Circumcisie bij volwassenen

In overleg met uw arts wordt bij u een circumcisie verricht. In deze folder leest u hoe u zichzelf kunt voorbereiden op de ingreep, over de ingreep zelf, de nazorg en de mogelijke complicaties. Het is belangrijk dat u deze folder aandachtig doorleest. 

Wat is een circumcisie

Bij een circumcisie ofwel besnijdenis wordt een gedeelte of de gehele voorhuid van de penis operatief verwijderd. De voorhuid kan om verschillende redenen worden verwijderd:

 • De meest voorkomende reden is een te nauwe voorhuid. Een te nauwe voorhuid kan leiden tot moeilijkheden bij plassen, pijn tijdens erectie en geslachtsgemeenschap of een ontsteking van de eikel of voorhuid.
 • Bepaalde godsdiensten schrijven besnijdenis van jongens voor.
 • Een besnijdenis uit hygiënische overwegingen.

Voorbereiding

Bij volwassenen kan de ingreep poliklinisch onder plaatselijke verdoving plaatsvinden. Hiertoe wordt de penis verdoofd door een of twee injecties aan de basis van de penis te geven.

Het is niet verstandig om na de ingreep zelf een auto te besturen.

We adviseren u dan ook om een begeleider mee te nemen die u na de ingreep naar thuis kan brengen.

Als u bloedverdunnende middelen gebruikt, meld dit dan vooraf aan uw arts. Deze worden voor de ingreep, in overleg met uw arts, gestopt.

De operatie

Nadat de plaatselijke verdoving is toegediend wordt de penis gedesinfecteerd. Hierna wordt de omgeving met steriele doeken afgedekt. Tijdens de operatie wordt de voorhuid verwijderd. Daarna worden rondom de basis van de eikel oplosbare hechtingen aangebracht (zie figuur 1).

De hechtingen lossen meestal tussen de 4 en 6 weken op en hoeven niet verwijderd te worden.

Na een volledige besnijdenis is de eikel vaak onbedekt. Dit kan vooral de eerste dagen zeer gevoelig zijn.

Vóór de ingreep zijn er vaak verklevingen tussen de voorhuid en de eikel. Deze worden tijdens de operatie losgemaakt. Hierdoor ziet de eikel er tot
enkele dagen na de operatie rood en gezwollen uit. Na ruim een week ontstaat geleidelijk een nieuwe huidlaag.

Bij een gedeeltelijke besnijdenis blijft het grootste deel van de eikel of de gehele eikel bedekt. Na de operatie wordt de penis soms verbonden met een vettig gaas (unitule) of zalf en vervolgens steriele gazen. Het is ook mogelijk dat alleen een los gaas wordt gebruikt, en dat de penis niet verbonden hoeft te worden.


Duur van de ingreep
De ingreep duurt 20 - 30 minuten.

Nazorg en leefregels thuis

 • Na de ingreep is het verstandig het de eerste dagen rustig aan te doen. U zult enkele dagen niet kunnen werken.
 • Laat de eerste 24 uur het drukverband om de penis zitten. Het verband kunt u verwijderen nadat u onder de douche bent geweest. Hierdoor is het verwijderen minder pijnlijk voor u.
 • Rond de eikel bevindt zich een krans van hechtingen die vanzelf oplossen.
 • Na 24 uur dagelijks douchen en de eikel goed schoonspoelen, geen zeep gebruiken. De eventuele aanwezige rest van de voorhuid dient daarbij te worden teruggeschoven.
 • Wij adviseren u om na 2 weken pas weer te gaan zwemmen, sporten, baden en geen geslachtsgemeenschap te hebben gedurende 6 weken.
 • Direct na de ingreep kunt u enkele dagen een pijnlijk gevoel houden. Om dit te bestrijden kunt u paracetamol tabletten innemen. 3x dagelijks 1000mg.
 • Na de besnijdenis is de eikel onbedekt, dit kan de eerste dagen gevoelig zijn. Hiervoor kunt u de eikel insmeren met vaseline.
 • Ook kunt u enkele dagen een branderig gevoel hebben tijdens het plassen; bij doorplassen verdwijnt dit gewoonlijk weer.

Mogelijke complicaties

De mogelijke complicaties beperken zich bijna allen tot de wond:

 • Er kan een nabloeding optreden die zich kan uiten in een bloederig verband of een bloeduitstorting onder een hechting.
 • Soms treedt een stoornis in de wondgenezing op in de vorm van een infectie of abces.

Wanneer neemt u contact op?

In de volgende gevallen neemt u contact op met uw uroloog:

 • als u toenemend pijn heeft;
 • de penis steeds dikker wordt;
 • u koorts krijgt die boven de 38,5°C komt.

Wat te doen bij ziekte of verhindering?

Als u door ziekte of om een andere reden verhinderd bent om uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek urologie, telefoon 040 - 286 48 65. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden.

Vergoeding  

Wilt u weten of uw behandeling (volledig) wordt vergoed? Raadpleeg dan zelf uw verzekeringspolis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen.

Heeft u nog vragen over de ingreep, neem dan tijdens kantoortijden contact op met: polikliniek urologie, telefoon: 040 - 286 48 65.

Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist.