Botboring

Wat is een botboring

In verband met uw klachten of uw aandoening zal bij u een klein stukje botweefsel worden weggenomen voor nader onderzoek. De uitslag van dit onderzoek is van belang om een beter inzicht te krijgen in de aard van uw klachten of in het verloop van uw aandoening.

Het stukje botweefsel wordt verkregen door een zogenaamde botboring, die meestal achter in het bekkenbeen wordt uitgevoerd. Er is sprake van een boring omdat de arts het botweefsel wegneemt met een speciale naald, die hij met een draaiende beweging inbrengt.

Voorbereiding

Als u bloedverdunners gebruikt, overleg dan met de arts die het onderzoek aanvraagt of u hiermee voorafgaand aan het onderzoek moet stoppen.
Meldt u zich tijdig af voor het onderzoek als u verhinderd bent.

Hoe wordt de botboring uitgevoerd

Tijdens het onderzoek ligt u op uw buik of zij op een onderzoektafel.

Allereerst bepaalt de arts de plaats waar hij zal gaan prikken, waarna de plaats wordt ontsmet. Nadat een verdovingsmiddel is ingespoten wordt een klein sneetje in de huid gemaakt. De arts brengt een speciale naald in met een draaiende beweging. Hierdoor wordt het stukje bot los gemaakt. Omdat het bot zelf niet kan worden verdoofd, is het mogelijk dat u daar wat van voelt.

Vervolgens wordt de naald met het stukje bot wat ‘schuddend’ naar buiten gehaald. In de naald zit dan een minuscuul pijpje botweefsel. De arts controleert of het stukje bot voldoende is. Mocht dit niet zo zijn dan wordt de punctie herhaald.

De prikplaats wordt na het verwijderen van de naald aangedrukt en afgedekt met een pleister. De pleister mag de volgende dag worden verwijderd. De plaats van de punctie kan nog enkele dagen wat gevoelig zijn.

U blijft één uur in een ligstoel liggen, waarbij u ligt op de plaats waar u geprikt bent. Op deze manier wordt de prikplaats dichtgedrukt om een bloeding te voorkomen. Daarna kunt u naar huis of terug naar uw afdeling.

Duur van het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Uitslag van het onderzoek
Het stukje botweefsel moet eerst worden bewerkt, alvorens het microscopisch kan worden onderzocht. De uitslag van het onderzoek laat daarom 10 werkdagen op zich wachten.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk om alles nog eens rustig na te lezen.

Heeft u nog vragen over de botboring, neemt u dan contact op met de functie-afdeling, telefoon: 040 - 286 48 33.

Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend specialist.