Vaccinatie tegen tetanus

U bent zojuist ten gevolge van een ongeval of verwonding behandeld. Hierbij heeft u een injectie gekregen ter bescherming tegen tetanus.

Wat is tetanus

Tetanus is een infectieziekte die door de tetanusbacterie wordt veroorzaakt. Deze bacterie komt in alle landen voor en wel in de grond, straatvuil en uitwerpselen van planten etende dieren. In het lichaam produceert hij een gifstof die ernstige spierkrampen kan veroorzaken. Bij iedere open wond maar ook bij brandwonden en dierenbeten loopt u risico op tetanus.

Wanneer vaccinatie

  • Als u ooit volledig bent gevaccineerd en u heeft uw laatste vaccinatie korter dan 10 jaar geleden gehad: u hoeft geen vaccinatie te ontvangen.
  • Als u ooit volledig bent gevaccineerd en de laatste vaccinatie is langer dan 10 jaar geleden: u krijgt het tetanusvaccin.
  • Als U nooit volledig bent gevaccineerd: u krijgt het tetanusvaccin en de antistoffen. Ongeveer 1 en 7 maanden na het letsel moet u de tetanusvaccin bij de huisarts herhalen.
  • Indien uw weerstand verminderd is (door ziekte of medicatie): U krijgt tetanusvaccin en de antistoffen, dit wordt met de arts besproken.

Toediening van herhalingsvaccin tetanus door de huisarts

U kunt een afspraak maken bij de huisarts om het vaccin toe te dienen. U krijgt op de afdeling Spoedeisende Hulp een recept hiervoor mee. Met dit recept kunt u bij de AnnApotheek of bij u eigen apotheek deze flacons ophalen. U bewaart deze flacons in de koelkast. Rond de datum dat u een vaccinatie moet krijgen, maakt u een afspraak bij de huisarts voor het toedienen van het vaccin.

Als u niet volledig gevaccineerd bent volgt u het onderstaande schema:

Op Spoedeisende Hulp ontvangen:

Vaccin:
Vaccin + Antistoffen:
Datum:

 

  • Vaccin  ± 1 maand na bezoek op de Spoedeisende Hulp door huisarts
    Datum:

  • Vaccin ± 7 maanden na bezoek op Spoedeisende Hulp door huisarts
    Datum:

 

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie, maar als aanvulling hierop. U kunt thuis alles nog eens rustig nalezen.

Heeft u nog vragen neemt u dan contact op met de

Spoedeisende Hulp (SEH), telefoon: 040 - 286 48 34.