Electrocardiogram (ECG)

Uw behandelend arts heeft een electrocardiogram (ECG) voor u aangevraagd. In deze folder leest u meer over dit onderzoek.

Wat is een electrocardiogram (ECG)

Het ECG of hartfilmpje is een grafische weergave van de elektrische activiteit in uw hartspier. Via een ECG-apparaat (elektrocardiograaf) kunnen we deze elektrische activiteit registreren en omzetten in een soort grafiek. We kunnen het ECG direct bekijken op een beeldscherm of printen op registratiepapier.

Het maken van een hartfilmpje gaat snel en makkelijk, doet geen pijn en is ongevaarlijk. In totaal duurt het onderzoek een paar minuten.

Het ECG geeft informatie over:

  • Hartritme/-geleidings stoornissen;
  • Zuurstofgebrek van de hartspier;
  • Een acuut of eerder doorgemaakt infarct;
  • Vergroot hart (hypertrofie).

Het onderzoek

Voorbereiding
Voor dit onderzoek is geen voorbereiding nodig.

Het onderzoek
Nadat u uw bovenkleding hebt uitgedaan neemt u plaats op de onderzoekstafel. Er worden 10 elektroden op de huid van uw bovenlichaam vastgemaakt. Het is de bedoeling dat u zo stil en ontspannen mogelijk ligt en niet beweegt.

Uitslag van het onderzoek
De uitslag van het onderzoek krijgt u van de aanvrager.

Wanneer vindt het onderzoek plaats
Op de functieafdeling kan dit zonder afspraak van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 - 17.00 uur. U vindt de functieafdeling op route 9.

Heeft u nog vragen?

Deze folder is niet bedoeld als vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Hierdoor is het mogelijk alles nog eens rustig na te lezen.

Heeft u nog vragen over het onderzoek, neem dan contact op met de functieafdeling, telefoon: 040 - 2864833.

Met medische vragen kunt u terecht bij uw behandelend arts.