Behandeling van een overactieve blaas met botox

Tijdens uw bezoek aan de polikliniek urologie heeft uw uroloog met u besproken dat er een overactiviteit van uw blaas is vastgesteld. Ook heeft hij de mogelijkheden om deze te behandelen met botox-injecties aan u uitgelegd. In deze informatiefolder is alle belangrijke informatie voor u op een rij gezet zodat u thuis alles nog eens rustig kunt nalezen. Het is niet de bedoeling dat deze folder de persoonlijke gesprekken met uw uroloog vervangt. Met problemen of vragen, ook naar aanleiding van deze folder, kunt u altijd bij uw uroloog terecht.

 

Wat is een overactieve blaas?

De klachten van een overactieve blaas kunnen heel verschillend zijn:

  • Meer dan acht keer per dag, en vaak ook `s nachts, moeten plassen;
  • Plotselinge aandrang (urge) om te plassen;
  • Onvrijwillig urineverlies (incontinentie).

Een overactieve blaas leidt niet altijd tot urineverlies. Veel mensen met een overactieve blaas moeten vaak naar het toilet maar hebben geen of weinig urineverlies. De oorzaak van een overactieve blaas is meestal onbekend. Soms wordt een overactieve blaas veroorzaakt door een neurologische aandoening. Hierbij gaat er iets fout in de overdracht van signalen vanuit de hersenen en de zenuwen naar de blaas en terug. We noemen dit een neurogene blaas.

Er zijn meerdere mogelijkheden voor de behandeling van een overactieve blaas. Bekkenbodemtherapie en medicijnen (anti-cholinergica) gaven bij u onvoldoende resultaat. Daarom kan gekozen worden voor behandeling met botox-injecties.

Hoe werkt botox?

Botox is een afkorting voor botuline-toxine. Dit is een medicinale stof die de signaaloverdracht van zenuwvezels naar spieren onderbreekt. Als botox in een spier wordt gespoten, kan die spier geen signaal meer ontvangen en wordt verlamd.

Als botox in de blaasspier wordt ingespoten wordt de signaaloverdracht van de zenuwuiteinden naar de blaasspier geblokkeerd. Hierdoor neemt de contractiekracht (samentrekking) van de blaas af. Daarnaast worden waarschijnlijk ook gevoelszenuwen vanuit de blaas geblokkeerd, waardoor het gevoel van aandrang om te plassen vermindert en u minder vaak hoeft te plassen.

Botox werkt zes tot negen maanden. De botoxinjecties kunnen worden herhaald na deze tijd.

De toediening van botox

De botox-injecties worden in de operatiekamer of op de polikliniek gegeven. Het injecteren van botox in de blaasspier kan pijnlijk zijn. Daarom krijgt u plaatselijke narcose (ruggenprik), algehele narcose of een lokale verdoving via een blaasspoeling. Overleg met uw arts wat bij u past. Als de botox op de operatiekamer gegeven wordt, verblijft u in dagbehandeling. U kunt dezelfde dag weer naar huis. Als de botox op de polikliniek gegeven wordt, kunt u na de behandeling weer naar huis.

Voorbereiding van behandeling op operatiekamer

Voor de behandeling en de anesthesie zijn meestal enige voorbereidingen nodig. Als u op de dag van de behandeling wordt opgenomen, blijft u nuchter volgens de afspraken met de anesthesioloog. Uw arts of anesthesioloog geeft aan of u eventueel moet stoppen met (bloedverdunnende) geneesmiddelen.

Voorbereiding van behandeling op polikliniek

U krijgt (plaatselijk) een verdovende vloeistof in de blaas ingebracht via een katheter. Na de botoxbehandeling kunt u weer naar huis.

De botoxbehandeling (beide behandelingen)

Tijdens de behandeling ligt u op uw rug met uw benen in de beensteunen. Eerst wordt een hol buisje via uw plasbuis ingebracht tot in de blaas. Op dit buisje is een kleine camera aangesloten zodat de uroloog in de blaas kan kijken. De blaas wordt met water gevuld, daarna wordt de injectienaald in de blaas gebracht. Op ongeveer 10 plaatsen in de blaasspier wordt een kleine hoeveelheid botox ingespoten.

Na de botoxbehandeling op de operatiekamer

Na de behandeling verblijft u in het dagcentrum. Als u zelf weer heeft geplast, controleert de verpleegkundige met een echo-apparaat of de blaas leeg is. Als het plassen goed gaat, mag u naar huis. Het is verstandig om vervoer te regelen voor na de ingreep.

Complicaties na de botoxbehandeling

De effecten van de botox-behandeling kunnen individueel verschillen. Het effect kan soms tegenvallen. Ook kan het resultaat van botox op de blaasspier zodanig hoog zijn dat het moeilijk is om de blaas leeg te plassen. Als er teveel urine achterblijft, of als u helemaal niet meer kunt plassen dan moet u de blaas (tijdelijk) via zelfkatheterisatie leegmaken. Dit gebeurt zelden en gaat vanzelf over, naarmate de botox uitgewerkt raakt.

Ook kunt u na de ingreep een blaasontsteking krijgen. Hiervoor krijgt u antibiotica. 

Wat kunt u thuis verwachten

De effecten van de behandeling zijn na ongeveer drie dagen merkbaar.

De maximale werking van botox is er na ongeveer 3 weken na de behandeling. De eerste dagen na de behandeling kan er nog wat bloed in de urine zitten. Daarom is het belangrijk dat u ongeveer 2 liter op een dag drinkt. U krijgt  bij ontslag op de afdeling een mictielijst mee. De bedoeling is dat u thuis 24 uur bijhoudt hoeveel u drinkt, wanneer en hoeveel u plast en of er sprake is van urineverlies.

Neem contact met ons op

  • Als u plotseling hevige of aanhoudende buikpijn heeft die met 4 maal    daags,  om de 6 uur 2 tabletten paracetamol 500 mg. niet verdwijnt;
  • Bij hevig bloedverlies en het plassen van grote bloedstolsels;
  • Als u plotseling niet meer kunt plassen of u het gevoel heeft dat u niet  goed uit kunt plassen;
  • Als u enkele dagen na de operatie koorts heeft boven de 38º graden.  of langer dan 24 uur vanaf 38,5º graden.

Tijdens kantooruren belt u Polikliniek urologie: 040-286 4865

Buiten kantooruren belt u met de Verpleegafdeling: 040-286 4843
of de afdeling Spoedeisende hulp: 040-286 4834.

Controle

Een aantal weken na de behandeling, komt u bij uw uroloog op controle om de resultaten van de behandeling te bespreken. U komt dan met een lege blaas, zodat de uroloog met een echo kan zien of u de blaas goed leeg plast.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie maar als aanvulling hierop. Hierdoor is het mogelijk alles thuis nog eens rustig na te lezen. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan contact op met:

Polikliniek urologie
telefoon : 040 - 286 48 65

Met medische vragen kunt u terecht bij de behandelend uroloog.