Actuele informatie 

In het kort

Heeft u een afspraak, komt u voor onderzoek, of komt u op bezoek? Help om de kans op besmetting te verkleinen en houd u aan de volgende afspraken: 

 • Kom alleen - begeleiding is enkel mogelijk als het medisch noodzakelijk is
 • Kom niet te vroeg - niet eerder dan 5 minuten voor uw afspraak
 • Houd altijd 1,5 meter afstand
 • Verlaat het ziekenhuis na uw afspraak zo snel mogelijk
 • Heeft u last van hoesten, keelpijn, kortademigheid of koorts? Komt u voor een afspraak of onderzoek? Dan krijgt u  een neusmondmasker. Heeft uw begeleider klachten? Dan mag hij/zij niet mee naar binnen.

Bezoekuur

 • Het bezoekuur is dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur. Bezoek op de IC is op afspraak
 • Per dag is 1 bezoeker per patiënt toegestaan. Het is niet mogelijk om tijdens het bezoekuur meerdere bezoekers per patiënt af te wisselen.
 • U kunt helaas niet op bezoek komen als u last heeft van (neus)verkoudheid, hoesten, keelpijn, kortademigheid of koorts.

Zondag 17 mei 

De bloedafname heeft een nieuwe plek in het ziekenhuis. Daar is meer ruimte om 1,5 meter afstand te houden. De nieuwe ruimte zit een stukje verderop en houdt hetzelfde routenummer. Toegang: via de centrale ingang. Een afspraak maken is niet nodig. 

Eerdere berichten

Nu de gewone zorg weer op gang komt is een aantal van onze vrijwilligers die verbonden aan de patiëntenzorg ook weer aan de slag. Zij zijn elke ochtend inzetbaar voor patiëntenbegeleiding. Komende weken wordt gekeken hoe de werkzaamheden en het aantal vrijwilligers dat binnen het ziekenhuis wordt ingezet op een veilige manier kan worden uitgebreid.

Bezoek weer toegestaan
Vanaf zaterdag 25 april is bezoek aan patiënten in het ziekenhuis weer toegestaan. Hiervoor is een speciaal bezoekuur ingesteld van 18.00 uur tot 19.00 uur. Er is 1 bezoeker per patiënt per dag toegestaan. Het is niet mogelijk om tijdens het bezoekuur meerdere bezoekers per patiënt af te wisselen. Dit om besmettingsgevaar te verkleinen.

Voor bezoek aan de Intensive Care en de corona-afdeling kunt u met de verpleegkundigen een afspraak maken.

Op dit nieuwe bezoekbeleid zijn uitzonderingen mogelijk. Bijvoorbeeld als iemand zeer ernstig ziek is. Uitzonderingen zijn er ook voor kinderen die opgenomen zijn en kraamvrouwen waarbij de partner wel bij de bevalling mag zijn. De behandelend specialist en het afdelingshoofd beslissen of bezoek als uitzondering eventueel is toegestaan.

Heeft u last van koorts (temperatuur hoger dan 38°C) verkoudheid, hoesten, keelpijn of kortademigheid? Dan kunnen wij u, ter bescherming van patiënten en medewerkers, als bezoeker helaas niet toelaten.

 

Poliklinieken starten spreekuren weer op 
Vanaf dinsdag 28 april starten wij langzaamaan weer met het verlenen van uitgestelde zorg. De specialist bepaalt of u hiervoor in aanmerking komt. Wanneer dat het geval is, bellen wij u om een afspraak te maken.

Belangrijke informatie
Heeft u een bericht gehad om voor een afspraak naar het ziekenhuis te komen? Lees dan hieronder de informatie die belangrijk is voor uw bezoek.

