St. Anna Logo

Donororganen en -weefsels zijn nodig om ernstig zieke mensen te helpen. Veel van deze mensen staan lange tijd op een wachtlijst, omdat er een groot tekort is aan donoren.

Wat is orgaan- en weefseldonatie?

Donororganen en -weefsels zijn nodig om transplantaties uit te kunnen voeren. Dit betekent dat een overledene - of de nabestaanden van een overledene - bereid is om organen/weefsels af te staan. Een dergelijk besluit en de daarop volgende donatieprocedure vergen een zorgvuldige en deskundige benadering en begeleiding van de nabestaanden door artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners.

Ook is het van groot belang dat de organisatie van een donatieproces in ziekenhuizen goed verloopt. Donatie is het overbrengen van gezond weefsel en organen van een overleden patiënt in het lichaam van een andere patiënt. 

Orgaantransplantatie is een levensreddende operatie die de kwaliteit van leven van patiënten aanzienlijk verbetert. Organen die worden gebruikt voor donatie zijn:

 • hart
 • nieren
 • lever
 • longen
 • alvleesklier
 • dunne darm

Bij transplantatie van weefsels is niet altijd sprake van een levensreddende ingreep. Wel geldt ook hier dat de kwaliteit van leven van patiënten die een dergelijke ingreep ondergaan, aanmerkelijk verbetert.

Weefsels die worden gebruikt voor donatie zijn:

 • huid
 • botweefsel
 • oogweefsel
 • hartkleppen
 • bloedvaten

Wie kan er donor worden?

 Vrijwel iedereen kan donor worden. Pas op het moment van overlijden stelt een arts vast of iemand daadwerkelijk donor kan zijn. Factoren die bij deze beoordeling een rol spelen zijn:

 • medische voorgeschiedenis
 • oorzaak van het overlijden

Als iemand donor kan zijn is de arts wettelijk verplicht om na gaan wat er in het donorregister geregistreerd staat. Hierna zal de arts met de nabestaanden spreken.

Waarom is het zo belangrijk dat u geregistreerd staat in het donorregister?

Het is belangrijk dat u nadenkt over orgaan- en weefseldonatie en uw keuze wel of geen donor worden kenbaar maakt en vastlegt in het donorregister. Deze registratie is van belang voor de patiënt zelf en voor zijn of haar familie/naasten, want door de registratie van de keuze kan er geen misverstand bestaan over de wens van de overledene. Indien er niets geregistreerd staat, moet de familie/naasten op een zeer verdrietig moment deze moeilijke beslissing nemen.

Staat u al geregistreerd in het donorregister?

U kunt uw keuze om wel of geen donor online registreren op www.donorregister.nl. Met uw DigiD kunt u uw keuze eenvoudig vastleggen en wijzigen. U kunt uw keuze ook vastleggen met een papieren donorformulier. Dit formulier is te verkrijgen bij de huisarts en apotheek of via www.donorvoorlichting. 

Wie coördineert orgaan- en weefseldonatie in het Anna Ziekenhuis?

De donatiecoördinator heeft samen met de donatiecommissie de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid ten aanzien van de naleving van de Wet op de Orgaandonatie. Onze doelstelling is het optimaal informeren over orgaan- en weefseldonatie; kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering van donatieprocedures. Dit alles volgens de meest recente landelijke richtlijnen van de Nederlandse Transplantatiestichting. 

Wilt u meer lezen?

 Kijk voor meer informatie over orgaan- en weefseldonatie op:

> www.transplantatiestichting.nl - NTS Nederlandse Transplantatie Stichting
> www.donorregister.nl - Donorregister, via DigiD inlogcode, kunt u uw keuze eenvoudig vastleggen en wijzigen 

Contact

Voor meer informatie of met vragen kunt u contact opnemen met Elly Koch, donatiecoördinator in het Anna Ziekenhuis.

De donatiecoördinator is aanwezig op maandag en dinsdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Tel.: 040 - 286 4436 
Tel.: 040 - 286 4040 met het verzoek om door te verbinden naar de donatiecoördinator

Email: e.koch@st-anna.nl

Anna Ziekenhuis
t.n.v. donatiecoördinator
Postbus 90 
5660 AB Geldrop