St. Anna Logo

Bij bepaalde aandoeningen of klachten is het van belang informatie te achterhalen over uw hersenactiviteit. Deze informatie is nodig voor het stellen van de juiste diagnose. Bijvoorbeeld bij (vermoeden van) epilepsie, schedel- en hersenletsel, beschadiging in de hersenen door een beroerte of tumor, bewustzijnsstoornissen en slaap-waakstoornissen zoals narcolepsie. De (elektrische) activiteit van de hersenen kunnen we meten en vastleggen met een EEG (elektro-encefalogram). Een hersenactiviteitonderzoek heeft geen invloed op het functioneren van uw hersenen en er zijn geen risico's aan verbonden.

Wat is een EEG?

Voor een EEG komt u naar onze afdeling/polikliniek klinische neurofysiologie (KNF) in het Anna Ziekenhuis in Geldrop. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van uw huisarts of behandelend arts.

De laborant van de afdeling klinische neurofysiologie (KNF) voert het hersenactiviteitonderzoek uit en begeleidt u daarbij. Tijdens het EEG heeft u op uw hoofd een muts met elektroden (meetplaatjes) die op uw hoofdhuid worden bevestigd. Die plaatjes zijn met kabeltjes verbonden aan een EEG-opnamestation. Dit apparaat vangt de signalen van de elektroden op en meet en registreert de elektrische activiteit van uw hersenen. Een EEG duurt ongeveer 45 minuten (voorbereiding en onderzoek).

Waarom naar het Anna Ziekenhuis voor een EEG (hersenactiviteitonderzoek)?

Bij de afdeling klinische neurofysiologie in het Anna Ziekenhuis in Geldrop kunt u kwalitatief goed onderzoek verwachten en een persoonsgerichte begeleiding. Gespecialiseerde KNF-laboranten voeren het onderzoek uit en analyseren uw onderzoeksgegevens. Uw behandelend neuroloog beoordeelt uw onderzoeksresultaten.

Het proces

Voorbereidingen thuis

U laat ruim voorafgaand aan uw EEG aan ons weten of u een haarprothese of extensions draagt. Op de dag vóór het onderzoek wast u uw haar. Daarna mag u geen haarlak, versteviging, gel of crème in uw haar doen, ook niet op de dag van uw onderzoek. Als u medicijnen gebruikt, neemt u deze in volgens afspraak met uw arts. Uw huidige medicijnlijst neemt u mee naar het ziekenhuis. Houdt u er rekening mee dat u eventuele contactlenzen vóór het EEG uit moet doen.

    Niet vergeten

  • Legitimatie en medicatie
  • Actueel medicatieoverzicht
  • Geen haarlak of versteviging

Voorbereidingen in het ziekenhuis

Bij aankomst in het ziekenhuis gaat u naar de afdeling klinische neurofysiologie. De laborant brengt u naar de onderzoekskamer en bereidt u voor op het onderzoek. U krijgt op uw hoofd een muts met daarin elektroden en elektroden op uw oorlellen of achter de oren. Daarna wordt uw huid onder de elektroden opgeruwd met een stompe naald om goed contact tussen de huid en de elektroden te maken. Dit kan hinderlijk zijn, maar is niet pijnlijk. Ook brengen we contactgel onder de elektroden aan.

    Niet vergeten

  • Contactlenzen uitdoen
  • Gehoorapparaat uitdoen

Het EEG-onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt u op een bed, de meeste tijd met gesloten ogen. Af en toe vragen wij u opdrachten uit te voeren, zoals diep zuchten, of even de ogen openen en sluiten. Aan het eind van het onderzoek ‘kijkt’ u met gesloten ogen naar flitsen en kleuren die afkomstig zijn van een flitslamp boven uw hoofd. Dit kan een onaangename sensatie geven. Voelt u zich onbehaaglijk tijdens het onderzoek of ervaart u klachten, dan kunt u dat melden.

Na het onderzoek

De laborant verwijdert de elektroden van uw lichaam. Daarna mag u naar huis. De gebruikte contactgel kunt u thuis gemakkelijk uit uw haar wassen met shampoo. U krijgt de uitslag van uw onderzoek tijdens een vervolgafspraak met de neuroloog of met uw behandelend arts.

Stel je vraagWij beantwoorden je vraag binnen 2 werkdagen

Voor medische vragen: neem telefonisch contact op met de polikliniek of maak gebruik van BeterDichtbij als je daarvoor bent aangemeld. Gebruik het afsprakenformulier voor het maken of wijzigen van een afspraak.