Staaroperatie

9893.jpg
St. Anna Logo

Naarmate we ouder worden, verandert de ooglens en wordt deze minder helder en troebel. Daardoor lijken de dingen die we zien waziger en grauwer van kleur. Deze vertroebeling van de ooglens wordt 'staar',  'cataract' of ouderdomsstaar genoemd en kan in beide ogen optreden. Bijna iedereen die ouder wordt, krijgt ermee te maken.

Ouderdomsstaar is een 'normaal' verouderingsproces en is goed te behandelen met een operatie. Er bestaan geen medicijnen tegen staar. Een staaroperatie kan, wanneer de rest van uw oog gezond is, uw gezichtsvermogen vrijwel volledig herstellen.

 

Staaroperatie in het Anna Ziekenhuis

In het Anna Ziekenhuis in Geldrop kunt u bij onze oogartsen terecht voor een staaroperatie. Bij een staaroperatie haalt de oogarts uw eigen lens uit uw oog en vervangt deze door een helder, kunststof implantlens. Dit lensje gaat in principe de rest van uw leven mee.

Een staaroperatie vindt altijd plaats in dagbehandeling. U ondergaat de ingreep meestal met een plaatselijke druppelverdoving in het oog. Maar ook een verdovingsinjectie achter het oog of algehele verdoving (narcose) is mogelijk. Het kan voorkomen dat u aan beide ogen een staaroperatie moet ondergaan. Wij bieden u de optie om beide ogen op dezelfde dag te opereren zodat u niet tweemaal met een begeleider naar het ziekenhuis hoeft te komen. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om de operaties los van elkaar te plannen. Deze vinden dan meestal drie weken na elkaar plaats.

Ook op zeer hoge leeftijd is de operatie nog goed te ondergaan. Onze oogartsen streven ernaar dat u na de staaroperatie zo scherp mogelijk kunt zien. We kunnen echter nooit garanderen dat een bril na de operatie overbodig is.

Het proces

Preoperatieve screening

Als u onder algehele narcose gaat, bespreekt u bij bureau opname met de anesthesioloog en/of de anesthesieverpleegkundige uw gezondheid en de verdoving. Aan de balie van de polikliniek oogheelkunde vult u een aantal pre-operatieve vragenlijsten in. Zo nodig krijgt u afspraken voor aanvullend onderzoek, bijvoorbeeld bij de geneesmiddelenpoli en de internist.

  Niet vergeten

 • Bloedverdunnende middelen melden

Intakegesprek op de polikliniek oogheelkunde

U heeft een intakegesprek met een polikliniekassistent. U krijgt uitleg over de praktische gang van zaken bij de staaroperatie en u bespreekt een aantal vragen, onder andere over uw medicijngebruik. Mocht er na uw intakegesprek iets veranderen in uw situatie, dan geeft u dat op de dag van uw opname door aan de verpleegkundige.

De lensmeting

Tijdens een oogheelkundig onderzoek, de zogenaamde lensmeting, bepalen we de sterkte van uw kunstlens. Dit onderzoek is geheel pijnloos en er wordt niet gedruppeld. Hoewel de lensmeting een nauwkeurig onderzoek is kunnen later soms afwijkingen optreden, ook bij een juist uitgevoerd onderzoek. We kunnen nooit garanderen dat een bril na de operatie overbodig is. Wanneer u harde contactlenzen draagt, dient u deze 4 weken vóór uw lensmeting uit te doen. Bij zachte lenzen is dit 2 weken.

  Niet vergeten

 • Lenzen tijdig uitdoen

De dag van uw staaroperatie

U mag uw medicijnen thuis innemen met wat water, tenzij de specialist anders met u heeft afgesproken. Ook gebruikt u meestal uw glaucoommedicatie door, tenzij de oogarts anders beslist. Op de dag van uw operatie mag u geen oogmake-up opdoen en geen gezichtscrème gebruiken. Als u onder narcose gaat of een verdovende injectie achter uw oog krijgt, komt u volgens afspraak nuchter naar ons ziekenhuis. U meldt zich op de afdeling dagbehandeling of op de verpleegafdeling.

  Niet vergeten

 • Uw medicijnen meenemen
 • Geldig legitimatiebewijs

Toediening van de verdoving

Op de operatieafdeling krijgt u een infuus (een naald met een slangetje) in een bloedvat van uw arm voor de toediening van vocht en zo nodig medicatie. U krijgt de verdoving toegediend die met u is afgesproken. Of plaatselijke verdoving met druppels in het oog (u kunt oog en oogleden normaal bewegen), of plaatselijke verdoving via een injectie achter de oogbol (u kunt oog en oogleden niet meer bewegen). Of algehele verdoving (narcose): u slaapt dan tijdens de operatie.

De staaroperatie

De oogarts maakt een klein sneetje in het oog en daarna een ronde opening in het lenszakje aan de voorkant van de lens. Door deze opening wordt een zuigbuisje ingebracht waarna de lens wordt verpulverd en weggezogen. Als het lenszakje leeg is, plaats de oogarts daarin de kunstlens. Een hechting is meestal niet nodig. Een enkele keer is het niet mogelijk meteen een kunstlens te plaatsen en moet dit later tijdens een tweede operatie gebeuren.

Direct na de operatie

U krijgt een oogkapje ter voorkoming van infectie en irritaties en ter bescherming van het geopereerde oog. Aan het eind van de ochtend of middag gaat u naar huis. De pijn na de operatie is gering. Wij adviseren u bij het slapen op de zijde van het niet-geopereerde oog te gaan liggen.

  Niet vergeten

 • Geen make-up
 • Geen dagcrème

Naar huis

Bij uw ontslag bespreekt de oogarts en/of de verpleegkundige met u wat u thuis kunt verwachten en wanneer u contact kunt of moet opnemen met het ziekenhuis. U krijgt leefregels mee en tevens een medicatiepakketje met oogdruppels en een tablet die u toedient volgens voorschrift. U mag 3 weken geen oogmake-up gebruiken. U mag douchen en uw haren wassen.

  Niet vergeten

 • Leefregels volgen
 • Oogdruppels volgens voorschrift
 • Geen oogmake-up gebruiken

De dagen na de operatie

Vanaf de dag na de operatie mag u het oogkapje overdag afdoen. ’s Nachts draagt u het oogkapje nog gedurende 1 week. Op de dag na de operatie komt u naar de polikliniek oogheelkunde in Geldrop voor de controle van uw oog.

  Niet vergeten

 • Oogkapje 's nachts dragen
 • Oog druppelen

Laatste controleafspraak

Ongeveer 4 weken na de operatie komt u weer naar de polikliniek oogheelkunde voor controle bij de oogarts en/of de optometrist. De optometrist kan u dan een briladvies geven.

Stel uw vraagWij beantwoorden uw vraag binnen 2 werkdagen

Voor medische vragen: neem telefonisch contact op met de polikliniek of maak gebruik van BeterDichtbij als u daarvoor bent aangemeld. Gebruik het afsprakenformulier voor het maken of wijzigen van een afspraak.