdoe je jezelf van alle kleding die het te behandelen gebied bedekt. Afhankelijk van de prikplaats neem je plaats op een stoel of op de behandeltafel. De radioloog kijkt eerst met de echo om de plaats van de injectie te bepalen. Dan wordt de prikplaats gedesinfecteerd. De radioloog geeft een injectie met een mengsel van corticosteroïd (Depomedrol) en een pijnstiller (Bupivacaïne). Het kan zijn dat er eerst vocht wordt verwijderd voordat de medicatie wordt ingespoten. Daarna wordt op de prikplaats een pleister geplakt.

De echogeleide injectie medicatie duurt ongeveer 10 minuten.

Je mag na de behandeling zelf naar huis rijden. Wel is het verstandig de rest van de dag rustig aan te doen.

Belangrijke telefoonnummers

Anna Ziekenhuis algemeen: 040 - 286 40 40
Afdeling radiologie: 040 - 286 48 32