Verwijderen van spataderen

St. Anna Logo

Wanneer u spataderen (varices) heeft, kunt u in het Anna Ziekenhuis een speciaal traject volgen voor onderzoek en behandeling van uw spataderen. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

 

Hoe ziet uw traject voor onderzoek en behandeling eruit?

Uw traject start met een bezoek aan ons spataderspreekuur op de polikliniek chirurgie in Geldrop. Dit bezoek bestaat uit een gesprek en een lichamelijk onderzoek door de vaatchirurg en/of de verpleegkundig specialist vaatchirurgie. Vervolgens gaat u zo nodig naar de afdeling radiologie voor een duplexonderzoek. Dit is een geluidsonderzoek waarmee we uw aderen in kaart brengen en kunnen zien of u spataderen heeft en in welke mate. Na afloop bespreekt u de uitslag van uw lichamelijk onderzoek en het duplexonderzoek met een van de artsen. Aansluitend krijgt u een behandeladvies dat gebaseerd is op de ernst van uw klachten, de uitgebreidheid en de plaats van uw spataderen. Soms zijn verschillende behandelingen nodig. De volgende behandeling van spataderen zijn mogelijk.

  • Elastische kousen op maat die u gedurende langere tijd draagt.
  • Een crossectomie in de lies of de knieholte. Dit is een operatie in dagbehandeling met verdoving via een ruggenprik of onder algehele narcose. U komt voor opname naar het dagcentrum van het Anna Ziekenhuis.
  • ‘Strippen’ van de spatader aan de binnenzijde van het been. Afhankelijk van de uitgebreidheid van de operatie komt u of voor dagbehandeling naar ons dagcentrum, of voor opname naar de kortverblijfafdeling.
  • Endoveneuze lasertherapie (EVLT). Dit is een ingreep met plaatselijke verdoving. Voor deze dagbehandeling komt u naar ons dagcentrum.
  • Spataderen onderhuids verwijderen (ambulante flebectomie volgens Muller). Dit is een ingreep met plaatselijke verdoving. Voor deze dagbehandeling komt u naar onze polikliniek chirurgie.
  • Inspuitingen van spataderen: sclerocompressietherapie (SCT). Deze ingreep met plaatselijke verdoving vindt plaats op onze polikliniek chirurgie.

 

Waarom naar het Anna Ziekenhuis voor het verwijderen van spataderen (varices)?

In het Anna Ziekenhuis is de behandeling van spataderen voor iedere afzonderlijke patiënt maatwerk. Na uw bezoek aan het spataderspreekuur heeft u een diagnose. U ontvangt deskundige en persoonlijke zorg door de vaatchirurg, en de verpleegkundig specialist vaatchirurgie. Zij geven u heldere voorlichting over uw behandelingsmogelijkheden. Daarnaast krijgt u informatie over de kosten per behandeling. Sommige ingrepen vallen onder onverzekerde zorg. De vaatchirurg of dermatoloog bespreekt met u welke chirurgische spataderbehandelingen uw zorgverzekeraar mogelijkerwijs niet vergoedt. Uw zorgverzekeraar vergoedt wel altijd uw eerste polikliniekbezoek met het consult, het duplexonderzoek op de afdeling radiologie en de uitleg over het behandelplan op de polikliniek.

Informatie over uw opname bij een chirurgische ingreep

De chirurgen van het Anna Ziekenhuis hechten bijzonder veel waarde aan een direct arts-patiënt contact. Toch is dit tijdens een opname en behandeling niet altijd mogelijk. Het is afhankelijk van de ingreep en hoe lang u opgenomen wordt. Lees de informatie over uw opname bij een chirurgische ingreep.

Stel je vraagWij beantwoorden je vraag binnen 2 werkdagen

Voor medische vragen: neem telefonisch contact op met de polikliniek of maak gebruik van BeterDichtbij als je daarvoor bent aangemeld. Gebruik het afsprakenformulier voor het maken of wijzigen van een afspraak.