Vasectomie

Wat is vasectomie

Vasectomie betekent de sterilisatie bij de man. Het is een kleine ingreep die bestaat uit het wegnemen van een ongeveer één centimeter lang stukje uit de beide zaadleiders in het scrotum (de balzak).

De sterilisatie moet als een definitieve ingreep worden gezien.
Ongedaan maken is niet eenvoudig. Verder verandert de sterilisatie bij de man niets aan de seksuele functie.

U wordt geacht zich bewust te zijn van deze consequenties van de ingreep.

 Hoe wordt de sterilisatie uitgevoerd

Vrijwel altijd wordt de sterilisatie bij de man onder plaatselijke verdoving en poliklinisch verricht. Verkiest u echter algehele narcose, dan kan dit ook in dagbehandeling.

Nadat u het onderlichaam heeft ontbloot, gaat u op een behandeltafel liggen. Het scrotum wordt gereinigd met desinfecterende zeep. Rond de plaats van de ingreep worden steriele afdekdoeken gelegd. In verband met infectiegevaar mag u met uw handen niet boven de doeken komen. De ingreep vindt aan 2 kanten plaats. De uroloog zoekt de zaadleider op.

Na een verdoving met een injectie, die even gevoelig kan zijn, wordt de snede gemaakt en wordt de zaadleider onderbroken. De zaadleider wordt dichtgeschroeid of afgebonden met een kleine hechting op de plaats waar het stukje is weggenomen.

De ingreep duurt in totaal vijftien tot twintig minuten.

Hoe bereidt u zich voor

 • U bent op de hoogte van bovenstaande consequenties van de ingreep.
 • De dag voor de ingreep verwijdert u het haar van de balzak met een scheermes of een tondeuse, waarna u de geslachtsdelen goed afspoelt.
 • Als de sterilisatie onder plaatselijke verdoving gebeurt, dan hoeft u niet nuchter te zijn.
 • Vindt de ingreep onder algehele anesthesie (narcose) plaats, dan moet u wel nuchter zijn.
 • U krijgt andere instructies als de ingreep onder algehele anesthesie plaatsvindt.
 • Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, moet u dit vóór de behandeling aan de uroloog melden. Deze medicijnen geven een verhoogd risico op nabloedingen en zullen daarom in overleg met uw arts mogelijk tijdelijk gestopt moeten worden.

Na de ingreep

Als u onder plaatselijke verdoving geholpen bent, is het niet raadzaam een auto te besturen.

Mogelijke complicaties kunnen zijn:

 • Ontsteking
 • Nabloeding                                       
 • Chronische pijn in de balzak
  Neemt u contact op met de polikliniek urologie, telefoon: 040 - 286 4865 als u denkt dat dit het geval is.
 • Bij koorts (méér dan 38,5˚C) of bloedingen contact opnemen met het ziekenhuis
 • Soms kan een stuwingsgevoel ontstaan. De meeste mannen hebben hier geen last van. In zeldzame gevallen uit zich dit in chronische pijn.
 • Zeer zelden komt het voor dat de zaadleiders weer aan elkaar groeien. 100% garantie op steriliteit kan dus nooit gegeven worden.

Leefregels na een vasectomie

 • De eerste dagen rustig aan doen en geen zware lichamelijke arbeid verrichten.
 • Gedurende enkele dagen een strakke onderbroek of zwembroek dragen, dus géén boxershort.
 • Douchen mag, baden de eerste week niet.
 • U mag de eerste week niet sporten of zwemmen.
 • Geslachtsverkeer mag na een aantal dagen weer, maar u mag geen onbeschermde geslachtsgemeenschap hebben tot u vernomen hebt dat er geen zaadcellen meer in uw sperma zijn aangetroffen.

Controle op steriliteit

Op de polikliniek krijgt u een folder en een bon mee voor spermacontrole. Na vijfentwintig of meer zaadlozingen of na drie maanden na de ingreep, dient u het potje met één zaadlozing in te leveren bij het priklaboratorium op de begane grond. Het sperma mag bij inlevering hooguit één uur oud zijn. U dient het sperma in te leveren op werkdagen voor 10 uur ‘s morgens.

Een week na inlevering van het sperma kunt u de uitslag telefonisch opvragen bij de secretaresse van de urologen, telefoon 040 - 286 4865.

U kunt na telefonisch verzoek de uitslag ook komen ophalen op de polikliniek urologie. Als de zaadcontrole goed is, kunnen eventuele voorbehoedsmiddelen achterwege worden gelaten. Een controle afspraak bij de uroloog is in principe niet nodig.

Samenvatting

 • U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de polikliniek urologie.
 • Een vasectomie is een kleine ingreep met als doel sterilisatie bij de man.
 • De ingreep is in principe onherroepelijk.
 • De ingreep vindt bijna altijd poliklinisch en onder plaatselijke verdoving plaats.
 • Na de ingreep dient u zich enige tijd aan bepaalde leefregels te houden.
 • Wacht met onbeschermde geslachtsgemeenschap tot definitief vaststaat dat de zaadcontrole goed is.

Vergoeding

Wilt u weten of uw behandeling (volledig) wordt vergoed? Raadpleeg dan zelf uw verzekeringspolis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen. Heeft u nog vragen over de ingreep of mochten er zich problemen voordoen, dan hoeft u niet eerst de huisarts of huisartsenpost te bellen. U kunt dan direct contact opnemen met:

Dagelijks: 8.30 - 17.00 uur: Polikliniek urologie
040 - 286 48 65

Na 17.00 uur: Spoedeisende hulp (SPO)
040 - 286 48 34

Op de dag van de ingreep: 7.00 - 20.00 uur: Afdeling dagbehandeling   
040 - 286 48 44