St. Anna Logo

U betaalt een verplicht eigen risico als u ziekenhuiszorg krijgt die vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Dit eigen risico is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Het verplichte eigen risico gaat in op de dag dat u 18 jaar wordt. Dit betekent dat u in een kalenderjaar altijd zelf eerst het vastgestelde eigen risico aan zorgkosten betaalt die onder de basisverzekering vallen. Het verplichte eigen risico is vastgesteld op €385,-

Naast dit verplichte eigen risico kan het zijn dat u een vrijwillig eigen risico betaalt. Dit heeft u dan zelf afgesproken met uw zorgverzekeraar. 

> Meer uitleg over het eigen risico en mogelijke naheffingen