St. Anna Logo

Het Anna Ziekenhuis biedt de mogelijkheid voor een galblaasbehandeling in één week. Concreet betekent dit dat u in twee dagen wordt geholpen. De eerste dag vinden het onderzoek en de diagnose plaats. Op de tweede dag wordt u opgenomen voor operatie. 

Kom ik in aanmerking? (quickscan)

U komt in aanmerking voor de galblaas behandeling-in-1-week als u:

  • Tussen de 18 en 65 jaar bent;
  • Gezond bent en geen/beperkt medicijnen gebruikt;
  • De afgelopen twee maanden niet in een ziekenhuis in het buitenland bent opgenomen geweest;
  • Via de huisarts een echo heeft laten maken;
  • Een verwijzing van uw huisarts heeft;
  • Vooraf de online vragenlijst Keuzehulp Galsteenlijden heeft ingevuld. U kunt een inlog en een code aanvragen bij de polikliniek chirurgie bel 040-286 4872.

Is dit voor u van toepassing en heeft u interesse? Vult u dan het onderstaande intakeformulier volledig in. Op basis van de antwoorden bepaalt de chirurg of u inderdaad in aanmerking komt. Binnen drie werkdagen ontvangt u een reactie van ons en worden nadere afspraken met u gemaakt.

Intakeformulier

Verwijzing
Een verwijzing is noodzakelijk.


Een echo is noodzakelijk voor behandeling in 1 week.


Persoonsgegevens


Straat, huisnummer en postcode
Is uw antwoord op de vraag 'nee'? Bel dan met met de polikliniek chirurgie 040-286 4872


Uw klachten
Meerdere antwoorden mogelijk


Anders, namelijk:

Uw gezondheid


Na het invullen van uw lengte en gewicht zal hier uw BMI te zien zijn
Meerdere antwoorden mogelijk
Anders, namelijk:


Vragen en opmerkingen