 • Als u het ziekenhuis inloopt, desinfecteert u uw handen en stelt een medewerker u een aantal vragen.
 • Bent u patiënt en heeft u last van (neus)verkoudheid, hoesten, keelpijn, kortademigheid of koorts en heeft u een afspraak of komt u bloed afnemen? Dan krijgt u een mondneusmasker.
 • Het meenemen van een begeleider is alleen toegestaan wanneer dit medisch noodzakelijk is. Dit bepaalt uw specialist. Uw begeleider gaat niet mee in de spreekkamer mits de arts hierom vraagt. Let op: Uw begeleider wordt niet toegelaten in het ziekenhuis wanneer hij of zij last heeft van (neus)verkoudheid, hoesten, keelpijn, kortademigheid of koorts.
 • Kom pas 5 minuten voor de afspraak het ziekenhuis binnen. Door de voorzorgsmaatregelen is de capaciteit van de wachtruimtes beperkt. We willen voorkomen dat te veel mensen zich tegelijkertijd in een ruimte bevinden.
 • De wachtkamer van de polikliniek ziet er anders uit dan u gewend bent. We hebben maatregelen getroffen om 1,5 meter afstand te waarborgen. We vragen u dringend om u aan deze maatregelen te houden. Samen houden we de zorg veilig.
 • We vragen u om na uw bezoek of aanvullend onderzoek (lab, röntgen, ECG etc.) het ziekenhuis meteen te verlaten.

Het aantal opnamen van coronapatiënten neemt gelukkig af, dat betekent dat we stap voor stap meer zorg kunnen aanbieden aan andere patiënten. Hierbij richten we ons momenteel op patiënten voor wie de zorg het meest urgent is. Dit betekent dat we afspraken maken met patiënten die zonder onze zorg het risico lopen om (veel) zieker te worden. Het gaat hierbij om medisch noodzakelijke zorg. Acute zorg gaat zoals altijd natuurlijk door.

Herstart uitgestelde zorg
Vanaf dinsdag 28 april starten wij langzaamaan weer met het verlenen van uitgestelde zorg. De specialist bepaalt of u hiervoor in aanmerking komt. Wanneer dat het geval is, bellen wij u om een afspraak te maken.

Belangrijke informatie
Heeft u een bericht gehad om voor een afspraak naar het ziekenhuis te komen? Lees dan hieronder de informatie die belangrijk is voor uw bezoek.

 • Bij last van (neus)verkoudheid, hoesten of koorts krijgt u een neusmondmasker.
 • Het meenemen van een begeleider is alleen toegestaan wanneer dit medisch noodzakelijk is. Dit bepaalt uw specialist.
 • Kom pas 5 minuten voor de afspraak het ziekenhuis binnen. Door de voorzorgsmaatregelen is de capaciteit van de wachtruimtes beperkt. We willen voorkomen dat te veel mensen zich tegelijkertijd in een ruimte bevinden.
 • De wachtkamer van de polikliniek ziet er anders uit dan u gewend bent. We hebben maatregelen getroffen om de 1,5 meter afstand te waarborgen. We vragen u dringend om u aan deze maatregelen te houden. Samen houden we de zorg veilig. 

Let op: de afgekondigde maatregelen blijven van kracht. Bezoek aan patiënten is niet toegestaan. Begeleiding van de patiënt door 1 persoon is alleen toegestaan wanneer dit medisch noodzakelijk is. Alleen zo krijgen we corona onder controle.

Ervaringen delen
Ervaringen delen helpt! Je krijgt begrip en steun, dat vinden wij belangrijk. Daarom delen medewerkers van het St. Anna Ziekenhuis vanaf vandaag hun ervaringen met vlogs en blogs. We hopen dat deze verhalen er ook voor zorgen dat iedereen zich aan de maatregelen blijft houden. Er verschijnen regelmatig nieuwe verhalen van 'De mensen van het Anna'.

Maatregelen blijven van kracht
We zitten in een periode waarin de afgekondigde maatregelen hun werk lijken te doen. Dat geeft moed. Nu de teugels laten vieren, zou echter onverstandig zijn. Vandaar dat wij bij deze herhalen dat alle maatregelen omtrent toegang en bezoek bij het St. Anna Ziekenhuis onverminderd van kracht blijven. Het is van belang om fysieke sociale contacten zoveel mogelijk te voorkomen om zodoende onze patiënten en medewerkers te beschermen. Vandaar dat wij de volgende regels in ieder geval tot en met 28 april aanstaande handhaven:

 • Bezoek aan patiënten is niet toegestaan. Alleen in uitzonderlijke situaties kan er van worden afgeweken. Dit bepaalt de verantwoordelijke specialist.
 • Begeleiding van de patiënt door één persoon is alleen toegestaan wanneer dit medisch noodzakelijk is. Dit geldt voor zowel de tijdelijke ingang Spoedeisende hulp / Huisartsenpost als een bezoek aan de polikliniek (inclusief priklab, functie-afdeling en radiologie).

