St. Anna Logo

Duidelijkheid en volledigheid

Het is uw plicht om uw behandelaar(s) duidelijk en volledig te informeren. Dit is nodig zodat de medisch specialist een juiste diagnose kan stellen en u zo goed mogelijk kan behandelen.

Opvolging advies zorgverlener

Er wordt van u verwacht dat u meewerkt aan de afgesproken behandeling en de adviezen van uw zorgverlener opvolgt.

Betaling zorg

U moet zorgen voor de betaling van de verzorging en behandeling die u in ons ziekenhuis ontvangt. Hebt u geen ziektekostenverzekering, dan zijn de kosten voor uw eigen rekening.

Identificatie (BSN)

Binnen de gezondheidszorg is gebruik van het Burger Service Nummer (BSN) voor identificatie verplicht. Om in onze administratie uw patiëntgegevens te koppelen aan uw BSN, is het noodzakelijk om u éénmalig te laten registreren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Toepassing van het BSN zorgt voor een eenvoudige en betrouwbare uitwisseling van patiëntgegevens tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars, alsook op declaratieformulieren en recepten.

Iedereen die bij een gemeente in Nederland staat ingeschreven heeft een BSN. Overheidsinstanties als gemeente en belastingdienst maken al gebruik van dit persoonsgebonden nummer dat per november 2007 het oude sofi-nummer heeft vervangen.