St. Anna Logo

Naast de maatregelen die in het ziekenhuis worden genomen om besmettingen en infecties zoveel mogelijk te voorkomen, kunt u zelf ook een aantal maatregelen nemen:

Was regelmatig uw handen, in elk geval na toiletbezoek, voor het eten en als de handen vuil/plakkerig aanvoelen.
Bij sommige afdelingen hangen pompjes met handalcohol, gebruik deze handalcohol om uw handen te desinfecteren voordat u de afdeling betreedt.
Als u moet hoesten/niezen doe dit bij voorkeur in de elleboogsplooi of in de hand. Als u in de hand hebt gehoest/geniest, was dan daarna de handen.
  Gebruik wegwerp zakdoekjes en gooi deze na elk gebruik weg.
  Kom met de handen niet aan wonden, infusen en katheters.

Meer informatie

Voor meer informatie over infectiepreventie in het St Anna Ziekenhuis, kunt u contact opnemen met de afdeling infectiepreventie.