Het is belangrijk dit met elkaar vol te houden. Alvast dank voor uw begrip en medewerking.

In lijn met de landelijke maatregelen heeft ook het St. Anna Ziekenhuis haar maatregelen verlengd tot en met 28-4-20. Dit betekent o.a. dat er tot en met 28-4-20 helaas geen bezoek is toegestaan in ons ziekenhuis.

De tijdelijke ingang aan de zijkant van ons ziekenhuis is tussen 23.00 en 7.00 uur gesloten. Dit omdat het ’s nachts erg koud is en er in de avonden weinig gebruik wordt gemaakt van deze ingang. Patiënten kunnen zich melden bij de reguliere ingang van de Spoedeisende Hulp (SEH). Vanaf de SEH wordt een scheiding gemaakt tussen patiënten die verdacht zijn met het coronavirus en patiënten die andere acute zorg nodig hebben.

Informatie voor patiënten wiens afspraak of behandeling is uitgesteld
Mochten uw klachten in de komende periode toenemen, neem dan contact op met de polikliniek waar u onder behandeling bent of zou komen. In overleg wordt dan gekeken of er een telefonische afspraak moet worden gemaakt met de specialist. De specialist beoordeelt of een bezoek aan het ziekenhuis op korte termijn noodzakelijk is of niet.

Als u acuut zorg nodig heeft, kunt u terecht bij de spoedeisende hulp (SEH) van het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop. Als uw situatie niet levensbedreigend is, ga dan eerst naar uw huisarts of de huisartsenpost.

Voor de polikliniek gynaecologie en Geboortecentrum Anna zijn aangepaste voorwaarden van toepassing. Deze informatie is hier te lezen.

Vanaf dinsdag 24 maart is het afhalen van recepten bij de AnnApotheek niet meer mogelijk. Patiënten kunnen wel medicijnen bestellen. In overleg worden deze thuisbezorgd. Meer informatie hierover is te lezen op www.st-anna.nl/annapotheek.  

Patiënten die na ontslag medicijnen nodig hebben, krijgen deze op de afdeling of aan bed geleverd of kunnen deze wel bij de AnnApotheek ophalen.

Aan de zijkant van het St. Anna Ziekenhuis is een tijdelijke ingang voor de Spoedeisende Hulp / Huisartsenpost gecreëerd. Sinds zaterdagmiddag 21 maart worden mensen die zich melden voor de spoedeisende hulp of de huisartsenpost hier opgevangen. Ter plaatse wordt een scheiding gemaakt tussen patiënten die verdacht zijn met het coronavirus en patiënten die andere acute zorg nodig hebben. Na beoordeling is er een aparte route om het ziekenhuis in te komen voor patiënten zonder en patiënten met verdenking op het coronavirus. Begeleiding van de patiënt door één persoon is alleen toegestaan wanneer dit medisch noodzakelijk is.

Om het aantal fysieke sociale contacten nog verder te beperken en zo onze kwetsbare patiënten én collega’s optimaal beschermen, is vandaag besloten dat de hoofdingang in de weekeinden wordt gesloten.

Familieleden die was of persoonlijke spullen willen brengen, kunnen dit doen bij de Spoedeisende Hulp. Van maandag t/m vrijdag blijft het mogelijk om persoonlijke spullen af te geven bij de hoofdingang. Deze is geopend van 8.00 tot 17.00 uur. 

Begeleiding kraamvrouwen
Per 20 maart 00:00 uur zijn geen bezoekers meer toegestaan. Eén van de uitzonderingen hierop is dat de partner van een kraamvrouw wel aanwezig mag zijn bij de bevalling. De partner mag het ziekenhuis tussentijds niet verlaten.  Voor het bezoek aan de kinderafdeling en afdeling neonatologie gelden voor de kraamvrouw en partner aangepaste voorwaarden. Deze leest u op de webpagina van de kinderafdeling en de webpagina van de afdeling neonatologie.

20.00 uur 
Vandaag hebben wij besloten tot een ingrijpende maatregel voor onze patiënten en hun familieleden. Per 20 maart 00:00 uur is bezoek aan patiënten in ons ziekenhuis niet meer toegestaan. We zien helaas geen andere keuze dan tot deze ingrijpende maatregel over te gaan en we snappen dat deze maatregel veel voor onze patiënten en familie en vrienden betekent. We willen fysieke sociale contacten zoveel mogelijk voorkomen, zodat we onze patiënten en medewerkers beter kunnen beschermen. Een andere reden is dat we op deze manier onze beschermingsmiddelen beschikbaar houden voor onze zorgverleners.

In uitzonderlijke gevallen is bezoek wel toegestaan. Dit bepaalt de verantwoordelijke specialist. 


14.10 uur
Alle medewerkers van het St. Anna Ziekenhuis zetten op dit moment een tandje bij om patiënten te helpen en verspreiding van het virus tegen te gaan. Om ons optimaal voor te bereiden op een grote toestroom van patiënten zoeken we hulp van mensen met een zorgachtergrond (met of zonder BIG registratie).

Wil jij onze zorgprofessionals ondersteunen wanneer de situatie daarom vraagt? Meld je dan aan via deze pagina. We nemen contact op wanneer we je hulp kunnen gebruiken.


10.51 uur
Tijdelijk minder prikposten open voor bloedafname. Komt u voor bloedafname? Kijk dan eerst op onze website www.st-anna.nl/bloedafname Daar ziet u welke prikposten wel open zijn en u vindt er ook de actuele openingstijden. 

We stoppen tijdelijk met de diagnostiek voor mensen met chronische aandoeningen. Dit gaat om planbare zorg en om kwetsbare mensen. Het betreft patiënten die in oproepprogramma’s zitten voor diabetes mellitus, cardiovasculair risico management en Astma/COPD. Alle patiënten die al een oproep hebben gehad worden gebeld. Ook de huisartsen zijn hiervan op de hoogte gebracht.

Op dit moment zijn er 15 corona patiënten opgenomen in het St. Anna Ziekenhuis. 3 van deze patiënten verblijven op onze IC.

Om besmetting binnen het ziekenhuis te voorkomen is op 16 maart onze corona-afdeling geopend. Alle corona positieve patiënten (m.u.v. IC-patiënten) zijn overgeplaatst naar deze afdeling. Bezoekers (maximaal 1 per patiënt per dag) wordt geadviseerd vooraf bij de receptie navraag te doen naar de juiste afdeling.

 

Om besmetting met het coronavirus binnen het ziekenhuis te voorkomen is vandaag een corona-afdeling geopend. Hier worden coronapatiënten in strikte isolatie verpleegd. Deze afdeling is voor familieleden telefonisch bereikbaar via 040 286 41 80.

Vanaf morgen (17-3-20) is onze locatie St. Anna Ziekenhuis Eindhoven gesloten t/m 6-4-20. Medisch noodzakelijke zorg vindt plaats op onze locatie in Geldrop. Wij nemen zelf telefonisch contact op met patiënten die een afspraak hebben in deze periode. U hoeft ons niet te bellen, tenzij u een dringende medische vraag heeft.

Vandaag zijn er 5 nieuwe corona positieve patiënten in ons ziekenhuis opgenomen. Dit betekent dat er nu 10 coronapatiënten verzorgd worden in het St. Anna Ziekenhuis. 2 van deze patiënten zijn opgenomen op de IC (Intensive Care).

Vanaf gisteren (14-3-20) is de IC (intensive care) en het aantal beademingsplaatsen in ons ziekenhuis verdubbeld van 11 naar 22 plaatsen. 12 van deze plaatsen bieden de gelegenheid om te beademen. Aanleiding hiervoor is de code rood die afgelopen donderdag met alle ziekenhuizen in Noord-Brabant is afgesproken. Met de verdubbeling van onze IC en beademingscapaciteit bereiden we ons voor op een verdere uitbraak van het coronavirus en kunnen we ziekenhuizen helpen die op dit moment al veel coronapatiënten verzorgen.
Ons ziekenhuis blijft tevens geopend voor acute en medisch noodzakelijke zorg aan andere patiënten.

Om besmetting binnen het ziekenhuis te voorkomen bereiden we ons voor op concentratie van coronapatiënten op specifieke afdelingen. Dit betekent dat een aantal patiënten vanaf vandaag verplaatst wordt naar andere afdelingen. Bezoekers (maximaal 1 per patiënt per dag) wordt geadviseerd vooraf bij de receptie navraag te doen naar de juiste afdeling.

