St. Anna Logo

Hieronder leest u wat u kunt doen als u niet tevreden bent over uw behandeling of verzorging binnen het Anna Ziekenhuis. Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het zijn dat er iets gebeurt waarover u niet tevreden bent. Graag nodigen wij u uit dit aan ons te melden. Samen met u zoeken we naar een passende oplossing. Daarnaast helpt het ons:

 • de kwaliteit van onze zorg te verbeteren;
 • soortgelijke klachten in de toekomst te voorkomen.

 

Waar kan ik met mijn klacht naartoe?

1. Ga het gesprek aan met de betrokken medewerker

Soms is er iets misgegaan in de communicatie of is er een misverstand. De medewerker kan dan opheldering geven. Vaak voorkomt zo'n gesprek verdere onduidelijkheden. Ook kan uw (kritische) feedback voor verbeteringen zorgen.

2. Neem contact op met een van de klachtenbemiddelaars als:

 • het u niet lukt om zelf uw klacht te bespreken met de betrokken medewerker;
 • dit gesprek niet naar wens is verlopen;
 • u wilt dat de klachtenbemiddelaar samen met u bekijkt hoe met uw klacht om te gaan.

 

Klachtenbemiddeling

De klachtenbemiddelaars hebben een neutrale positie binnen het Anna ziekenhuis en zijn onpartijdig.  Zij kunnen u informatie en advies geven, u ondersteunen en begeleiden. U kunt hen telefonisch of schriftelijk bereiken:

Telefoon: 040 - 286 40 04 (maandag t/m vrijdag)
Postadres: Klachtenbemiddeling Anna Zorggroep, Antwoordnummer 10031, 5660 VB Geldrop
Online klachtenformulier: Klachtenformulier

Als u een klacht indient wordt deze binnen 5 werkdagen telefonisch of schriftelijk bevestigd.

 

Wat gebeurt er met mijn klacht?

Samen met u bekijken we wat u met uw klacht wilt bereiken en wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Hieronder volgen een aantal voorbeelden:

 • U kunt uw klacht melden, maar u hoeft geen terugkoppeling.
 • U wilt zelf niet in gesprek met betrokkenen, maar wilt uw klacht wel voorleggen en vragen om een reactie. De klachtenbemiddelaar kan uw klacht onder de aandacht brengen en oppakken volgens het principe van ‘hoor en wederhoor’. Dit betekent dat zij afzonderlijk met u en de betreffende zorgverlener of leidinggevende praat. Daarna brengt zij u op de hoogte van het resultaat en stelt eventuele vervolgstappen voor.
 • U wilt uw klacht met betrokkenen bespreken in de vorm van een bemiddelingsgesprek. De klachtenbemiddelaar begeleidt dit gesprek als neutrale en onafhankelijke gespreksleider.

 

Wie kan een klacht indienen?

 • U als patiënt.
 • U kunt namens de patiënt een klacht indienen. Hiervoor heeft u wel diens toestemming nodig.
 • Een (wettelijke) vertegenwoordiger van de patiënt.
 • Nabestaanden van een patiënt

 

Ik heb een klacht over mijn zorgnota. Wat nu?

Het valt onder uw eigen verantwoordelijkheid om van tevoren na te gaan of u verzekerd bent voor de zorg in het Anna ziekenhuis. Sla daarom altijd eerst uw eigen polisvoorwaarden er op na of de kosten van uw behandeling worden vergoed.  Op de pagina 'Kosten ziekenhuiszorg' staat ook informatie over de kosten van ziekenhuiszorg.

 • Leg uw vraag of klacht eerst voor aan uw zorgverzekeraar. De contactgegevens staan op uw polisblad of op de website van de zorgverzekeraar.
 • Heeft uw zorgverzekeraar geen antwoord op uw vragen? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling zorgadministratie van het Anna ziekenhuis. De zorgadministratie is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 uur:

Telefoon: 040 - 286 4456
E-mail: zorgadministratie@st-anna.nl

 • Blijft u ontevreden na het volgen van deze stappen, dan kunt u de klachtenbemiddelaar vragen om uw factuur door het ziekenhuis te laten beoordelen.

 

Waar kan ik nog meer terecht?

De klachtenbemiddelaar kan u de weg wijzen naar overige instanties die zich bezig houden met klachtenafhandeling. Op de pagina ‘overige mogelijkheden klachtafhandeling’ kunt u ook meer informatie vinden.

Lees meer in onze folder 'Klachten'.