Ademtest (lactosetest) bij kinderen

Kinderafdeling-balie-2.jpg
St. Anna Logo

Als uw kind darmklachten heeft, kan het zijn dat de darmen van uw kind bepaalde suikersoorten (koolhydraten) uit de voeding niet goed kunnen verwerken. Dit veroorzaakt diarree. De suikersoort die het vaakst leidt tot darmproblemen is melksuiker (lactose). Lactose is een van de bestanddelen van melkproducten, maar komt ook in andere producten voor. Bijvoorbeeld in bakkerijwaren, ontbijtgranen, levensmiddelen in poedervorm (puree, soep, maaltijdvervangers, bereidingen voor pannenkoeken of gebak), margarine, koud vlees en snoep. Met een H2-ademtest kunnen we onderzoeken in hoeverre de darmen van uw kind koolhydraten (onder andere lactose) kunnen afbreken en opnemen in het bloed. Deze ademtest is voor uw kind een volkomen pijnloos en onschadelijk onderzoek.

 

H2-ademtest (lactosetest) bij kinderen in het Anna Ziekenhuis

U bepaalt in overleg met de kinderarts of een H2-ademtest voor uw kind zinvol is. De test vindt plaats op de kinder-jeugdafdeling onder toezicht van onze kinderartsen. U krijgt van de kinderarts en/of verpleegkundige uitgebreid voorlichting over de test en de voorbereidingen die daarbij nodig zijn.

Waarom gebruiken we een ademtest om te achterhalen of uw kind koolhydraten niet goed afbreekt? Als de afbraak van koolhydraten niet goed verloopt, komen de suikers in onveranderde vorm in de dikke darm terecht. Deze dikkedarmbacteriën veroorzaken een gistingsproces. Hierbij komt waterstofgas (H2) vrij. Dit gas gaat via de darmwand naar het bloed en verlaat het lichaam met de uitgeademde lucht. Bij de test bekijken we hoeveel waterstofgas (H2) er bij uw kind zit in de adem die het uitblaast. Hieraan kunnen we zien of en in welke mate uw kind suiker kan verteren. Op basis daarvan bepaalt de kinderarts of bij uw kind aanpassing van de voeding of een behandeling nodig is. Bij de (medische) zorg voor uw kind werken wij nauw samen met andere specialisten in ons ziekenhuis, onder andere met de diëtisten.

Het proces

Voorbereidingen thuis

Al is uw kind nog zo klein, leg zo goed mogelijk uit wat er gaat gebeuren tijdens het onderzoek. U kunt hiermee het beste een week tot enkele dagen vóór de test mee beginnen. Op de avond voorafgaand aan de test moet uw kind vanaf middernacht (00.00 uur) nuchter zijn. Gedurende de nacht tot aan de test mag u kind dus niet meer eten of drinken.

    Niet vergeten

  • Vertellen wat er gebeurt
  • Na 00:00 uur niet meer eten
  • Na 00:00 uur niet meer drinken

De dag van het onderzoek

U meldt zich met uw kind op het afgesproken tijdstip aan de balie van de kinder-jeugdafdeling van ons ziekenhuis. Een verpleegkundige komt u ophalen en begeleidt u en uw kind daarna tijdens de test. Dit gebeurt onder toezicht van de kinderarts.

    Niet vergeten

  • Kind moet nuchter zijn

De H2-ademtest (lactosetest)

Eerst laten we uw kind op een pijpje (blaasmeetapparaat) blazen. Kleine kinderen krijgen een kapje over de mond en neus. In de uitgeademde lucht bepalen we het H2-gehalte. Daarna drink uw kind in 30 minuten tijd een lactoseoplossing. Dit drankje is erg zoet. Als uw kind alle lactoseoplossing heeft opgedronken, doen we 6 keer om de 30 minuten 2 maal een blaastest. We noteren de metingen en letten op klachten als diarree, buikpijn, boeren en windjes laten.

Na de H2-ademtest

Na afloop van het onderzoek (dat ongeveer 4 uur heeft geduurd) mag u uw kind direct mee naar huis nemen. Uw kind mag weer gewoon eten en drinken. Mocht uw kind thuis tijdens de dag van het onderzoek nog last hebben of krijgen van braken of diarree, of misselijk zijn, neem dan contact op met onze kinder-jeugdafdeling.

Uitslag van de H2-ademtest (lactosetest)

Bij uw controlebezoek aan de kinderarts op de polikliniek krijgt u de uitslag van het onderzoek. Als blijkt dat uw kind koolhydraten slecht verdraagt, zal de kinderarts meestal een dieet als behandeling voorstellen. Dit gebeurt in overleg met de diëtist.

Stel uw vraagWij beantwoorden uw vraag binnen 2 werkdagen

Wij kunnen u via dit formulier geen antwoord geven op medisch inhoudelijke- en spoedvragen. Een afspraak maken kan alleen telefonisch. Neemt u contact op met uw huisarts/ behandelend arts als u vragen heeft over uw persoonlijke gezondheidstoestand, diagnose of een behandeling.