Circumcisie bij kinderen

In overleg met uw arts wordt bij uw kind een circumcisie verricht. In deze folder leest u hoe u uw kind kunt voorbereiden op de ingreep, over de ingreep zelf, de nazorg en de mogelijke complicaties. Het is belangrijk dat u deze folder aandachtig doorleest.

Wat is een circumcisie

Bij een circumcisie ofwel besnijdenis wordt een gedeelte of de gehele voorhuid van de penis operatief verwijderd. De voorhuid kan om verschillende redenen worden verwijderd:

 • De meest voorkomende reden is een te nauwe voorhuid. Een te nauwe voorhuid kan leiden tot moeilijkheden bij plassen of een ontsteking van de eikel of voorhuid.
 • Bepaalde godsdiensten schrijven besnijdenis van jongens voor. Religieuze besnijdenissen vinden niet plaats in het Anna Ziekenhuis.
 • Alleen besnijdenis met een medische indicatie wordt verricht in het      Anna Ziekenhuis.

Voorbereiding bij kinderen tot 16 jaar

Twee dagen voor de operatiedatum kunt u bellen naar de afdeling kindergeneeskunde, 040-2864170. De secretaresse van de afdeling vertelt u dan hoe laat uw kind verwacht wordt op de afdeling.

Het is belangrijk dat uw kind een bepaalde periode voor de ingreep niet eet of drinkt (nuchter blijft). De anesthesioloog bespreekt dit met u. Dit is om te voorkomen dat uw kind braakt tijdens het onder narcose brengen. Als het braaksel in de longen terechtkomt kan dit ademhalingsproblemen veroorzaken. Leg uw kind uit dat hij een poosje niets mag eten en drinken. Anders kan de operatie niet doorgaan.

Wij adviseren u als begeleidende ouder om thuis goed te eten! Er staat u immers een vermoeiende dag te wachten. Voor uzelf is er thee en koffie op de afdeling. Ook kunt u gebruik maken van het bezoekersrestaurant.

De operatie

Nadat de algehele narcose is toegediend wordt de penis gedesinfecteerd. Hierna wordt de omgeving met steriele doeken afgedekt.

Tijdens de operatie wordt de voorhuid verwijderd. Daarna worden rondom de basis van de eikel oplosbare hechtingen aangebracht.

De hechtingen lossen meestal tussen de 1 en 2 weken op en hoeven niet verwijderd te worden.

Na een volledige besnijdenis is de eikel (eventueel deels) onbedekt. Dit kan vooral de eerste dagen zeer gevoelig zijn.

Vóór de ingreep zijn er vaak verklevingen tussen de voorhuid en de eikel. Deze worden tijdens de operatie losgemaakt. Hierdoor ziet de eikel er tot enkele dagen na de operatie rood en gezwollen uit. Na ruim een week ontstaat geleidelijk een nieuwe huidlaag.

Bij een gedeeltelijke besnijdenis blijft het grootste deel van de eikel of de gehele eikel bedekt. Na de operatie wordt de penis soms verbonden met een vettig gaas (unitule) of zalf en vervolgens steriele gazen. Het is ook mogelijk dat alleen een los gaas wordt gebruikt, en dat de penis niet verbonden hoeft te worden.

Probeer het drukverband te laten zitten tot de dag erna. Alleen bij ontlasting mag u het drukverband eraf halen in verband met infectiegevaar. Urine op het verbandje is niet erg.

 

Duur van de ingreep

De ingreep duurt 30 - 45 minuten.

Nazorg en leefregels thuis

 • De dag van de operatie mag in principe alles, alleen rustig aan.
 • De eerste 2 dagen mag uw kind niet in bad, douchen mag wel.
 • Uw kind mag, als het kan, gewoon naar school.
 • Na 2 weken kan uw kind weer zwemmen en andere sporten oppakken.
 • Wanneer de zwelling van de penis is verdwenen, na 2 dagen de voorhuid terugschuiven.
 • De eerste dag kan het plassen pijnlijk zijn. Probeer uw kind rustig te houden.
 • Wij geven u het advies de eerste 24 uur na de ingreep op vaste tijden pijnmedicatie toe te dienen. De dosering is afhankelijk van het gewicht van uw kind. Dit kunt u nalezen op het pijnkaartje dat u mee naar huis krijgt.
 • Vaseline gebruiken vanaf de dag na de operatie.

Mogelijke complicaties

De mogelijke complicaties beperken zich bijna alle tot de wond:

 • Er kan een nabloeding optreden die zich kan uiten in een bloederig verband of een bloeduitstorting onder een hechting.
 • Soms treedt een stoornis in de wondgenezing op in de vorm van een infectie of abces.

Wanneer neemt u contact op

In de volgende gevallen neemt u contact op met uw uroloog:

 • als uw kind toenemend pijn heeft;
 • de penis steeds dikker wordt;
 • uw kind koorts krijgt die boven de 38,5°C komt.

Tijdens kantooruren:

Polikliniek urologie, telefoon: 040 - 286 48 65

Voor 08.30 uur, na 17.00 uur in het weekend:

Spoedeisende hulp, telefoon: 040 – 286 48 34

U hoeft zich dan dus niet eerst tot de huisarts te richten.

Wat te doen bij ziekte of verhindering ?

Als uw kind door ziekte of om een andere reden verhinderd is om de afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek urologie, telefoon 040 - 286 48 65.

In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden.

Vergoeding   

Wilt u weten of uw behandeling (volledig) wordt vergoed? Raadpleeg dan zelf uw verzekeringspolis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Heeft u nog vragen ?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen.

Heeft u nog vragen over de ingreep, neem dan tijdens kantoortijden contact op met: polikliniek urologie, telefoon: 040 - 286 48 65

Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist.