St. Anna Logo

Uw chirurg heeft met u besproken dat u wordt opgenomen vanwege een chirurgische ingreep. Op de afdeling wordt u als patiënt actief betrokken bij uw herstel. Hierbij krijgt u te maken met een team van artsen, verpleegkundigen, maar ook fysiotherapeuten of diëtisten. Naast het lichamelijk herstel is er vooral bij de langere opname ook aandacht voor uw geestelijk welzijn. 

De duur van uw verblijf

De chirurgen van het Anna Ziekenhuis hechten bijzonder veel waarde aan een direct arts-patiënt contact. Toch is dit tijdens een opname en behandeling niet altijd mogelijk. Het is afhankelijk van de ingreep en hoe lang u opgenomen wordt. U kunt terecht komen op een van de volgende afdelingen:

  • Afdeling dagbehandeling
  • Kortverblijf afdeling of Acute Opname Afdeling (AOA)
  • Lang verblijf afdeling (Verpleegafdeling heelkunde) 

Dagbehandeling

Bij een dagopname komt u op de afdeling dagbehandeling. Dit is bijvoorbeeld bij de behandeling van: een liesbreuk, spataders, een kijkoperatie in uw kniegewricht, maar ook voor het verwijderen van uw galblaas met een kijkoperatie en talloze andere ingrepen. 

Bij een dagopname spreekt u in het algemeen uw behandelend chirurg niet meer na de ingreep. Direct na de ingreep bent u meestal nog niet wakker genoeg voor een gesprek met uw chirurg en uw chirurg gaat dan verder met zijn andere werkzaamheden.

Wij plannen daarom bij uw ontslag meteen een poliklinische nacontrole bij de chirurg. Bij dit bezoek kunt u al uw specifieke vragen over de ingreep alsnog stellen. 

Kort verblijf afdeling en Acute Opname Afdeling

U wordt opgenomen op de afdeling kort verblijf als u een ingreep ondergaat, waarbij het nodig is om een extra nacht in het ziekenhuis te blijven. Bijvoorbeeld bij grotere littekenbreuken, operaties bij borstkanker en dotterbehandelingen.

Bij een kortverblijf opname kunt u ook opgenomen worden op de Acute Opname Afdeling (AOA). Hier komen patiënten die met spoed worden opgenomen. Als blijkt dat een langere opname nodig is, dan wordt u overgeplaatst naar de langverblijf afdeling. 

Op deze afdeling loopt iedere ochtend een van de chirurgen visite. Dit is niet per definitie uw behandelend chirurg. Deze chirurg is wel door uw behandelend chirurg op de hoogte gebracht van uw toestand.

Het is mogelijk dat de chirurg die visite loopt niet alle antwoorden heeft op uw vragen over uw ingreep. Deze vragen kunt u alsnog aan uw behandelend chirurg stellen tijdens de nacontrole op de polikliniek. 

Lang verblijf (Verpleegafdeling heelkunde)

Een opname op de langverblijf afdeling is nodig bij ingrepen wegen darmkanker, operaties aan slagaderen of bij andere ingrepen waarbij het herstel langer duurt. 

Iedere ochtend loopt een van de chirurgen visite. Dit is niet per definitie uw behandelend chirurg. Deze chirurg is wel door uw behandelend chirurg op de hoogte gebracht van uw toestand. Aangezien u langer op deze afdeling verblijft, komt uw behandelend chirurg regelmatig bij u langs lopen.  

Na ontslag

De zorg bij opname is erop gericht om u zo snel als mogelijk en verantwoord is terug te laten keren naar uw eigen omgeving, zo nodig met ondersteuning thuis. Als blijkt dat naar huis gaan absoluut niet mogelijk is, dan schakelt de afdelingsverpleegkundige de transferverpleegkundige in. De transferverpleegkundige heeft specifieke kennis en deskundigheid op het gebied van het regelen van nazorg. 

Wat te doen bij een complicatie na ontslag

Als na uw ontslag een complicatie of probleem ontstaat, die samen lijkt te hangen met uw opname of ingreep, dan kunt u altijd contact opnemen met de afdeling (tijdens kantooruren) of de Spoedeisende hulp (SEH) (buiten kantoortijden).

Gaat u dan niet naar de huisartsenpost, die naast de spoedeisende hulp in het ziekenhuis aanwezig is.