Allergologisch onderzoek

Klachten van de huid of luchtwegen kunnen soms door overgevoeligheid (allergie) veroorzaakt worden. Bij verdenking op een allergie kan allergologisch onderzoek uitgevoerd worden om na te gaan of een allergie aanwezig is. Met dit onderzoek wordt geprobeerd de oorzaak van de allergie te achterhalen.

Er zijn verschillende allergietesten mogelijk. Sommige allergieën kunnen door middel van een bloedtest aangetoond worden. Andere allergieën kunnen door kleine injecties of het zetten van krasjes op de huid achterhaald worden. Bij eczeem moet in de meeste gevallen een epicutaantest (plaktest) uitgevoerd worden. Afhankelijk van de bevindingen bij de testen is soms verder onderzoek noodzakelijk om een oorzaak te achterhalen.

In deze informatie beschrijven wij achtereenvolgens de volgende testen:

 • Epicutaantest 
 • Open en gesloten test 
 • Priktest
 • Intracutaantest 

Epicutaantest
Een epicutaantest (plaktest) is een methode om vast te stellen of een bepaalde stof bij huidcontact eczeem veroorzaakt. De test verloopt als volgt.

 • Op de eerste dag wordt een groot aantal stoffen door middel van pleisters op jouw rug aangebracht. Deze pleisters moeten twee dagen op jouw rug blijven. Om te zorgen dat de pleisters goed op hun plaats blijven, kun je niet sporten en mogen de pleisters niet nat worden.
 • Twee dagen later worden op de polikliniek de pleisters verwijderd. Daar waar de teststoffen zijn aangebracht, wordt de huid gemarkeerd met onzichtbare inkt. De huidreactie op de teststoffen wordt beoordeeld. Je mag nog steeds niet douchen of sporten.
 • Een dag of twee dagen later wordt de huid opnieuw beoordeeld door de dermatoloog. Met behulp van een speciaal soort licht, wordt de onzichtbare inkt zichtbaar.

Welke stoffen worden getest
Altijd worden 30 stoffen getest die in Europa het meest verantwoordelijk zijn voor allergieën. Het betreft o.a. geurstoffen, conserveermiddelen en zalfbestanddelen, die regelmatig in cosmetica verwerkt worden, maar ook een aantal stoffen uit lijmen, planten, metalen zoals nikkel, etc.
Wanneer een vermoeden bestaat van een allergie, kunnen afhankelijk van de vermoedelijke oorzaak ook andere stoffen getest worden. Zo worden bij kapsters bij verdenking op een allergie voor producten op het werk specifieke stoffen getest waar kapsters regelmatig mee in aanraking komen. Bij verdenking op een allergie voor textiel worden stoffen getest die vaak in textiel verwerkt worden en regelmatig allergie veroorzaken.

Om de kans te verkleinen dat een allergie over het hoofd wordt gezien, word je, voor zover dat van belang is, gevraagd om ook producten van jezelf of van jouw werk mee te nemen voor de test. Wanneer je gevraagd bent om producten van thuis of van het werk mee te nemen, dan moet je met het volgende rekening houden:

 • Geef de volgende stoffen ruim 2 weken voor de test af op de polikliniek:
 • Neem de resterende stoffen mee op de eerste dag dat je voor de allergietest een afspraak hebt .
 • Zorg ervoor dat je duidelijk op ieder flesje schrijft welk product zich in het flesje bevindt.
 • Zorg ervoor dat bij alle flesjes duidelijk jouw naam en geboortedatum vermeld staat.
 • Alleen kleine hoeveelheden worden bij de test gebruikt. Een kleine hoeveelheid van enkele druppels of enkele grammen van iedere stof is voldoende voor de test.
 • Materiaal van planten moet vers gebruikt worden. Neem deze mee op de dag van de test. Hou bij warm weer het plantenmateriaal koel.
 • Niet alle materialen zijn te testen. Materialen die huidirritatie veroorzaken, kunnen vaak niet getest worden.
 • Van producten, die je op jouw werk gebruikt, is het noodzakelijk om een veiligheidsvoorschrift bij ons af te geven. Je kunt het veiligheidsvoorschrift van de producten verkrijgen via jouw bedrijf of jouw bedrijfsarts.
 • Van handschoenen, kleding, schoenen etc. kan een klein stukje afgenomen worden voor de test. Dit gebeurt op de dag van de test zelf.

Wat zijn de risico’s van de test
Wanneer je voor één of meerdere teststoffen allergisch bent, zal een eczeem op de rug ontstaan. Dit gaat gepaard met jeuk.
In zeldzame gevallen ontstaat een blaar of een wond.

