St. Anna Logo

Komt u binnenkort naar het Anna Ziekenhuis? Of bent u al patiënt? Hieronder vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Kijk overigens ook op de website van uw zorgverzekeraar en sla uw polisvoorwaarden er op na of de kosten van uw behandeling worden vergoed.

Ziekenhuiszorg kan voor u financiële gevolgen hebben

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. U betaalt echter altijd een eigen risico. Dit eigen risico is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder.

De meeste zorg die wij verlenen, valt onder de basisverzekering. Deze zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Wij dienen de rekening rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar. Let wel: dit gebeurt alleen als wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar. Daarnaast bieden wij zorg die niet in de basisverzekering zit.

Budget polis

Als u een budgetpolis heeft, zal uw zorgverzekeraar alleen de kosten vergoeden van het ziekenhuis waar zij een contract mee hebben gesloten. Het verschil met een naturapolis is dat een budgetpolis een beperktere keuzevrijheid kent.

In de lijst met gecontracteerde zorgverzekeraars staat middels de term ‘geselecteerde zorgaanbieder’ aangegeven met welke zorgverzekeraars wij een contract hebben in het kader van een budgetpolis (let op zorgverzekeraars hanteren mogelijk een andere productnaam).

Telefonisch consult

Heeft u afspraak voor een telefonisch consult (belafspraak) met uw behandelaar van het Anna Ziekenhuis? Dan kan dit kosten met zich meebrengen. Per 1 januari 2018 zijn wij vanwege nieuwe richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) verplicht om de kosten voor telefonisch consulten in sommige gevallen bij uw zorgverzekering in rekening te brengen. Dit kan gevolgen hebben voor uw verplicht eigen risico. Lees meer.

Zorg buiten de basisverzekering

Heeft u zorg nodig die niet onder de basisverzekering valt, dan kan het zijn dat u een deel van de rekening zelf moet betalen, afhankelijk van uw aanvullende verzekering (zie de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering). Als u twijfelt of u voldoende aanvullend verzekerd bent, raden wij u aan om, voordat de behandeling plaatsvindt, navraag te doen bij uw zorgverzekeraar.

Heeft u geen aanvullende verzekering? Dan moet u de kosten voor ziekenhuiszorg die niet onder de basisverzekering valt, volledig zelf betalen. Wij sturen deze rekening rechtstreeks naar u toe.

Ook als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met ons ziekenhuis, moet u (mogelijk) een deel van de kosten zelf betalen. Wij brengen dan een zogenaamd passantentarief in rekening aan u als patiënt of aan de zorgverzekeraar.

Zorg zonder medische noodzaak

Zorg zonder een medische noodzaak (bijvoorbeeld cosmetische chirurgie) is altijd uitgesloten van een vergoeding uit de basisverzekering. Deze zorg betaalt u dus zelf of uit de aanvullende verzekering als u zich daarvoor verzekerd hebt. U kunt hiervoor bij ons een prijsopgave vragen.

Informatie over: 

Altijd verwijsbrief nodig

U heeft een verwijzing voor specialistische zorg nodig als u wilt dat deze wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Heeft u geen geldige verwijsbrief als u in een ziekenhuis komt? Dan kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen, of dat u pas behandeld wordt als u de juiste verwijsbrief heeft. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. In de meeste gevallen krijgt u een verwijsbrief via de huisarts, maar ook andere zorgverleners of specialisten kunnen verwijzer zijn. Het is per zorgverzekeraar en polis verschillend wie als verwijzer wordt geaccepteerd. Een verwijsbrief is een jaar geldig.

Bent u (recentelijk) gewisseld van zorgverzekeraar?

Wij sturen de rekening voor ziekenhuiszorg naar de zorgverzekeraar waar u op de startdatum van de behandeling verzekerd was. Die startdatum is dus bepalend voor de zorgverzekeraar die de rekening ontvangt.

Als u niet verzekerd bent

Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Als u ondanks de wettelijke verplichting niet bent verzekerd, moet u alsnog een basisverzekering afsluiten. Doet u dit niet, dan moet u de volledige kosten van de behandeling zelf betalen. U betaalt dan meestal eerst een voorschot op basis van de te verwachten kosten.

Uw zorgnota

U kunt uw zorgnota of het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar digitaal bekijken via de ‘mijn omgeving’ van uw zorgverzekeraar. Voor behandelingen die vanaf 1 juni 2014 starten, ziet u precies wat uw behandeling kost. In de zorgnota staat: de naam van het ziekenhuis, het specialisme, de consumentenomschrijving van de DBC’s / verrichting, de kosten, de begin- en einddatum van een DBC en de zorgactiviteiten. Het ziekenhuis declareert voor uw behandeling een of meerdere DBC’s, afhankelijk van de duur van uw behandeling. De declaratie wordt naar de zorgverzekeraar gestuurd. De zorgverzekeraar controleert de declaratie van het ziekenhuis en verwerkt deze. Wanneer dit klaar is, ziet u de zorgnota in uw ‘mijn omgeving’ staan. Heeft u nog geen persoonlijke online account bij uw zorgverzekeraar? Via de website van uw zorgverzekeraar kunt u dit aanvragen. 

Meer weten?

Voor vragen over uw polisvoorwaarden, de vergoeding van behandelingen en uw zorgnota, neemt u contact op met uw zorgverzekeraar. Handige informatie is ook te vinden op zorgverzekeringskaart.nl

Via onderstaande video van de Nederlandse Zorgautoriteit krijgt u meer informatie over de manier waarop ziekenhuizen zorgkosten declareren: Wat registreren artsen? En hoe wordt dat uiteindelijk een rekening?