St. Anna Logo

Wachttijden

Wij proberen altijd op tijd te werken. Toch kan het voorkomen dat u wat langer moet wachten. Soms moet de arts weg naar een spoedgeval. Of een gesprek met een andere patiënt duurt wat langer. Dit gebeurt soms onverwachts. De medewerkers van de polikliniek vertellen het u als het spreekuur uitloopt. U helpt mee de wachttijden kort te houden door op tijd op de polikliniek te zijn. Houdt u rekening met bijvoorbeeld files en slecht weer en de tijd die u nodig hebt om een parkeerplaats te vinden.

Soms ontstaat er verwarring doordat patiënten die later komen, toch eerder worden geholpen. Dit komt dan doordat:

  • patiënten op volgorde van afspraak worden geholpen en niet op volgorde van binnenkomst.
  • een patiënt een afspraak heeft bij een andere arts dan u

Onderzoek

De arts doet lichamelijk onderzoek bij u, als dat nodig is. Soms is er meer onderzoek nodig, zoals bloedonderzoek of röntgenfoto's. Wij proberen te regelen dat u dit onderzoek gelijk na uw polikliniekbezoek hebt. Soms kan dit niet, dan maken we een afspraak op een andere dag.

Vervolgtraject

Uw arts of zijn/haar assistente geeft u informatie over een mogelijk vervolgtraject.

Meer informatie

> Overzicht poliklinieken
> Tips voor het gesprek