Wekadvies bij kinderen

Jouw kind heeft hoofdletsel opgelopen en is hiervoor behandeld op de afdeling spoedeisende hulp (SEH) van het Anna Ziekenhuis. Na deze behandeling kan jouw kind gewoon naar huis.

Jouw kind heeft behoefte aan rust, maar sufheid kan duiden op complicaties. Daarom heb je het advies gekregen om jouw kind te controleren en - als jouw kind slaapt - regelmatig wakker te maken. De reden hiervoor is eventuele complicaties tijdig te signaleren. Een complicatie van hersenschudding kan een toename geven van hoofdpijn en/of duizeligheid, sufheid, verwardheid, misselijkheid en/of braken.

Wekadvies

 • Het wekadvies houdt in dat je de eerste 24 uur na het ongeval controleert of jouw kind goed wakker is of goed wakker gemaakt kan worden.
 • De eerste 6 uur na het ongeval controleer je jouw kind ieder uur, daarna iedere 2 uur.
 • Het is belangrijk dat jouw kind jou helder aankijkt en reageert zoals jij van hem of haar gewend bent. Je mag jouw kind in zittende houding wat te drinken geven.
 • Het wekadvies is vermoeiend, maar het is belangrijk dat je het 24 uur volhoudt.

Baby’s
Kun je na een verschoning iets te drinken geven. Let erop dat jouw kind reageert zoals je bent gewend. Belangrijk is dat jouw kind zich niet verslikt. Als jouw kind een speen heeft, kun je testen of het helder reageert als je deze wegneemt. Lukt het niet jouw kind te wekken, dan kun je krachtig onder het voetje wrijven. Als jouw kind alert is, zal het dit onaangenaam vinden en reageren met huilen.

Peuters en kleuters
Peuters en kleuters kun je wakker maken en laten plassen op het toilet. Je kunt eventuele sufheid peilen door te letten op de manier waarop jouw kind loopt. Is dat zoals je gewend bent? Een boze of huilerige reactie bij het verstoren van de slaap, duidt erop dat jouw kind alert is. Probeer jouw kind in zittende houding iets te laten drinken. Als jouw kind niets wil drinken en dat duidelijk kan aangeven, is dat voldoende. Ook kun je iets vragen, bijvoorbeeld waar de knuffel is, om de reactie te peilen. Als je moeite hebt jouw kind te wekken, kun je in een nagel of een oorlel knijpen. Als jouw kind alert is, zal het dit onprettig vinden en huilen.

Oudere kinderen
Oudere kinderen kun je eenvoudige vragen stellen, zoals “hoe heet je”, “wie ben ik” of “hoe heet je knuffel”. Het juiste antwoord op zo’n vraag geeft jou dan de zekerheid dat jouw kind niet suf is. Als je moeite hebt jouw kind te wekken, kun je in een nagel of een oorlel knijpen. Jouw kind reageert alert als het hierop bijvoorbeeld “au” zegt of huilt.

Als jouw kind niet alert reageert of niet wakker te krijgen is, neem direct contact op met de afdeling spoedeisende hulp: telefoon 040 - 286 48 34.

Wanneer terug naar de spoedeisende hulp?

Wij raden jou aan terug te komen naar de afdeling spoedeisende hulp als:

 • Jouw kind prikkelbaar is en niet rustiger wordt na het nemen van een pijnstiller.
 • Jouw kind moet overgeven en hier niet mee ophoudt.
 • Jouw kind klaagt over slechter of dubbel zien.
 • Jouw kind een slappe arm of slap been krijgt of minder kracht in een arm of been.
 • Jouw kind langer slaapt dan normaal en niet makkelijk wakker kan      worden gemaakt.
 • Jouw kind flauw valt of ‘trekkingen’ krijgt.
 • Als jouw kind verward lijkt en niet normaal reageert op jouw stem en      gezicht.

Bij vragen of twijfels kun je altijd contact opnemen met de afdeling spoedeisende hulp: telefoon 040 - 286 48 34.

Afspraak maken op de poli kindergeneeskunde

Wij raden jou aan een afspraak te maken bij de kinderarts op de polikliniek kindergeneeskunde als jouw kind na één week de volgende klachten blijft houden:

 • Hoofdpijn;
 • Concentratiestoornissen;
 • Geheugenstoornissen;
 • Achteruitgang in functioneren (op school);
 • Duizeligheid;
 • Energieverlies.

Polikliniek kindergeneeskunde, telefoonnummer: 040 - 286 48 53.