Blaasspoeling met Mitomycine

Waarom blaasspoelingen

Van jouw behandelend uroloog heb je gehoord dat in jouw blaas poliepen zijn geconstateerd. Deze poliepen kunnen in principe kwaadaardig zijn, maar zij blijven beperkt tot het slijmvlies van de blaas. Zij kunnen met een kleine operatie via de plasbuis in hun geheel verwijderd worden (transurethrale resectie).

Bij meer dan 50% van de patiënten zullen zij echter terugkeren, waarbij zij soms langzaam kwaadaardiger worden en verder de blaaswand ingroeien. Daarom is het vaak niet voldoende om uitsluitend de poliepen te verwijderen. Even belangrijk is het om te verhinderen dat zij terugkeren. Met behulp van poliklinische blaasspoelingen is het mogelijk de kans dat deze poliepen terugkomen, te verkleinen.

Voor deze blaasspoelingen worden meerdere medicijnen gebruikt. De uroloog bepaalt welk middel noodzakelijk is. In jouw geval heeft de uroloog gekozen voor Mitomycine spoeling. Dit medicijn remt de groei van cellen. Vooraf kan jouw uroloog geen garantie bieden of in jouw individueel geval de spoelingen op korte of lange termijn succesvol zullen zijn.

Het aantal blaasspoelingen

Afhankelijk van het aantal poliepen en de mate van ingroei van de poliep in de blaaswand bepalen wij de hoeveelheid blaaspoelingen die nodig zijn. Wij maken hierbij gebruik van een behandelschema. Dit schema kan variëren van een eenmalige blaasspoeling tot maximaal 15 blaasspoelingen.

De behandeling kan op twee momenten gestart worden:

 • soms binnen 24 uur na de operatie of
 • na de eerste controle afspraak.

Indien nodig krijg je 5 weken achter elkaar elke week één blaasspoeling. Heb je al 1 spoeling post-operatief gehad, dan zullen it nog 4 weken achter elkaar zijn. Daarna krijg je elke maand nog een spoeling, gedurende 5 tot maximaal 12 maanden. Mocht bij jou een infectie worden geconstateerd, dan stellen wij de spoeling uit.

Voorbereiding

Binnen enkele weken na de operatie (transurethrale resectie) kom je op de polikliniek voor de eerste blaasspoeling. Vóór elke nieuwe blaasspoeling vragen wij jou naar de mogelijke bijwerkingen van de vorige blaasspoeling.

Voorafgaande aan en tijdens de blaasspoeling moet je jouw vochtinname zoveel mogelijk beperken. De reden hiervoor is om te zorgen dat:

 • de spoeling niet onnodig verdund wordt met urine;
 • geen vroegtijdig aandrang tot urineren ontstaat.

Wij hanteren de volgende regels:

 • 4 uur voorafgaand aan de spoeling en tijdens de spoeling geen of beperkte vochtinname;
 • bij gebruik van plasmiddelen deze pas na de spoeling innemen.

Procedure

Een verpleegkundige brengt een katheter in jouw blaas in (zie afbeelding op volgende bladzijde). Eventueel aanwezige urine wordt opgevangen. Hierna wordt het paars/blauw gekleurde medicijn door de katheter in de blaas gebracht. Daarna wordt de katheter verwijderd. Je moet nu proberen het medicijn tenminste 1 uur, maar bij voorkeur 2 uur in jouw blaas te houden.

Leefregels na een blaasspoeling

Direct na de blaasspoeling mag je het ziekenhuis verlaten. Het medicijn wordt thuis, na voldoende inwerking, na 1 à 2 uur uitgeplast. Als je de eerste keer na de blaasspoeling plast, kan er lucht vrijkomen die is ingespoten bij de blaasspoeling.

Hieronder beschrijven wij de leefregels na de spoeling:

 • Vermijd huidcontact met de vloeistof. Mocht dit toch per ongeluk gebeuren was dan jouw huid met water en zeep.
 • Patiënten (ook mannen) moeten zittend urineren en tweemaal het toilet doorspoelen met de deksel dicht.
 • Als je urine morst buiten het toilet, dan is het belangrijk dat je de omgeving goed reinigt.
 • Besmette kleding en ondergoed kunnen gewoon in de was.
 • Reinig het toilet minimaal een keer per dag met een ph neutraal schoonmaakmiddel (sopje met fijn of wol wasmiddel erin).
 • Omdat niet bekend is hoe lang eventuele resten van de spoeling achterblijven, adviseren wij jou om bij alle seksuele handelingen gedurende een week een condoom te gebruiken.

Bijwerkingen

De meeste patiënten verdragen blaasspoelingen probleemloos. Als er toch bijwerkingen optreden, beperken deze zich gewoonlijk tot klachten van de blaas zoals:

 • frequente aandrang om te plassen;
 • pijnlijk of branderig gevoel in de blaas en plasbuis;
 • moeite met ophouden van de urine;
 • bloed of weefseldeeltjes bij de urine.

Vrijwel altijd zijn deze verschijnselen de dag na de spoeling verdwenen. Zo niet, dan kunnen de symptomen, indien nodig, door jouw uroloog bestreden worden met medicamenten. Extra drinken nadat je de spoeling hebt uitgeplast kan bovenstaande bijwerkingen verminderen. Bij koorts hoger dan 38,5 °C gedurende meer dan 12 uur adviseren wij jou contact op te nemen met jouw behandelend uroloog.

Controle

Om het effect van de blaasspoelingen te controleren zal jouw uroloog in het eerste jaar na de verwijdering van de poliepen regelmatig in jouw blaas kijken (cystoscopie). Naast de cystoscopie zal jouw uroloog regelmatig de urine controleren op eventuele blaasontsteking en poliepcellen. Zijn er na één jaar controle geen poliepen teruggekomen, dan is de kans dat je poliepvrij blijft, toegenomen. Maar ook na jaren kunnen poliepen nog opnieuw verschijnen. Het aantal keren dat jouw uroloog in de volgende jaren jouw blaas zal controleren, is afhankelijk van jouw specifieke situatie. Dit zal jouw uroloog met jou bespreken.

Mochten bepaalde spoelingen bij jou niet helpen, dan kan gewoonlijk overgeschakeld worden op een ander type blaasspoeling. Ook dit wordt met jou besproken.

Heb je nog vragen?

De medicijnen voor de spoeling worden de dag van jouw spoeling speciaal voor jou gemaakt. Mocht je verhinderd zijn en de blaasspoeling uit willen stellen, neem dan zo spoedig mogelijk, maar minimaal 24 uur van te voren contact met ons op.

Deze informatie betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met jouw behandelend arts.

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen dan kun je op werkdagen contact opnemen met: de polikliniek urologie, telefoon 040 - 286 48 65. 

Aanvullende informatie

Patiëntenvereniging leven met blaas– of nierkanker

Website: www.blaasofnierkanker.nl
Telefoon: 06-291 224 76
Email: lotgenotencontact@blaasofnierkanker.nl

De patiëntenvereniging zet zich in voor mensen met kanker aan de urinewegen zoals blaas- of nierkanker.