St. Anna Logo

Het Anna Ziekenhuis biedt de mogelijkheid om uw medische gegevens uit te wisselen met andere zorgverleners, zoals uw huisarts of een medisch specialist uit een ander ziekenhuis.

Hoe geef ik toestemming?

Toestemming geven kan eenvoudig via de mijnAnna app, mijnAnna.nl, bij de polikliniek of bij de receptie/registratie. U kunt ook het formulier 'Verlenen toestemming gegevensuitwisseling' downloaden. Uw beslissing nemen we op in uw dossier, ook wanneer u ervoor kiest uw gegevens niet te laten inzien.

U kunt uw keuze altijd wijzigen via de mijnAnna app, mijnAnna.nl of door het papieren formulier opnieuw in te vullen.

Waarom gegevens uitwisselen?

Met uw toestemming is het mogelijk dat:

 • andere zorgverleners, zoals uw huisarts of een medisch specialist in een ander ziekenhuis bij uw behandeling een completer beeld heeft van uw medische situatie;
 • onderzoeken en behandelingen beter op elkaar afgestemd worden, waardoor sneller de juiste zorg geboden kan worden en onnodige afspraken voorkomen worden. Dit bespaart tijd én geld (eigen risico).

Wilt u meer weten? Bekijk dan onderstaande animatiefilm waarin de gegevensuitwisseling tussen de zorgaanbieders wordt uitgelegd.

Deze video wordt getoond na het accepteren van cookies

Welke gegevens zijn in te zien?

Andere zorgverleners, zoals uw huisarts of een medisch specialist in een ander ziekenhuis kan de volgende gegevens inzien:

 • uw diagnose;
 • diverse metingen en uitslagen van laboratoriumonderzoek;
 • medische beelden zoals MRI-scans en röntgenfoto’s en de bijbehorende verslagen van het Anna Ziekenhuis;
 • bijzonderheden die belangrijk zijn voor een (waarnemend) arts of medisch specialist;
 • gegevens over uw medicijngebruik.

Met wie delen wij uw gegevens?

Met andere zorgverleners, zoals uw huisarts of een medisch specialist in een ander ziekenhuis. Zij zien uw gegevens als:

 • u toestemming heeft gegeven
 • u een behandelrelatie heeft met deze zorgverlener
 • de gegevens voor uw behandeling relevant zijn.

Veel gestelde vragen/FAQ′s

Hieronder vindt u antwoorden op veel gestelde vragen. Ook kunt u uw vragen stellen bij de balie van de polikliniek.

 1. Waarom moet ik toestemming geven?
 2. Ik heb (toch) al toestemming gegeven bij mijn huisarts of apotheek?
 3. Wat zijn de voordelen als ik toestemming geef?
 4. Wie kan mijn gegevens inzien als ik toestemming geef?
 5. Welke gegevens kunnen betrokken zorgverleners inzien?
 6. Hoe geef ik toestemming?
 7. Kan ik toestemming geven voor mijn partner, kind of iemand anders?
 8. Wat zijn de gevolgen als ik geen toestemming geef voor gegevensuitwisseling?
 9. Wat gebeurt er als ik niets doorgeef?
 10. Kan ik bepaalde delen van mijn dossier uitsluiten van gegevensuitwisseling?
 11. Hoe kan ik mijn toestemming intrekken?
 12. Wat moet ik doen als ik van huisarts verander?
 13. Hoe zit het met de veiligheid en vertrouwelijkheid van mijn gegevens?
 14. Waar kan ik terecht met klachten over het gebruik van de gegevensuitwisseling?

1. Waarom moet ik toestemming geven?

Als het Anna Ziekenhuis onderdelen van uw patiëntendossier elektronisch wil delen met andere zorgverleners, dan zijn wij wettelijk verplicht om daarvoor uw toestemming te vragen. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om hier geen toestemming voor te verlenen.

 

2. Ik heb (toch) al toestemming gegeven bij mijn huisarts of apotheek?

Dat kan zo lijken. Uw huisarts en/of apotheek hebben u wellicht om toestemming gevraagd om de gegevens uit hun systemen met elkaar te delen (via het landelijk Schakel Punt, LSP). Het is in de Nederlandse wetgeving echter zo geregeld dat iedere zorgverlener zelf toestemming moet vragen aan zijn eigen patiënten voordat gegevensuitwisseling plaats mag vinden. Om uw medische gegevens te mogen uitwisselen zult u het Anna Ziekenhuis dus ook toestemming moeten verlenen. Het is mogelijk dat ook andere zorginstellingen waar u wordt behandeld om uw toestemming vragen voor hun deel van uw gegevens.

 

3. Wat zijn de voordelen als ik toestemming geef?

Als u toestemming geeft, kunnen andere zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn onderdelen van uw medisch dossier inzien.

Voor enkele aandoeningen werken wij samen met andere ziekenhuizen en zorgverleners om u de beste kwaliteit van zorg te bieden. Daardoor kan het voorkomen dat u naar een andere specialist in bijvoorbeeld het Catharina Ziekenhuis wordt doorgestuurd. De voordelen van inzage in bijvoorbeeld de MRI-scan door een ander ziekenhuis is dat uw nieuwe zorgverlener direct over de juiste beelden beschikt. Het is voor u dan niet meer noodzakelijk om opnieuw dit onderzoek uit te laten voeren. Dit betekent dat de nieuwe zorgverlener u sneller kan helpen, omdat de informatie direct beschikbaar is.

