Wekadvies bij kinderen

Uw kind heeft hoofdletsel opgelopen en is hiervoor behandeld op de afdeling spoedeisende hulp (SEH) van het Anna Ziekenhuis. Na deze behandeling kan uw kind gewoon naar huis.

Uw kind heeft behoefte aan rust, maar sufheid kan duiden op complicaties. Daarom heeft u het advies gekregen om uw kind te controleren en - als uw kind slaapt - regelmatig wakker te maken. De reden hiervoor is eventuele complicaties tijdig te signaleren. Een complicatie van hersenschudding kan een toename geven van hoofdpijn en/of duizeligheid, sufheid, verwardheid, misselijkheid en/of braken.

Wekadvies

 • Het wekadvies houdt in dat u de eerste 24 uur na het ongeval controleert of uw kind goed wakker is of goed wakker gemaakt kan worden.
 • De eerste 6 uur na het ongeval controleert u uw kind ieder uur, daarna iedere 2 uur.
 • Het is belangrijk dat uw kind u helder aankijkt en reageert zoals u van hem of haar gewend bent. U mag uw kind in zittende houding wat te drinken geven.
 • Het wekadvies is vermoeiend, maar het is belangrijk dat u het 24 uur volhoudt.

Baby’s
kunt u na een verschoning iets te drinken geven. Let erop dat uw kind reageert zoals u bent gewend. Belangrijk is dat uw kind zich niet verslikt. Als uw kind een speen heeft, kunt u testen of het helder reageert als u deze wegneemt. Lukt het u niet uw kind te wekken, dan kunt u krachtig onder het voetje wrijven. Als uw kind alert is, zal het dit onaangenaam vinden en reageren met huilen.

Peuters en kleuters
Peuters en kleuters kunt u wakker maken en laten plassen op het toilet. U kunt eventuele sufheid peilen door te letten op de manier waarop uw kind loopt. Is dat zoals u gewend bent? Een boze of huilerige reactie bij het verstoren van de slaap, duidt erop dat uw kind alert is. Probeer uw kind in zittende houding iets te laten drinken. Als uw kind niets wil drinken en dat duidelijk kan aangeven, is dat voldoende. Ook kunt u iets vragen, bijvoorbeeld waar de knuffel is, om de reactie te peilen. Als u moeite heeft uw kind te wekken, kunt u in een nagel of een oorlel knijpen. Als uw kind alert is, zal het dit onprettig vinden en huilen.

Oudere kinderen
Oudere kinderen kunt u eenvoudige vragen stellen, zoals “hoe heet je”, “wie ben ik” of“hoe heet je knuffel”. Het juiste antwoord op zo’n vraag geeft u dan de zekerheid dat uw kind niet suf is. Als u moeite heeft uw kind te wekken, kunt u in een nagel of een oorlel knijpen. Uw kind reageert alert als het hierop bijvoorbeeld “au” zegt of huilt.

Als uw kind niet alert reageert of niet wakker te krijgen is, neemt u direct contact op met de afdeling spoedeisende hulp: telefoon 040 - 286 4834.

Wanneer terug naar de spoedeisende hulp?

Wij raden u aan terug te komen naar de afdeling spoedeisende hulp als:

 • Uw kind prikkelbaar is en niet rustiger wordt na het nemen van een pijnstiller.
 • Uw kind moet overgeven en hier niet mee ophoudt.
 • Uw kind klaagt over slechter of dubbel zien.
 • Uw kind een slappe arm of slap been krijgt of minder kracht in een arm of been.
 • Uw kind langer slaapt dan normaal en niet makkelijk wakker kan      worden gemaakt.
 • Uw kind flauw valt of ‘trekkingen’ krijgt.
 • Als uw kind verward lijkt en niet normaal reageert op uw stem en      gezicht.

Bij vragen of twijfels kunt u altijd contact opnemen met de afdeling spoedeisende hulp: telefoon 040 - 286 4834.

Afspraak maken op de poli kindergeneeskunde

Wij raden u aan een afspraak te maken bij de kinderarts op de polikliniek kindergeneeskunde als uw kind na één week de volgende klachten blijft houden:

 • Hoofdpijn;
 • Concentratiestoornissen;
 • Geheugenstoornissen;
 • Achteruitgang in functioneren (op school);
 • Duizeligheid;
 • Energieverlies.

Polikliniek kindergeneeskunde, telefoonnummer: 040 - 286 48 53.

 

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk om thuis alles nog eens rustig na te lezen.

Heeft u nog vragen neem dan contact op met de afdeling spoedeisende hulp, telefoon: 040 - 286 48 34.