St. Anna Logo

Een goed gesprek tussen u en uw arts is belangrijk. De arts heeft informatie van u nodig om vast te stellen wat er aan de hand is en welke behandeling nodig is. En de arts informeert u over uw ziekte en behandeling. Uiteindelijk beslist u samen met de arts over de voorgestelde behandeling.

Een goede voorbereiding op het gesprek met uw arts helpt. Op deze pagina vindt u tips en adviezen voor het gesprek.

Hoe kunt u het gesprek met uw arts voorbereiden

Tijdens het bezoek aan de arts krijgt u veel informatie.

 • Schrijf voor uw bezoek uw vragen in volgorde van belangrijkheid op papier. Zelfs dan kunt u nog vragen vergeten. Vraag uw arts daarom wie u kunt bellen als u nog vragen heeft.
 • Neem gerust een familielid of een goede bekende mee. Iemand die op de hoogte is van uw situatie en die goed kan luisteren.
 • Maak aantekeningen tijdens het gesprek of spreek af dat degene die met u meegaat dit doet.
 • Vraag uw arts of er voorlichtingsmateriaal is over uw ziekte, het onderzoek en/of de behandeling die u krijgt. Dit kan ook een goede website zijn met betrouwbare informatie of een verwijzing naar een patiëntenvereniging.
 • Herhaal in uw eigen woorden wat uw arts u verteld heeft. Zo kunt u controleren of u de informatie goed begrepen heeft.

Informatie die u aan uw arts kunt geven

Welke informatie kunt u aan uw arts geven?

 • De reden waarom u de arts bezoekt.
 • Welke klachten of problemen u heeft.
 • Wat u voelt en wanneer u daar last van heeft.
 • Neem zo mogelijk een overzicht mee van de medicatie die u gebruikt. Deze kunt u opvragen bij uw apotheek. Wanneer u bij uw eigen apotheek toestemming geeft om uw medicatiegegevens te delen, halen wij deze gegevens automatisch op. Uw medicatiegegevens worden dan automatisch getoond in het dossier als u een afspraak heeft gemaakt op de polikliniek.

Vragen die u aan uw arts kunt stellen

In het gesprek met uw arts kunt u vragen stellen over uw klachten, onderzoeken, behandelingen en medicijnen, maar ook bijvoorbeeld over
doorverwijzing naar een andere arts. Wees niet bang om vragen te stellen of terug te komen op een onderwerp dat al besproken is.

 • Wat zijn de risico's van het onderzoek, de behandeling of het medicijn?
 • Zijn er ook andere onderzoeken of behandelingen mogelijk?
 • Wat is de oorzaak van mijn klachten?
 • Wat kan ik zelf doen aan mijn klachten?
 • Wat zijn de gevolgen voor mij in het dagelijks leven?
 • Is het verstandig de mening van een andere arts te vragen (een second opinion)?
 • Hoelang duurt het voordat mijn klachten verminderen?
 • Hoe werkt het voorgeschreven medicijn?