Vandaag is 1 nieuwe corona positief geteste patiënt opgenomen. Op dit moment verblijven er 5 corona positief geteste patiënten in ons ziekenhuis in strikte isolatie. 

Op dit moment verblijven er 4 corona positief geteste patiënten in ons ziekenhuis. De 3de patiënt is vrijdag overgebracht vanuit een ander ziekenhuis en direct in strikte isolatie opgenomen. Vandaag kwamen er 2 nieuwe patiënten bij die in strikte isolatie worden verzorgd. 1 patiënt is hersteld en gisteren uit ons ziekenhuis ontslagen.

Vandaag is besloten dat in Noord-Brabant ziekenhuizen overgaan op code rood. Dit betekent dat alle ziekenhuizen acute zorg voor laten gaan op planbare zorg. Planbare zorg in het St. Anna Ziekenhuis (Geldrop en Eindhoven) wordt uitgesteld als deze niet medisch noodzakelijk is. Afspraken en operaties gepland op vrijdag 13 maart gaan onveranderd door.

Alle patiënten die een afspraak of operatie hebben op maandag 16 maart of daarna worden vanaf morgenmiddag (13-3-20) telefonisch geïnformeerd over het vervolg. Onze medisch specialisten beoordelen per patiënt of een afspraak medisch noodzakelijk is of dat deze kan worden uitgesteld. 

Op maandag 9 maart 2020 ontvingen wij een positieve corona-uitslag van een van onze patiënten. Deze patiënt is zondag via de SEH opgenomen in ons ziekenhuis. De patiënt is conform protocol benaderd en direct in strikte isolatie opgenomen. In totaal zijn er nu twee patiënten met het coronavirus (COVID-19) in het St. Anna Ziekenhuis opgenomen. Deze patiënten worden in strikte isolatie verzorgd.

 

Vanaf zondag 8 maart 2020 is in ons ziekenhuis een patiënt met het coronavirus opgenomen. Deze patiënt is overgebracht uit een ander ziekenhuis en was daar al positief bevonden en geïsoleerd. De patiënt is zeer zorgvuldig overgedragen aan onze IC en wordt hier in strikte isolatie verzorgd.

Om onze medewerkers en patiënten nog beter te beschermen tegen het coronavirus mag er vanaf vandaag nog maar 1 bezoeker per dag bij een patiënt in ons ziekenhuis zijn. In uitzonderlijke situaties en alleen in overleg met het verplegend personeel van de afdeling mag hiervan worden afgeweken.

Informatie van het RIVM is leidend voor de aanpak binnen ons ziekenhuis, zowel in Geldrop als in Eindhoven. Dit betekent dat indien een besmetting wordt vermoed er direct contact wordt opgenomen met een arts-microbioloog. Als deze vaststelt dat de patiënt verdacht is en opname in het ziekenhuis nodig is dan gebeurt dit in isolatie.

Als St. Anna Ziekenhuis stellen wij de veiligheid van (kwetsbare) mensen die in ons ziekenhuis verblijven en onze medewerkers voorop. Daarom worden vanaf maandag 2-2-20 aanvullende vragen gesteld aan alle patiënten voor opname of bezoek. Bij de ingangen van onze locatie staan handpompjes waarmee u uw handen kunt desinfecteren. Daarnaast hebben we afgesproken om geen handen te schudden. 

 • Italië

 • Oostenrijk

 • Noordrijn Westfalen (Duitsland)

 • Madrid (Spanje)
 • China (inclusief Hongkong)

 • Zuid-Korea

 • Iran

Let op: Deze lijst met risicogebieden is aan verandering onderhevig.

St. Anna Ziekenhuis

Doorgaan zonder cookiesDoorgaan zonder cookies Cookies accepterenCookies accepteren

Cookies

St. Anna Zorggroep (www.st-anna.nl, www.topsupport.nl, www.ananz.nl, www.st-anna-zorggroep.nl, www.thema-anna.nl en www.annawerkt.nl) is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site.

St. Anna Zorggroep gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

 • het optimaliseren van de website
 • de integratie van sociale media
 • het verzamelen en analyseren van statistieken

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via St. Anna en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer in ons privacystatement.