St. Anna Logo

Wanneer u gebruik maakt van zorg in het Anna Ziekenhuis, dient u zich eenmalig te registreren bij de receptie in de centrale hal van het ziekenhuis. Wij verzoeken u voorafgaand aan uw afspraak in te schrijven, houdt u rekening met ongeveer 15 minuten vóór uw afspraaktijd. Volgens landelijke en wettelijke verplichting dient u altijd bij registratie een geldig identiteitsbewijs te laten zien. Een geldig identiteitsbewijs kan een paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of een verblijfsdocument zijn. Op dit document staat uw Burgerservicenummer (BSN).

BSN

Een geldig identiteitsbewijs kan een paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of een verblijfsdocument zijn. Op dit document staat uw Burgerservicenummer. (BSN). Binnen de gezondheidszorg is gebruik van het Burgerservicenummer (BSN) voor identificatie verplicht. In onze administratie worden uw patiëntgegevens gekoppeld aan het BSN. Toepassing van het BSN is noodzakelijk voor een eenvoudige en betrouwbare uitwisseling van patiëntgegevens tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars, alsook op declaratieformulieren en recepten.

Pasfoto

Om de veiligheid te verbeteren vragen wij aan al onze patiënten eenmalig een  foto te laten maken bij de receptie. Deze foto wordt opgenomen in uw medisch, elektronisch dossier. Wanneer uw foto is opgenomen in uw dossier, kunnen wij u herkennen en hoeft u zich niet elke keer opnieuw te identificeren bij eventuele vervolgbezoeken aan het  Anna Ziekenhuis.

Zorgverzekering

Het is belangrijk dat u uw zorgverzekeringspas meeneemt. Indien u niet verzekerd bent, dient u het ziekenhuis hierover te informeren. In een dergelijk geval stelt het ziekenhuis voor behandeling een voorschotnota op. Na beëindiging van de behandeling wordt het exacte bedrag met het door u betaalde voorschot verrekend. 

Kinderen

Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. Uw kind heeft dus ook een geldig legitimatiebewijs nodig zoals een paspoort of identiteitskaart, de identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.

Wijziging in uw persoonsgegevens

Na eenmalige registratie is het belangrijk dat wij een actueel overzicht hebben van uw gegevens. Dit is ook belangrijk voor u, zodat informatie die wij naar u sturen ook u bereikt. Wanneer uw gegevens zoals adres, huisarts, e-mailadres of (mobiele)telefoonnummer veranderen, vragen wij u dit zo spoedig mogelijk door te geven. Dit kunt u op een van de volgende manieren doen:

  1. Bij de receptie in de centrale hal van het Anna Ziekenhuis. Neemt u wel uw legitimatiebewijs mee?
  2. U past uw gegevens aan middels dit formulier op de website. Hierbij dient u een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen. *

*De kopie van uw identiteitsbewijs zal alleen ter vaststelling van uw identiteit worden gebruikt en zal na vaststelling direct worden vernietigd.