St. Anna Logo

Update 25-01-2022

Voor u als patiënt is het belangrijk om te weten of de zorg die u nodig heeft binnen het ziekenhuis in 2022 wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Jaarlijks onderhandelen ziekenhuizen en zorgverzekeraars over de prijs en het aantal behandelingen dat een ziekenhuis mag uitvoeren. Elke zorgverzekeraar sluit met elk afzonderlijk ziekenhuis een zogenoemd inkoopcontract af. Daarin wordt afgesproken hoeveel zorg het ziekenhuis moet leveren aan de klanten en tegen welke prijs dat gebeurt.

Contracten 2022*
Contracten 2021*
Contracten 2020*

Budgetpolissen

Als u een budgetpolis heeft zal uw zorgverzekeraar alleen (een deel van) de kosten vergoeden van het ziekenhuis waar zij een contract mee hebben gesloten. In de lijst met gecontracteerde zorgverzekeraars staat middels de term ‘geselecteerde zorgaanbieder’ aangegeven met welke zorgverzekeraars wij een contract hebben in het kader van een budgetpolis (let op zorgverzekeraars hanteren mogelijk een andere productnaam).

* De hier getoonde lijsten zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het Anna Ziekenhuis niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten ontleend worden. Voor de juiste informatie raadpleegt u uw zorgverzekeraar.