Schildwachtklieronderzoek en schildwachtklieroperatie bij borstkanker

St. Anna Logo

Als borstkanker (mammacarcinoom) zich door het lichaam verspreidt, gaat dit meestal via de lymfeklieren in de oksel van de aangedane borst. De lymfeklier die daarbij als eerste wordt aangetast, is de schildwachtklier. Deze bevindt zich ongeveer ter hoogte van de overgang van uw borst naar uw oksel. Om uitzaaiingen van borstkanker op te sporen, te behandelen en liefst te voorkomen, volgen we in het Anna Ziekenhuis in Geldrop een gerichte schildwachtklierprocedure. 

Onderzoek met behandeling van de schildwachtklier bij borstkanker bestaat uit de volgende 3 onderdelen.

 • Een schildwachtklieronderzoek op de afdeling radiologie. Met behulp van een kleine hoeveel radioactieve stof sporen we uw schildwachtklier (de eerste lymfeklier) op.
 • Een schildwachtklieroperatie. Hierbij haalt de chirurg die gespecialiseerd is in borstkankerzorg uw schildwachtklier (soms zijn er meerdere) weg, samen met de andere aangetroffen verdachte lymfeklieren. Het kan zijn dat de chirurg tijdens de operatie ook de tumor uit uw borst verwijdert. Dat is het geval wanneer met u een borstsparende behandeling is afgesproken.
 • Weefselonderzoek op de afdeling pathologie. Hierbij onderzoekt de patholoog in het weggehaalde klierweefsel of er uitzaaiingen van de tumor in uw borst aanwezig zijn.

Het schildwachtklieronderzoek en de operatie voor de verwijdering van de schildwachtklier en mogelijk meerdere lymfeklieren in uw oksel (en eventueel de tumor in uw borst), vinden in het Anna altijd een dag na elkaar plaats.

Waarom voor een schildwachtklierprocedure naar het Anna Ziekenhuis?

Via St. Anna Borstzorg bent u onder behandeling van een goed op elkaar ingespeeld mammateam van professionals uit verschillende disciplines. Ons mammateam bestaat uit de chirurg, verpleegkundig specialist, mammacareverpleegkundigen, radioloog, patholoog, plastisch chirurgen en oncoloog . In het Anna Ziekenhuis zijn de wachttijden tussen de diagnose borstkanker en de operatie meestal kort. Uw operatie wordt uitgevoerd door chirurgen die gespecialiseerd zijn in borstkankerzorg. Tijdens uw zorgtraject heeft u altijd één-op-ééncontact met uw specialist. Ook heeft u vanaf het moment van uw diagnose tot en met de nazorg een mammacareverpleegkundige als vast aanspreekpunt.  Wij besteden veel aandacht aan goede voorlichting, persoonlijke begeleiding en nazorg, ook voor uw naaste(n).

Het proces

Dag 1: het schildwachtklieronderzoek

U meldt zich bij de receptie (hoofdingang) van het Anna, tenzij u andere instructies heeft gekregen. De receptionist verwijst u naar de afdeling radiologie. Voor het schildwachtklieronderzoek zijn geen speciale voorbereidingen nodig.

  Niet vergeten

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Gegevens contactpersoon
 • Actueel medicatieoverzicht

Op de afdeling radiologie

De radioloog spuit een kleine hoeveelheid radioactieve stof rond de tumor, 2 injecties in uw borst en 1 injectie aan de rand van de tepelhof. De ingespoten stof veroorzaakt in uw borst een branderig gevoel en maakt de tepelhof gevoelig. Gedurende de rest van de dag verspreidt de radioactieve stof zich langzaam naar de lymfeklieren in de oksel. Deze stof zorgt ervoor dat er de lymfeklieren zichtbaar worden.

Na de inspuiting thuis of op de verpleegafdeling van het Anna

Ieder uur masseert u zachtjes enkele minuten uw borst rondom de injectieplaatsen.

Dag 2: de schildwachtklieroperatie

U meldt zich bij de receptie (hoofdingang) van het Anna, tenzij u andere instructies heeft gekregen. De receptionist verwijst u naar de afdeling dagopname of de verpleegafdeling. Daar krijgt u van de verpleegkundige informatie over het verloop van de dag.

  Niet vergeten

 • Geldig legitimatiebewijs
 • Gegevens contactpersoon
 • Actueel medicatieoverzicht

Naar de afdeling radiologie voor aftekenen schildwachtklier

U wordt, in operatiekleding, met bed naar de afdeling radiologie gebracht. De radioactieve stof is inmiddels opgenomen door de lymfklier(en) in de oksel. Met behulp van opnamen wordt de schildwachtklier in beeld gebracht, zodat deze, met een waterproof stift, op de huid kan worden gemarkeerd. U ligt hierbij op uw rug op een onderzoektafel. Dit onderzoek duurt in totaal 30 minuten.

Naar de operatieafdeling en toediening verdoving (algehele narcose)

Vanuit de afdeling radiologie brengen wij u per bed naar de operatieafdeling. Hier krijgt u een infuus (een naald met daaraan een slangetje) in een bloedvat van uw arm voor de toediening van vocht, medicijnen en de verdoving. Uw operatie vindt plaats onder algehele verdoving (narcose). Nadat de anesthesioloog u onder narcose heeft gebracht, start de operatie.

De schildwachtklieroperatie

De chirurg spuit blauwe kleurstof in rond de tepelhof, als extra controle bij het vinden van de schildwachtklier (soms zijn het er meer). De kleurstof volgt dezelfde weg als de radioactieve stof die op dag 1 bij u is ingespoten. Dan verwijdert de chirurg via een kleine snee de verdachte lymfeklieren uit uw oksel. Het kan zijn dat de chirurg ook de tumor uit uw borst verwijdert. Het weggesneden weefsel gaat naar de afdeling pathologie voor onderzoek op uitzaaiingen.

Na de schildwachtklieroperatie

Afhankelijk van uw ingreep mag u aan het eind van de dag naar huis, of anders de dag erna. U krijgt leefregels mee voor thuis. De radioactieve stof is na enkele dagen uit uw lichaam verdwenen. Op de huid van uw borst ziet u nog blauwe sporen van de geïnjecteerde vloeistof. Die verdwijnen na enkele weken. Uw urine en ontlasting zijn tijdelijk groen van kleur. In uw borst kan ophoping van wondvocht ontstaan, die na dagen tot weken langzaam slinkt.

  Niet vergeten

 • Leefregels volgen

Vervolgafspraak en uitslag van het weefselonderzoek

Binnen 7 tot 10 dagen na uw operatie komt u voor controle bij de chirurg en de mammacareverpleegkundige. Zij inspecteren uw borst en de wond. U krijgt ook de uitslag van het weefselonderzoek door de patholoog. Wanneer nabehandelingen nodig zijn, hoort u tijdens deze afspraak welke behandelingen voor u het beste zouden zijn. Het kan gaan om bestraling (radiotherapie), hormoontherapie, chemotherapie of immunotherapie.

  Niet vergeten

 • Neem een naaste mee
Stel je vraagWij beantwoorden je vraag binnen 2 werkdagen

Voor medische vragen: neem telefonisch contact op met de polikliniek of maak gebruik van BeterDichtbij als je daarvoor bent aangemeld. Gebruik het afsprakenformulier voor het maken of wijzigen van een afspraak.