EMG (spier-zenuwonderzoek)

St. Anna Logo

Wanneer u last heeft van spierzwakte of gevoelsproblemen in uw armen en benen (prikkelingen, tintelingen, een doof gevoel) kan sprake zijn van een stoornis in uw spieren en/of zenuwen. Uw probleem kan op verschillende plaatsen zitten. Of in de spier zelf, op de overgang van zenuw naar spier of in zenuwen die verantwoordelijk zijn voor het gevoel of kracht naar de spieren toe. Een EMG spier-zenuwonderzoek geeft meer inzicht in het functioneren van uw zenuwen en spieren.

 

Wat is een EMG?

EMG is de afkorting van elektromyografie. Met een EMG registreren we de elektrische activiteit van uw zenuwen en/ofspieren. Dit meetonderzoek geeft meer inzicht in het functioneren van uw zenuwen en spieren. Voor een EMG/spier-zenuwonderzoek komt u naar onze afdeling/polikliniek klinische neurofysiologie (KNF) in het Anna Ziekenhuis in Geldrop. Een EMG duurt 20 tot 40 minuten. Meestal voert een KNF-laborant het onderzoek uit. Soms de neuroloog met assistentie van de laborant. Wie het EMG verricht, hangt af van het type zenuw-spieronderzoek dat u krijgt. Er zijn 2 soorten EMG: geleidingsonderzoek en naaldonderzoek. Bij het geleidingsonderzoek wordt met stroomstootjes/schokjes de te onderzoeken zenuwen en/of spieren onderzocht. hiervoor plakt de laborant voor het opvangen van de elektrische signalen elektroden (meetplaatjes) op uw huid. Afhankelijk bij welke zenuwen en spieren de test nodig is, kunnen het viltblokjes gelstickers of ringetjes zijn. Bij het naaldonderzoek prikt de neuroloog in de te onderzoeken spieren met een flinterdunne naald om de spieractiviteit te beluisteren en de signalen vast te leggen. 

 

Waarom naar het Anna Ziekenhuis voor een EMG (spier-zenuwonderzoek)?

Bij de afdeling klinische neurofysiologie in het Anna Ziekenhuis in Geldrop kunt u kwalitatief goed onderzoek verwachten en een persoonlijke begeleiding. Na verwijzing door uw huisarts of medisch specialist kunt u meestal binnen een paar weken terecht voor een EMG/spier-zenuwonderzoek. Gespecialiseerde KNF-laboranten voeren de onderzoeken uit, waar nodig samen met de neuroloog.

Het proces

Voorbereidingen thuis

Als u medicijnen gebruikt, neemt u deze in volgens afspraak met uw arts. U brengt uw huidige medicijnlijst mee naar het ziekenhuis. Op de dag van het onderzoek mag u geen lotion, olie of crème op uw huid smeren. U kunt het beste praktische kleding aantrekken, die u gemakkelijk uit en aan doet. Voor bepaald onderzoek is het nodig dat uw handen en/of voeten voldoende warm zijn. Houdt u hier rekening mee met uw kleding (zo nodig handschoenen en warme sokken).

    Niet vergeten

  • Legitimatiebewijs en medicatie
  • Actueel medicatieoverzicht
  • Geen lotion, olie of crème

Voorbereidingen in het ziekenhuis

Als u in het ziekenhuis aankomt, gaat u naar de afdeling klinische neurofysiologie (KNF). De laborant brengt u naar de onderzoekskamer. U kunt zich hier omkleden. Daarna gaat u op een bed zitten of liggen met ontblote armen en/of benen voor het bevestigen van de elektroden (meetplaatjes). Zo nodig worden uw armen en/of benen voorverwarmd. De laborant zal eventueel plaatselijk uw huid wat opruwen en ontvetten en bevestigt de elektroden op uw huid. Die zijn met kabeltjes verbonden aan een meetapparaat.

Het EMG-onderzoek

Om de zenuwgeleiding en spieractiviteit te kunnen meten is het nodig uw zenuwen of spieren te stimuleren. Dat gebeurt met stroomstootjes. Dit geeft een prikkelend of tintelend gevoel als een stroomschokje, dat eerder vervelend dan pijnlijk is. Zo nodig prikt de neuroloog uw spieren aan met een dunne naald die verbonden is met de elektromyograaf. Dit kan soms een beetje pijn doen. Via de naald meten we uw spieractiviteit in rust en bij aanspanning, en de arts beluistert de hoorbare signalen.

Na het onderzoek

De laborant verwijdert de elektroden van uw lichaam. Daarna mag u naar huis. De laboranten analyseren de onderzoeksgegevens, waarna de neuroloog (met klinische neurofysiologie als aandachtsgebied) uw onderzoeksresultaten beoordeelt. U krijgt de uitslag van uw onderzoek tijdens een vervolgafspraak met de neuroloog of met uw behandelend arts.

Tips van onze specialisten
_MG_9284-ZKH-Michel Bos.png

Michel Bos

neuroloog

Warme handen

Probeer met zo warm mogelijke handen te komen, dit is nodig voor het EMG-onderzoek.

Michel BosBekijk profiel

Vindt u deze informatie nuttig?

Goed om te weten
Stel uw vraagWij beantwoorden uw vraag binnen 2 werkdagen

Voor medische vragen: neem telefonisch contact op met de polikliniek of maak gebruik van BeterDichtbij als u daarvoor bent aangemeld. Gebruik het afsprakenformulier voor het maken of wijzigen van een afspraak.