St. Anna Logo

Wanneer u gebruik maakt van zorg in het St. Anna ziekenhuis, dient u zich eenmalig te registreren bij de receptie in de centrale hal van het ziekenhuis. Wij verzoeken u voorafgaand aan uw afspraak in te schrijven, houdt u rekening met ongeveer 15 minuten vóór uw afspraaktijd. Volgens landelijke en wettelijke verplichting dient u altijd bij registratie een geldig identiteitsbewijs te laten zien. Een geldig identiteitsbewijs kan een paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of een verblijfsdocument zijn. Op dit document staat uw Burgerservicenummer (BSN).

BSN

Binnen de gezondheidszorg is gebruik van het BSN voor identificatie verplicht. In onze administratie worden uw patiëntgegevens gekoppeld aan het BSN zodat het mogelijk is om een betrouwbare manier patiëntgegevens uit te wisselen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Zo staat het BSN bijvoorbeeld op declaratieformulieren en recepten.

Pasfoto

Wij vragen aan onze patiënten om eenmalig een foto te laten maken bij de receptie. Deze foto wordt opgenomen in uw medisch, elektronisch dossier. Wanneer uw foto is opgenomen in uw dossier, kunnen wij u herkennen en hoeft u zich niet elke keer opnieuw te identificeren bij eventuele vervolgbezoeken aan het St. Anna ziekenhuis.

Zorgverzekering

Het is belangrijk dat u uw zorgverzekeringspas meeneemt. Indien u niet verzekerd bent, dient u het ziekenhuis hierover te informeren. In een dergelijk geval stelt het ziekenhuis voor behandeling een voorschotnota op. Na beëindiging van de behandeling wordt het exacte bedrag met het door u betaalde voorschot verrekend.

Kinderen

Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. Uw kind heeft dus ook een geldig legitimatiebewijs nodig zoals een paspoort of identiteitskaart, de identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.

Wijziging in uw persoonsgegevens

Na eenmalige registratie is het belangrijk dat wij een actueel overzicht hebben van uw gegevens. Dit is bijvoorbeeld belangrijk voor het correct versturen van gegevens. Wanneer uw gegevens veranderen zoals adres, huisarts, e-mail adres of (mobiele)telefoonnummer, vragen wij u dit zo spoedig mogelijk door te geven. Dit kunt u doen bij de receptie in de centrale hal van het St. Anna ziekenhuis. Voor het aanpassen van uw gegevens dient u zich te legitimeren.