St. Anna Logo

Het Anna Ziekenhuis biedt de mogelijkheid voor een liesbreuk behandeling in één dag. Concreet betekent dit dat in de ochtend onderzoek en diagnose plaatsvinden. Vervolgens vindt ’s middags de operatie plaats.

Kom ik in aanmerking? (quickscan)


U komt in aanmerking voor de liesbreuk behandeling-in-1-dag als u:

  • Tussen de 18 en 65 jaar bent;
  • Gezond bent en geen/beperkt medicijnen gebruikt;
  • De afgelopen twee maanden niet in een ziekenhuis in het buitenland bent opgenomen geweest;
  • Een verwijzing van uw huisarts heeft;

Zijn de kenmerken voor u van toepassing en heeft u interesse? Vult u dan het onderstaande intakeformulier volledig in. Op basis van de antwoorden bepaalt de chirurg of u inderdaad in aanmerking komt. Binnen drie werkdagen ontvangt u een reactie van ons en worden nadere afspraken met u gemaakt.

Voldoet u niet aan de 4 voorwaarden? Lees dan meer over onze reguliere liesbreukbehandeling.

Intakeformulier

Verwijzing
Een verwijzing is noodzakelijk.


Persoonsgegevens


Straat, huisnummer en postcode
Uw klachten
Meerdere antwoorden mogelijk

Uw gezondheid


Na het invullen van uw lengte en gewicht zal hier uw BMI te zien zijn
Meerdere antwoorden mogelijk

Vragen en opmerkingen