Rugwervelbogen verwijderen

9893.jpg
St. Anna Logo

Gewrichtsslijtage of aantasting van het gewrichtskraakbeen (artrose) is een normaal verouderingsverschijnsel dat bij ieder mens in meer of mindere mate voorkomt. Door jarenlange belasting kunnen ook de wervels in de wervelkolom verschijnselen van artrose vertonen. Als reactie daarop gaat het bot van de wervels woekeren en wordt, vooral bij de gewrichten, dikker. Deze verdikking leidt tot een vernauwing van het wervelkanaal (kanaalstenose) dat midden door de wervelkolom loopt. In het wervelkanaal zitten zenuwbanen. Als het wervelkanaal nauwer wordt, komt er druk op de zenuwen te staan. Als de kanaalstenose ter hoogte van uw onderrug of lenden zit, ontstaan pijn- en bewegingsklachten, gevoelloosheid en zwakte in de rug en de benen. Om uw klachten te verhelpen is het mogelijk het wervelkanaal met een operatie ruimer te maken. Een dergelijk operatie waarbij rugwervelbogen worden verwijderd, heet een lumbale laminectomie. Hierbij verwijdert de neurochirurg een wervelboog (lamina) of meerdere wervelbogen en zo nodig ook de verdikte banden. Hierdoor krijgen de zenuwen in het wervelkanaal weer de ruimte en uw klachten zullen verminderen of volledig verdwijnen.

 

Rugwervelbogen verwijderen in het Anna Ziekenhuis

In het Anna Ziekenhuis in Geldrop kunt u bij onze neurochirurgen terecht voor het operatief verwijderen van rugwervelbogen (lumbale laminectomie). Het verwijderen van rugwervelbogen en/of bindweefselbanden duurt ongeveer 45 minuten tot 1,5 uur, afhankelijk van de uitgebreidheid van uw ingreep. U ondergaat de operatie onder narcose. U verblijft hierbij meestal 2 dagen in ons ziekenhuis. Na de operatie start u al in het ziekenhuis met revalidatie onder begeleiding van de fysiotherapeut.

Het proces

Preoperatieve screening

Bij bureau opname bespreekt u met de anesthesieverpleegkundige en/of de anesthesioloog uw gezondheid en een door u vooraf ingevulde vragenlijst. Dan volgt lichamelijk onderzoek. Als aanvullend onderzoek nodig is, krijgt u hiervoor afspraken. Bijvoorbeeld voor de geneesmiddelenpoli. Daarna bespreekt u de verdoving. Tijdens uw operatie krijgt u een algehele verdoving (narcose).

  Niet vergeten

 • Gebruik bloedverdunners melden

Voorbereidingen thuis

Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, stopt u hiermee volgens instructies van uw arts vanaf 7 dagen voor uw opnamedag. U mag tijdelijk geen pijnstillers zoals Aspirine of Naprosyne nemen. Deze middelen verhogen het risico op nabloedingen na de operatie. Het is verstandig om tijdig hulp in huis te regelen, zodat u thuis na de operatie rustig aan kunt doen. Na de ingreep mag u niet zelf auto rijden. Zorg daarom dat iemand u na uw ziekenhuisopname komt ophalen.

  Niet vergeten

 • Geen bloedverdunners nemen
 • Hulp in huis regelen
 • Vervoer regelen

De dag van uw opname

U mag 8 uur voor de operatie niets meer eten of drinken. U komt op het afgesproken tijdstip nuchter naar het ziekenhuis. U meldt zich bij de receptie bij de hoofdingang, waarna een gastheer/vrouw u naar de verpleegafdeling brengt. De verpleegkundige geeft u informatie over de operatie en uw verblijf op de afdeling. De fysiotherapeut vertelt u over uw fysiotherapie in het ziekenhuis en legt uit hoe u zich na de operatie in bed kunt omdraaien en kunt gaan zitten. Daarna trekt u operatiekleding aan.

  Niet vergeten

 • Nuchter zijn
 • Instructies over houdingen

De operatie

De verpleegkundige brengt u per bed naar de operatieafdeling. Hier krijgt u een infuus in een bloedvat van uw arm voor de toediening van vocht, medicijnen en de verdoving. De anesthesioloog dient de verdoving toe. Tijdens de operatie maakt de neurochirurg een verticale snee in de huid van uw rug, midden boven de wervelkolom, op de plaats waar de zenuwwortels bekneld zijn. U ligt hierbij op uw buik. De chirurg schuift vervolgens de lange rugspieren opzij waardoor de wervelkolom zichtbaar wordt. Dan verwijdert de chirurg de wervelbogen. Ook de dikker geworden bindweefselbanden en overtollig weefsel dat het wervelkanaal vernauwt, worden weggehaald. Daarna liggen de zenuwwortels weer vrij. De neurochirurg sluit de wond met (meestal) oplosbare hechtingen. Aan het eind van de ingreep plaatst de chirurg eventueel een slangetje (drain) in de wond waarmee overtollig wondvocht kan aflopen.

Na de operatie

U gaat naar de uitslaapkamer (recovery), waar we uw lichaamsfuncties controleren. Als uw controles stabiel zijn, mag u terug naar de verpleegafdeling. U krijgt pijnstillers. U mag weer eten en drinken. De verpleegkundige verwijdert uw infuus en controleert de functie van uw benen, uw pols en bloeddruk. De eerste 6 uur ligt u vanwege de wondgenezing op uw rug. Als u nog niet geplast heeft, leegt de verpleegkundige uw blaas met een slangetje. Na 6 uur mag u afwisselend op uw linker- en rechterzijde liggen.

Verblijf in het ziekenhuis

De dag na de operatie verwijdert de verpleegkundige uw wonddrain. U start met revalidatie onder begeleiding van de fysiotherapeut. U oefent met in en uit bed komen, opstaan, gaan zitten, lopen en doet enkele eenvoudige oefeningen. De dag erna kunt u douchen of u wassen aan de wastafel. U oefent weer met de fysiotherapeut en krijgt adviezen voor thuis. Ook kunt u vragen stellen.

  Niet vergeten

 • Start revalidatie
 • Douchen mag weer
 • Vragen stellen

Ontslag uit het ziekenhuis

Bij uw ontslag bespreekt de neurochirurg en/of verpleegkundige met u wat u thuis kunt verwachten en wanneer u contact kunt of moet opnemen met het ziekenhuis. U krijgt leefregels mee voor thuis en uitleg over wondverzorging en het verwijderen van de hechtingen. U mag nog niet zelf autorijden.

  Niet vergeten

 • Leefregels
 • Instructies voor wondverzorging
 • Vervolg fysiotherapie

Controleafspraak

Na ongeveer 8 weken komt u bij de neurochirurg op de polikliniek neurologie voor controle. Indien nodig krijgt u een aanvraag mee voor het vervolg van uw fysiotherapeutische behandeling. Uw neurochirurg kan zo nodig informatie over uw ingreep uitwisselen met uw bedrijfsarts. De bedrijfsarts begeleidt een eventuele terugkeer naar uw werk. Daarom is het belangrijk dat uw bedrijfsarts op de hoogte is van uw aandoening of behandeling. Om uw privacy te beschermen is uw toestemming nodig voor overleg tussen uw neurochirurg en uw bedrijfsarts.

  Niet vergeten

 • Bedrijfsarts informeren
Stel uw vraagWij beantwoorden uw vraag binnen 2 werkdagen

Voor medische vragen: neem telefonisch contact op met de polikliniek of maak gebruik van BeterDichtbij als u daarvoor bent aangemeld. Gebruik het afsprakenformulier voor het maken of wijzigen van een afspraak.