Als u geen toestemming geeft, profiteert u niet van de bovenstaande voordelen van elektronische gegevensuitwisseling. Dat betekent echter niet dat zorgverleners dan helemaal geen medische gegevens over u uitwisselen. In het belang van uw behandeling kunnen bij een doorverwijzing naar een andere zorgverlener gegevens via andere media (elektronische brieven, telefoon, CD-rom) worden uitgewisseld.

 

4. Wie kan mijn gegevens inzien als ik toestemming geef?

Zorgverleners kunnen met uw toestemming in uw medisch dossier. Denk bijvoorbeeld aan uw huisarts, medisch specialisten in het Anna Ziekenhuis of in andere ziekenhuizen.

Deze zorgverleners kunnen uw medisch dossier alleen inzien als:

 • u toestemming heeft gegeven
 • u een behandelrelatie heeft met deze zorgverlener
 • de gegevens voor uw behandeling relevant zijn.

 

5. Welke gegevens kunnen betrokken zorgverleners inzien?

Als u toestemming geeft kunnen de bij de vorige vraag genoemde zorgverleners de voor hen relevante onderdelen van uw medische dossier inzien, bijvoorbeeld: uw diagnose, diverse metingen en uitslagen van laboratoriumonderzoek, medische beelden zoals MRI-scans, röntgenfoto’s en bijbehorende verslagen, medicijngebruik en bijzonderheden die belangrijk zijn voor een (waarnemend) arts of specialist. Maar ook uw persoonlijke gegevens: naam, adres, geboortedatum, leeftijd, geslacht en burgerservicenummer (BSN).

 

6. Hoe geef ik toestemming?

Toestemming geven kan heel eenvoudig via mijnAnna.nl. Bij de polikliniek of de receptie vindt u het toestemmingsformulier voor gegevensuitwisseling. Of u kunt het formulier hier downloaden. Het is ook mogelijk dat één van onze medewerkers u vraagt het toestemmingsformulier in te vullen of dat u het formulier bij uw afspraakbevestiging thuisgestuurd krijgt. Uw antwoord wordt geregistreerd in uw dossier. U kunt de informatie over toestemming nog eens na lezen in onze folder Uw medische gegevens inzichtelijk voor uw specialist.

 

7. Kan ik toestemming geven voor mijn partner, kind of iemand anders?

U kunt toestemming geven voor iemand anders mits u de wettelijke vertegenwoordiger bent. Voor kinderen tot 12 jaar kunt u als ouder of voogd toestemming geven. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel de ouder als het kind toestemming moet geven. Jongeren vanaf 16 jaar moeten zelf hun toestemming geven.

Als de patiënt niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen (wilsonbekwaam), kunt u als vertegenwoordiger optreden voor de patiënt als u de echtgenoot of levensgezel bent of kind, broer of zus.

In dwingende volgorde kunnen onderstaande personen optreden als vertegenwoordiger:

 1. de curator of mentor (door rechter benoemd);
 2. de schriftelijk (door patiënt) gemachtigde;
 3. de echtgenoot of levensgezel;
 4. ouder, kind, broer of zus

 

8. Wat zijn de gevolgen als ik geen toestemming geef voor gegevensuitwisseling?

Als u geen toestemming geeft, profiteert u niet van de voordelen van elektronische gegevensuitwisseling met andere zorgverleners. Dat betekent echter niet dat zorgverleners dan helemaal geen medische gegevens over u uitwisselen of dat u minder goede zorg zou ontvangen. In het belang van uw behandeling kunnen gegevens via andere media (elektronische brieven, telefoon, CD-rom) worden uitgewisseld.

 

9. Wat gebeurt er als ik niets doorgeef?

Dan gebeurt er niets. Uw toestemming blijft in uw dossier op ‘niet gevraagd’ staan en externe zorgverleners kunnen uw patiëntendossier niet inzien.

 

10. Kan ik bepaalde delen van mijn dossier uitsluiten van gegevensuitwisseling?

Het is vooralsnog niet mogelijk om bepaalde onderdelen hiervan af te schermen.

 

11. Hoe kan ik mijn toestemming intrekken?

U kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Hiervoor dient u het bovengenoemde toestemmingsformulier weer opnieuw in te vullen en zich te identificeren bij de receptie/registratie of polikliniek van het Anna Ziekenhuis. De medewerker registreert uw antwoord in uw patiëntendossier.

 

12. Wat moet ik doen als ik van huisarts verander?

Het is van belang om wijzigingen altijd aan ons door te geven. Daarmee kunnen wij uw dossier actueel houden en kan alleen uw eigen zorgverlener uw gegevens inzien.

Heeft u een nieuwe huisarts? Geef dat ook aan ons door.

 

13. Hoe zit het met de veiligheid en vertrouwelijkheid van mijn gegevens?

Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens goed beveiligd zijn. Onze systemen maken onderdeel uit van een beveiligd netwerk. Uw privacy wordt op verschillende manieren beschermd:

 • zonder uw toestemming stellen wij uw gegevens niet elektronisch ter inzage beschikbaar.
 • een zorgverlener mag uw gegevens alleen opvragen als hij u behandelt én het nodig is voor uw behandeling.
 • een zorgverlener kan niet zomaar inloggen. Zijn computersysteem moet voldoen aan strenge beveiligingseisen en hij moet zich altijd dubbel identificeren bij het inloggen.

Kijk voor meer informatie op de volgende websites:

 

14. Waar kan ik terecht met klachten over het gebruik van de gegevensuitwisseling?

Een klacht kunt u indienen bij de klachtenfunctionaris.