Diabetespatiënt voorbereiden op onderzoek of behandeling (nuchterheidsbeleid met tabletgebruik en/of GLP 1-analoog

Inleiding

Binnenkort heeft u een afspraak voor een onderzoek in het ziekenhuis waarvoor u nuchter moet zijn. Dit betekent dat u voorafgaand aan dit onderzoek gedurende langere tijd niets mag eten. Dit kan problemen opleveren met uw bloedsuikerwaarden. De aanwijzingen in deze folder zijn bedoeld om deze problemen te voorkomen.

Neem vooraf altijd contact op met uw diabetesteam als:

  • U de dag voor het onderzoek al voorbereidingen moet treffen (bv. een dieet en/of laxeren).
  • U een onderzoek moet ondergaan waarbij contrastvloeistof ingespoten wordt en u slikt Metformine.
  • U een insulinepomp gebruikt.

Medicijnen
In de tabellen hieronder staat beschreven wat u zelf vóór en ná een onderzoek moet doen en hoe u diabetesmedicijnen moet innemen.

Als u een GLP - 1 analoog spuit bijvoorbeeld:

  • Exanatide (Byetta/Bydureon)
  • Semaglutide (Ozempic)
  • Liraglutide (Victoza)
  • Dulaglutide (Trulicity)

Dan hoeft u niet te stoppen alvorens u een onderzoek krijgt.

U volgt de aanwijzingen in tabel 1 als uw onderzoek vóór 12.00 uur s’ middags plaatsvindt; de aanwijzing in tabel 2 als uw onderzoek ná 12.00 uur plaatsvindt.

Tabel 1. U hebt een onderzoek vóór 12.00 uur s’ middags en u
gebruikt één van de hiervoor genoemde medicijnen

Aanpassen van uw medicatie
vóór het onderzoek
Aanpassen van uw medicatie
na het onderzoek
U bent nuchter vanaf 24.00 uur
Om 8.00 uur ‘s ochtends neemt
u geen tabletten in
Als u na het onderzoek maar wel nog
vóór 12.00 uur s’ middags weer een
maaltijd mag nemen, moet u uw medicatie als volgt aanpassen.
Gebruikt u 2 maal daags tabletten?
Neem dan de ochtendmedicijnen
alsnog in. Gebruikt u 3 maal daags
tabletten? U kunt de ochtenddosering
overslaan

 

Tabel 2. U hebt een onderzoek ná 12.00 uur ‘s middags en u gebruikt
één van de hiervoor genoemde medicijnen

Aanpassen van uw medicatie
vóór het onderzoek
Aanpassen van uw medicatie
na het onderzoek
U gebruikt vóór 09.00 uur een
lichte maaltijd *
Om 08.00 en 12.00 uur neemt u
geen tabletten in.
Bij de avondmaaltijd (17.00 uur) kunt
u de gebruikelijke dosering hervatten.

*een lichte maaltijd kan bestaan uit 2 beschuiten met jam en een kopje thee

Let op
Als u zowel insuline als tabletten gebruikt moet u tevens de folder diabetes met insuline te lezen.

Toch een hypo

Mocht u ondanks de juiste voorzorgsmaatregelen toch hypo verschijnselen krijgen (zoals honger, beven, zweten, een trillerig gevoel, bleekheid, wazig zien, hoofdpijn en duizeligheid) of een bloedsuiker lager dan 4.0mmol/l  drink dan 1 glas limonade gemaakt van 0,4 dl ranja (2 cm) aangevuld met water. Ook kunt u 6 stuks dextro energy gebruiken.

U doet er goed aan druivensuikertabletten mee te nemen wanneer u voor het onderzoek naar het ziekenhuis komt. Mochten de voorzorgsmaatregelen onverhoopt niet voldoende zijn, dan heeft u toch iets bij de hand om een hypo te behandelen.

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de diabetespoli, wij houden telefonisch spreekuur op de volgende tijden:

 

Maandag t/m vrijdag       8.30 - 12.00 uur      telefoonnr. 040 - 286 4020