De handknijpkrachtmeting

Als patiënt heeft u te maken met verschillende dieetadviezen. Samen met de diëtist stelt u een dieetadvies op, dat passend is voor uw situatie. De diëtist let hierbij op verschillende waarden, onder andere verschillende bloedwaarden, uw lengte en gewicht en wat u gewend bent om te eten.

De spierkracht in uw handen geeft een indicatie van de hoeveelheid spiermassa in uw lichaam. De kracht van uw handen kan worden gemeten met een handknijpkrachtmeter (zie figuur 1).

De meting

De diëtist neemt met u door hoe de handknijp-krachtmeting moet worden uitgevoerd. Enkele aandachtspunten zijn:

  • De meting wordt bij iedere opname uitgevoerd.
  • De meting dient tweemaal verricht te worden aan beide handen.
  • De meting wordt verricht aan de arm waar geen infuus of shunt aan zit.
  • Bij voorkeur wordt zittend gemeten; zo nodig mag het ook liggend. De diëtist laat aan u zien hoe de handknijp-krachtmeter in uw hand moet liggen en stelt hem goed voor u in.

Daarnaast begeleidt en moedigt de diëtist u aan, zodat u een zo goed mogelijke handknijp-krachtwaarde knijpt.

De minimale waarde
In de tabel hieronder staat per leeftijd en geslacht wat de minimale knijpwaarde (referentiewaarde) moet zijn. Samen met uw diëtist kunt u kijken welke waarde u knijpt. Die waarde kunt u invullen in de tabel ernaast. Hierdoor krijgt u zelf inzicht hoe het verloop bij u is.

Leeftijd Vrouw (kg)  Man (kg)
15 24 29
20 28 40
25 30 48
30 31 51
35 31 51
40 31 51
45 30 49
50 29 47
55 28 47
60 27 45
65 25 43
70 24 39
75 21 39
80 19 32
85 17 29
90 14 25

Heeft u nog vragen

Bij vragen kunt u contact opnemen met uw diëtist. Deze is te bereiken via: afdeling diëtetiek, 040 - 286 4050.