 

Open en gesloten test

Bij uitzondering veroorzaken producten door huidcontact een snelle huidreactie, waardoor galbulten (netelroos, urticaria) ontstaan.
Om een dergelijke snelle reactie te kunnen beoordelen, moet de huid 30 minuten na het aanbrengen van de teststoffen bekeken worden. Je moet hiervoor op de polikliniek een half uur wachten, waarna de pleisters kortdurend verwijderd worden om de huid te beoordelen. Vervolgens verloopt een dergelijke test hetzelfde als een epicutaantest.

Medicijnen tegen jeuk, allergie of netleroos ( urticaria)
Het gebruik van deze medicijnen moet tenminste 3 dagen voor aanvang van de test gestaakt worden. De test is niet betrouwbaar wanneer de medicijnen niet tijdig gestaakt worden.

Priktest

Een priktest wordt gebruikt voor het aantonen van allergieën, die hooikoorts of astma veroorzaken. Hierbij kan gedacht worden aan allergieën voor graspollen, boompollen, huisstofmijt, dierenharen etc.
Ook een allergie voor sommige voedingsmiddelen kan op deze wijze aangetoond worden.

Medicijnen tegen jeuk, allergie of netleroos ( urticaria)
Het gebruik van deze medicijnen moet tenminste 3 dagen voor aanvang van de test gestaakt worden. De test is niet betrouwbaar wanneer de medicijnen niet tijdig gestaakt worden.

Hoe verloopt de test
De binnenzijde van de onderarm wordt schoongemaakt met alcohol.
Vervolgens wordt een pleister met cijfertjes op de onderarm geplakt.
Bij ieder cijfertje wordt een druppeltje vloeistof op de arm aangebracht. Ieder druppeltje bevat in een lage concentratie de te testen stof (huisstofmijt, graspollen etc.). Met een heel klein dun naaldje wordt door het druppeltje in de huid geprikt. Hierdoor komt een klein beetje testvloeistof in de huid. Wanneer een allergie voor de testvloeistof aanwezig is, ontstaat binnen een kwartier een huidreactie. Deze huidreactie lijkt op een muggenbult.

Is het prikken pijnlijk
Het naaldje dat voor de test gebruikt wordt is heel klein en dun. Het wordt alleen gebruikt om het oppervlak van de huid door te prikken. Er ontstaat geen bloeding, daarvoor is de prik te klein. De prik veroorzaakt wel enige huidirritatie, maar de meeste mensen vinden het niet pijnlijk.

Hoe moet jij je voorbereiden op de test
Er zijn medicamenten die deze test kunnen beïnvloeden. Wanneer je deze medicijnen gebruikt is de test niet te beoordelen. Het betreft vooral antihistaminica (tabletten tegen jeuk) en antidepressiva (tabletten tegen sombere stemming). Deze medicijnen moet je ruim voor de test staken.

Tabletten tegen de jeuk moeten drie dagen voor de test gestaakt worden. Antidepressiva tenminste een maand voor de test. Voor sommige mensen is het niet mogelijk om de medicijnen te staken. Soms kan toch besloten worden om de test uit te voeren. Maar helaas is het dan vaak niet mogelijk om de test goed te beoordelen en een allergie aan te tonen of uit te sluiten.

Hoe lang duurt de test
Het zetten van de prikjes neemt 5 tot 10 min. in beslag. Vervolgens moet je 15 minuten wachten. Dan wordt de huidreactie beoordeeld.

Hoe wordt de huidreactie beoordeeld
De omvang van de huidreactie wordt vastgesteld. Dit is een maat voor de allergie. Deze reactie wordt vergeleken met een controlevloeistof, die bij iedereen een reactie veroorzaakt.

Hoe lang duurt het voordat de huidreactie verdwijnt
Hoe heftiger de reactie, des te langer het duurt voor de huidirritatie verdwijnt. Heb je een omvangrijke reactie, dan kan het een dag duren voordat de rode kleur en de jeuk volledig zijn verdwenen.

Gewoonlijk verdwijnt de jeuk na 15 minuten langzaam.

Wat gebeurt er bij krabben
Wanneer je gaat krabben, neemt de huidreactie en de jeuk toe. Probeer daarom niet te krabben.

Wat zijn de risico’s van de test
Er is altijd een kleine kans op een overmatige allergische reactie met veel jeuk. In zeldzame gevallen ontstaat een ernstige reactie met shock.

Intracutaantest

Een intracutaantest is hetzelfde als een priktest. Maar bij een intracutaantest wordt niet zoals bij een priktest een druppeltje van een testvloeistof op de huid aangebracht. Bij de intracutaantest wordt 0,1 ml van een testvloeistof in de huid ingespoten.
De intracutaantest is gevoeliger en nauwkeuriger dan een priktest.

Maar de test heeft ook nadelen:

 • Er kunnen minder stoffen per keer getest worden dan bij een priktest.
 • Bij een allergie voor een teststof zal de reactie groter en heftiger zijn. De huid jeukt meer en langer dan bij de priktest.
 • Het risico op een overmatige allergische reactie met shock is groter dan bij de priktest.