St. Anna Logo

Kosten afname/controle

De kosten voor de afname en controle worden verrekend met uw eigen risico. Wij raden u aan vooraf bij uw zorgverzekeraar te informeren naar eventuele voorwaarden. 

Privacy

In verband met uw behandeling worden bij de trombosedienst medische en administratieve gegevens van u vastgelegd. 
De trombosedienst gaat uiterst zorgvuldig met uw gegevens om.
Alleen behandelend artsen en medewerkers van de trombosedienst hebben inzage in uw gegevens, voor deze medewerkers geldt uiteraard geheimhoudingsplicht.

Op alle locaties streven wij er naar bij de bloedafname uw privacy zoveel mogelijk te waarborgen.
Mocht het gebodene niet aan uw wensen voldoen kunt u terecht op onze hoofdlocatie, de poli bloedafname van het Anna Ziekenhuis (route 6).
U kunt bij het aanmelden aangeven dat u meer privacy wenst, uw afname zal dan vervolgens in een eigen cabine plaatsvinden. 

Doorgeven medische gegevens aan derden

De trombosedienst verstrekt alleen gegevens aan andere zorgpartners als dat nodig is voor een goede zorgverlening, bijvoorbeeld aan uw huisarts of tandarts, uw specialist/behandelaar, uw apotheek of andere zorgverleners.

Voor het uitwisselen van medische gegevens heeft de trombosedienst uw toestemming nodig. Bij inschrijving in de trombosedienst krijgt u hiervoor een toestemmingsformulier. Dit formulier graag ingevuld naar de trombosedienst retour sturen. 

Mocht u vragen hebben of uw toestemming in willen trekken, kunt u contact opnemen met de trombosedienst: 040-2864060.